علی کرمانشاه

 علی کرمانشاه استادیار دانشگاه صنعتی شریف- انستیتو آب و انرژی

علی کرمانشاه

Ali Kermanshah

استادیار دانشگاه صنعتی شریف- انستیتو آب و انرژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
2 نگاهی به عوامل فنی و غیرفنی در توضیح رشد سیستم های بزرگ فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استراتژی درصنعت بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 استراتژی مهندسی مجدد در تحول سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 بررسی اثر رویکرد اجرایی بر موفقیت و شکست سیستم های اطلاعاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 بررسی امکان خلق دانش جدید در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
5 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر نوآوری در بنگاه ها، دیدگاه Resource-based (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 پاراداکس های استراتژیک در برونسازی IT در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
7 تاثیر همسویی برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
8 تحلیل استراتژی استقلال خدمات مشترکین برق با دیدگاه قابلیت های پویا (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
9 رویکردی راهبردی جهت پیادهسازی IT در سازمان های بزرگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
10 مخابرات زیرساخت شهر الکترونیک: ارائه یک متدولوژی برای اصلاح فرایندها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
11 مدلی ترکیبی جهت پیش بینی نیت تداوم یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
12 مقاومت در برابر تغییر در کشاکش پارادایم های نوین مدیریتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک