مجتبی اسدی

 مجتبی اسدی گروه پژوهشی صنعتی آریانا

مجتبی اسدی

Mojtaba Asadi

گروه پژوهشی صنعتی آریانا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.