حسین علی احمدی

 حسین علی احمدی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

حسین علی احمدی

Hosein Aliahmadi

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار حذف معیار ارزش بودن پول در اقتصاد بررسی تحلیلی و میدانی تاثیر حذف نقش ذخیره و معیار ارزش اقتصادی بودن پول، بر مدیریت و حسابداری، با تاکید بر اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
2 آینده نگاری نقش توکل به خدا بر کارآفرینی در محیط کار مبهم با اقتصاد ناپایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
3 آینده نگری تحول بنیادی در علوم تصمیم - بررسی کاربرد شناخت جهان بینی اسلامی در مدیریت تکنولوژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
4 ارائه مدلی مفهومی جهت کشف مدلهای تئوری پردازی بمنظور تولید علوم مدیریت اسلامی در کشور ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
5 استاندارد هایتولید در اقتصاد مقاومتی - استخراج، تبیین و تطبیق شاخصهای تولید ملی در ایران با استفاده از سیاستهای ابلاغی و اصول حقوقی اساسی جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
6 استانداردهای اسلامی مدیریت بر نگاه به نامحرمان غیر همجنس در محیط های آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
7 استانداردهای واردات صنایع دارویی به ایران، رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
8 استخراج موانع و قوانین طراحی سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت و دانشگاهها در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
9 اصول و قواعد ارزشی حاکم بر مدیریت سازمان های مالی دولتی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
10 اولویت بندی شایستگی های مدیریت پروژه با رویکردی مبتنی برمعیارهای ارزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
11 The Impact of Foundations of Islamic Epistemology on the Architecture (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
12 بررسی انتقادی ماهیت، شرایط و احکام تشکیل قراردادهای تجهیز منابع پولی و اعطای تسهیلات بانکی درجمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
13 بررسی تاثیر آموزههای دینی بر مدیریت احساسات و رفع پریشانی روانی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
14 بررسی تحلیلی اثر مشورت مدیران با کارکنان بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
15 بررسی تحلیلی تاثیر کاربردی مولفه های جهان بینی توحیدی در مدیریت تکنولوژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
16 بررسی تحلیلی تعاریف، ماهیت و مبانی فرهنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
17 بررسی تحلیلی سیاست های قانونی و ابلاغی زیست بوم، صنعت و اقتصاد سبز در جمهوری اسلامی ایران- رویکردآسیب شناسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
18 بررسی تحلیلی نظرات فقهی تجدیدنظر آراء و نقص احکام دادگاههای دادگستری در فقه اسلام و حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
19 بررسی تحلیلی و کاربرد میدانی قاعده علم قاضی در مدیریت قضایی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
20 بررسی تطبیقی برخی از قواعد فقهی اهل البیت (ع) بر اموال منقول با تکیه بر ایران چک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
21 بررسی تطبیقی تحلیل و کاربرد میدانی قواعد فقه با اصول کلی حقوقی در مجازات تعزیری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
22 بررسی سیاست های محیط زیست در اسلام و جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
23 بررسی شرکتهای دانش بنیان با تاکید اسلام بر دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
24 بررسی میدانی تحلیل و کاربرد برخی استانداردهای شناخت شناسی درمهندسی معماری (مطالعه موردی تاثیر کمی کیفی مشخصات شناخت در اثار قلمی شهید مطهری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
25 پیوند علوم اسلامی با مدیریت پیشرفت در ایران روش تولید مفاهیم مدیریت پیشرفت از علوم اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
26 تاثیر اسلام بر مدیریت اجرایی در ایران Iranian Islamic MBA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
27 تاثیر دین بر کارآفرینی در ایران (بررسی میدانی تحلیل و کاربرد استانداردهای علوم دستوری اسلام در رشته کارآفرینی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
28 تاثیر روش شناخت شناسی در مبانی مهندسی معماری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 تاثیر قدرت نرم در پیشرفت انقلاب اسلامی ماهیت، مراتب و کاربرد قدرت نرم اسلامی در پیشرفت و تعالی مطلوب جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
30 تاثیر مراحل شناخت اسلامی بر علوم زیستی بررسی میدانی کاربرد مراحل شناخت بر دسته بندی رویکرد و مباحث زیست شناسی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
31 تاثیر نظریه معرفت بر مهندسی محیط زیست (بررسی میدانی کاربرد نظریه و انواع شناخت در اسلام بر مهندسی محیط زیست انسان در ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
32 تاثیرات کیفی شناخت در اسلام بر مهندسی شهرسازی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
33 تحلیل و کاربرد قواعد فقه اسلام در تعزیرات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
34 تحول در رویکرد مدیریت کلان و کشورداری از سبک مدیریت توام با مالکیت دولت به سبک سیاست گذاری دولت و خصوصی سازی مالکیت در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
35 توسعه کارآفرینی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
36 تولید علم در علوم تصمیم گیری و دانش مدیریت کاربرد علم کلام در تولید داانش رفتاری و مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
37 چالشهای فرهنگی و مدیریتی کسب وکارهای کوچک در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
38 حقوق اداری نرم در گفتمان انقلاب اسلامی طراحی و مهندسی سیاست ها ، روش ها و ساختارهای نرم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
39 حقوق مالکیت فکری برای توسعه نوآوری و سرمایه فکری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
40 خوشه بندی سوره های قرآن با تکنیکهای داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
41 درآمدی بر مدیریت ریسک منابع انسانی در پرتو مدیریت جهادی و قواعد فقهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
42 دفاع مشروع در اسلام تحلیل مبانی، شرایط، آثار و گونه شناسی قاعده دفاع مشروع در فقه اسلام و حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
43 رابطه مدیریت ایجاد کارآفرینی با سرعت در کار بررسی تحلیلی و میدانی اثر سرعت در اجرای کار خیر بر ایجاد کسب و کار جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
44 روش توسعه مفاهیم مدیریتی در اسلام بررسی تحلیلی و کار برد میدانی روش توسعه قاعده تنزیل در مدیریت مجازی و تجارت الکترونیک ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
45 روش و معیار تصمیم گیری در تعیین مسیول پرداخت خسارت ناشی از تسبیب از منظرقواعد فقه اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
46 رویکرد تولید تکنیک حمل و نقل پاک با نگاه به آینده در متون اسلامی بررسی ویژگی های تکنیکی دوران ظهور امام عصر (ع) برای تولید تکنیک بومی حمل و نقل در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
47 زمان پذیرش و قلمرو کاربرد میدانی قاعده توبه در فقه اسلامی با تکیه بر آیین دادرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
48 طراحی استاندارد اسلامی برای ارزیابی کیفیت شرکت - مطالعه موردی: شرکتهای رایانه ای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
49 طراحی شاخص بومی اقتصاد مقاومتی در چارچوب نظریه پیچیدگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
50 فرمول های ادارهی مالکیت در شرکت های دانش بنیان ایران، از منظر اسناد بالادستی و قواعد فقه اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
51 قواعد ارزشی در آموزش نیروی انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
52 قواعد اسلامی بازپرداخت بدهی بانکی بررسی انتقادی دیدگاه پرداخت جریمه تاخیر اقساط معوق با تکیه بر قواعد فقهی و استمهال بازپرداخت در بانکداری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
53 قواعد عمومی نیابت فرمول های شرعی اعمال نیابت قراردادی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
54 قواعد ممنوعه در کارآفرینی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
55 کارآفرینی اسلامی؛ موانع و چالش ها، فرصت ها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
56 کاربرد احکام و قواعد فقهی در مهندسی بهره وری سامانه های یکپارچه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
57 کاربرد روش اجتهاد در مدیریت و حقوق بررسی تحلیلی و کاربرد میدانی برخی نظریات روشمند در مدیریت و حقوق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
58 کاربرد فرمول های ارزشی در صنعت حمل و نقل درون شهری مسافر با رویکرد اسلامی مطالعه موردی: اصول و مبانی دینی و حرفه ای فعالیت یک تاکسیران در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
59 کاربرد فقه اسلام و قواعد آن بر کارآفرینی در ایران بررسی تحلیلی و کاربرد میدانی احکام مکاسب محرمه و قواعد فقه اسلام در قراردادهای کسب و کار ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
60 کاربرد قواعد فقهی در کارآفرینی با تکیه بر کاربرد قدرت نرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
61 کاربرد مشخصات جهان بینی اسلامی در مدیریت مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
62 کشف اصول و قواعد حل تعارض ملی و بین المللی در مدیریت استراتژیک ازاسناد حقوقی (بر شماری پاره ای از قواعد مدیریت استراتژیک در حقوق اساسی ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
63 ماهیت و مستندات مولفه های قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
64 مبانی و اصول مدیریت اسلامی در توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
65 مبنای ارزش در اسلام بررسی مبنای دینی تقدم ارزش های اسلامی ایرانی پیشرفت، با تکیه بر ترکیب انسان الگو از نور و روح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
66 مدل ارزشی انسان ناشی از ترکیب مزجی و معتدل نور و روح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
67 مدیریت اجرای قرارداد، با ناتوانی در تحویل موضوع قراردادهای فروش کالا و یا ارایه خدمات،از منظر فقه اسلام و حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
68 مدیریت استعداد چشم اندازی جدید در مدیریت منابع انسانی، با تکیه بر دیدگاه اسلام و اسناد بالا دستی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
69 مدیریت پلیس قضایی در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی تکالیف و مسیولیت نیروی انتظامی در جایگاه ضابط قضایی از منظر قواعد فقه اسلام و حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
70 مدیریت خانواده در اسلام ریاست خانواده و مدیریت روابط زوجین در جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر تحلیل مضمون قاعده الرجال قوامون علی النساء (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
71 مدیریت فقهی برخورد با جرایم علیه رهبران دینی بررسی تحلیلی ماهیت ، احکام و قلمرو قواعد فقهی حاکم بر مدیریت برخورد با توهین و سب رهبران اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
72 مدیریت مشتری مداری در اسلام بررسی تحلیلی و کاربرد میدانی اصول، مبانی مشتری مداری از منظر مدیریت و فقه اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
73 مدیریت منابع انسانی در اسلام بررسی تحلیلی عوامل موثر بر رضایت شغلی منابع انسانی در شرکت های صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
74 مدیریت موانع کسب و کار در ایران بررسی تحلیلی و میدانی آثار عذر موجه بر مدیریت اموال و قراردادهای کسب و کار از منظر فقه اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
75 مدیریت ورزش؛ بررسی استانداردهای اماکن ورزشی در ایران با تکیهبر اسناد بالادستی و قواعد فقه اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
76 مطالعه میدانی روش های دستیابی به اصول کلان طراحی و معماری معنویت در محیط زیست ارمانشهر مبتنی بر فرمایشات پیامبر اعظم(ص) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
77 نظریه پردازی برای کشف قلمرو و میزان مجازات درتکرار بیش از یکبار در فقه اسلام و حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت