جمشید میرزایی

 جمشید میرزایی

جمشید میرزایی

Jamshid Mirzaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان در حقوق اسلام و نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره: 4، شماره: 1
2 قلمرو ی مالکیت فضا و قرار در حقوق اسلام و غرب: با تاکید بر نظرات فقهی حضرت امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره: 4، شماره: 3
3 مبانی مالکیت فضا و قرار در نظام حقوقی اسلام و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی جرایم مواد مخذر درارتباط باحقوق شهروندی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
2 اقدامات پیشگیرانه از جرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
3 بررسی احکام وآثار وکالت در فقه وحقوق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
4 بررسی و تحلیل تطبیقی اصول کلی حاکم بر شرکتهای تعاونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
5 بررسی و تحلیل ماهیت اقاله درفقه وحقوق جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
6 بعد حقوقی معامله به قصد فرار از دین، شرایط و آثار آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
7 تاثیر حوادث قهری در بر هم زدن تعادل قراردادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
8 تبیین جامعه شناختی تأثیرات صنایع فرهنگی برجنبش های نوپدید دینی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار
9 تبیین رابطه میان شرکت دانشجویان در نماز جماعت و سرمایه اجتماعی آنها (دریافت مقاله) همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز
10 تبیین رابطه میان شرکت دانشجویان درنماز جماعت و سرمایه اجتماعی آنها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج
11 حقوق و تکالیف ناشران اوراق بهادار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
12 مسئولیت مدنی دولت درقبال ریزگردهای ناشی از بهره وران طبیعت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 نقش شبکه های اجتماعی در روابط افراد جامعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
14 نقش نمازجماعت در پیوندهای اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی نماز،سلامت روان و نشاط معنوی
15 نگرشی تحلیلی بر سودسپرده ها و وام های بانکی از نگاه فقه و قوانین موضوعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
16 نماز به عنوان عامل بازدارنده از آسیب های اجتماعی در نوجوانان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی نماز،سلامت روان و نشاط معنوی
17 نماز وسبک زندگی دینی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی نماز،سلامت روان و نشاط معنوی