رویا آل عمران

 رویا آل عمران

رویا آل عمران

Roya Alomran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر مدیریت بی ثباتی سیاست پولی توسط بانک مرکزی بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 3
2 سنجش اثرگذاری ارتقای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر نوسانات بدهی دولت بر نرخ تورم در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 بررسی تاثیر سیاست های پولی بر بازده غیرعادی سهام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
3 بررسی تاثیر نرخ ارز بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب با تکیه بر بحران مالی جهانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران
4 بررسی تاثیر نرخ ارز بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب با تکیه بر بحران مالی جهانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
5 بررسی تأثیر آزادسازی مالی بر توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه آسیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6 بررسی تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 بررسی تأثیر پیشرفت تکنولوژی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (مطالعه موردی : ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
9 بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه سرمایه گذاری و اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
10 تأثیر بحران مالی جهانی بر جریان سرمایه گذاری در کشورهای منتخب جهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری