محمدرضا نقصان محمدی

 محمدرضا نقصان محمدی مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد

محمدرضا نقصان محمدی

Mohammadreza Noghsan mohamadi

مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.