ابراهیم سوزنچی کاشانی

 ابراهیم سوزنچی کاشانی استادیار پژوهشکده سیاستگذاری- دانشکده اقتصاد و مدیریت

ابراهیم سوزنچی کاشانی

Ebrahim Suzanchi Kashani

استادیار پژوهشکده سیاستگذاری- دانشکده اقتصاد و مدیریت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاملی بر شکل گیری، توسعه و کاربرد مفهوم سیستم ملی نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
2 تاملی در کارآیی نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوب سیاست گذاری فناوری و نوآوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 1
3 تطور مدل های ارزیابی: از راهنمای فراسکاتی تا پیمایش های نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 3، شماره: 1
4 سرمقاله (سخن سردبیر) - آیا کارآفرینی دوای دردهای ماست (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
5 سرمقاله (سخن سردبیر) - چرخه معیوب پرورش نیروی علمی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 3
6 سرمقاله (سخن سردبیر) - سر برآور هم چو کوهی ای سند! (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 1
7 مرور تحلیلی تاریخی روند تحولات نظری حوزه مطالعات اقتصاد فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی شکل گیری و تطور دانشگاه در ایران و دنیا: پیشنهاداتی برای تحول دانشگاه ها در راستای چشم انداز ایران 1404 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404