شهرام کبودوندپور

 شهرام کبودوندپور عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان ( رئیس دانشکده منابع طبیعی - گروه محیط زیست)

شهرام کبودوندپور

Shahram Kaboodvandpou

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان ( رئیس دانشکده منابع طبیعی - گروه محیط زیست)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثربخشی مدیریت منطقه حفاظت شده دنا و ارائه الگوی پیشنهادی برای انجام فرآیند ارزیابی اثربخشی مدیریتهای اعمال شده در مناطق حفاظت شده ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
2 ارزیابی تنوع زیستی در جوامع ماکروزئوبنتورزی رودخانه قشلاق سنندج (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعی تهای سنجاب ایرانی با استفاده از نشانگرهای بین ریز ماهوار های، استان کردستان، ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 ارزیابی مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) در جنگل‌های بلوط کردستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 بررسی اثربخشی مدیریت های اعمال شده درمنطقه حفاظت شده دنا و اکوتوریسم منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
6 بررسی تجمع زیستی برخی فلزات سنگین (As، Cd،Cr و Pb) در بافت های کبد و عضله سفید ماهی قزل آلای پرورشی استان کردستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
7 بررسی تغییرات درجه حرارت تالاب بین اللملی زریوار با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 بررسی تغییرات زمانی و مکانی آلودگی آب رودخانه قشلاق سنندج با استفادها ز شاخصهای WQI) (ICPCCS (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
9 بررسی تغییرات عمق تالاب بین اللملی زریوار با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست
10 بررسی تغییرات مرز پهنه آبی تالاب بین المللی زریوار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
11 بررسی دقت سنجنده OIL در تعیین میزان شاخص کیفی آب (WQI) در تالاب بین المللی زریوار، کردستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 بررسی زیستی کیفیت آب رودخانه گاوه رود سنندج با استفاده از ساختار جمعیت ماکروزئوبنتوزی (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
13 بررسی غلظت دو فلز سنگین در منابع آب، خاک و گیاهان زراعی تولید شده در یک بوم سازگان آبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
14 بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم) درآب دریاچه سد قشلاق سنندج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی غلظت فلزات سنگین روی، مس، نیکل و کروم درآب دریاچه سد قشلاق سنندج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
16 بررسی کیفیت آب دریاچه بین المللی زریوار با استفاده از شاخص IRWQISC (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست
17 پیش بینی تغییر کاربری مراتع با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
18 تاثیر مدیریت های سنتی (گلاجار و گلازنی) بر انتخاب زیستگاه سنجاب ایرانی در جنگل‌های بلوط مریوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 تأثیر تغییرات زمانی بر انتخاب زیستگاه توسط سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus; Gmelin, 1778 ) در جنگل های بلوط شهرستان مریوان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست
20 تنوع زیستی ماکروزئوبنتوزهای رودخانه گاوه رود سنندج (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
21 شناسایی چشمه های گردوغبارنیمه ی غربی ایران با استفاده ازتصاویر مودیس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
22 طبقه‌بندی کیفی آب رودخانه قشلاق سنندج بر اساس استاندارد کمیسیون مرکزی کنترل آلودگی هند(ICPCCS) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
23 طبقه‌بندی کیفی رودخانه گاوه‌رود به روش Hilsenhoff با استفاده از ساختار جوامع ماکروبنتوزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
24 غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم و روی درآب دریاچه سدقشلاق سنندج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
25 فون خزندگان و دوزیستان منطقه برقرو استان کردستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
26 مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه سیاه خروس (Tetrao mlokosiewiczi) در ذخیرگاه بیوسفری ارسباران به روش حداکثر آنتروپی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
27 مطالعه تفاوت های ژنتیکی جمعیت های گنجشک خانگی (Passer domesticus, Pallas 1811 ) بهبهان و سنندج با استفاده از نشانگرهایISSR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
28 مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گنجشک خانگی در شهرستان های بهبهان و سنندج با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره های ) TG(9A و )TG(9C (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
29 مقایسه ریخت سنجی جرد ایرانی (Meriones persicus) استان‌های کردستان، اصفهان و شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست