آرش نصیری

 آرش نصیری عضو علی البدل هیات مدیره کانون مهندسین ساری

آرش نصیری

Arash Nasiri

عضو علی البدل هیات مدیره کانون مهندسین ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.