رسول زرگرپور

 رسول زرگرپور استاندار اصفهان

رسول زرگرپور

Rasol Zargarpor

استاندار اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.