دکتر محمداسماعیل افضل پور

دکتر محمداسماعیل افضل پور استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

دکتر محمداسماعیل افضل پور

Dr. Mohammad Esmaeil Afzalpour

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین وضعیت نشستن در کلاس درس و درد های اسکلتی – عضلانی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 3
2 پاسخ حاد گرلین تام پلاسما به تمرین مقاومتی دایره ای شدید در دوحالت ناشتایی و تغذیه پرکربوهیدرات در مردان جوان سالم (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 5
3 پاسخ میزان فشار درک شده، لاکتات خون و VO2max به یک فعالیت بیشینه روی چرخ کارسنج پس از تمرینات پلیومتریک (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
4 تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل چای سبز برسطوح سرمی سیرتویین یک و کاتالاز در زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 32
5 تاثیر 6 هفته تمرین درمانی بر میزان درد، تعادل و استقامت عضلات تنه در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 17، شماره: 59
6 تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید به همراه مصرف رزوراترول بر سطوح پروتئین های ۳ SIRT و ۱ OGG بافت کبد موش های نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 13، شماره: 1
7 تاثیر تمرینات تداومی و مصرف هم زمان رزوراترول بر سطوح پروتئین های SIRT3 و OGG1 بافت کبد موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 5
8 تاثیر دو نوع فعالیت ورزشی حاد هوازی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی سلول‌های بنیادی خون‌ساز CD34 و کموکاینSDF-1 در زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 16
9 تاثیر مدل آموزش ورزش بر خود تعیین گری دانشجویان دختر واحد تربیت بدنی عمومی 2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 2
10 تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت سلنیوم بر پراکسید هیدروژن (H۲O۲) و گلوتاتیون (GSH) سرم دانشجویان پسر غیرفعال به دنبال فعالیت حاد هوازی وامانده ساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 11، شماره: 19
11 تاثیر یک جلسه تمرین تدوامی ،تناوبی و مقاومتی بر غلظت مولکول چسبان سلولی-1 و پروتیین واکنشی C مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 27
12 رابطه بین ترکیب بدن و توزیع چربی مرکزی با عملکرد ریوی ایستا و پویا در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
13 مقایسه تاثیر تمرینات پیلاتس و ایروبیک بر عملکرد تنفسی پویا در دانشجویان دختردارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 15
14 مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی و هوازی بر دستگاه دفاعی آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی در مردان جوان سالم (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 6
15 مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان اندام برتر و غیر برتر کاراته کاران نخبه استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
16 مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان ران معلولان ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 3، شماره: 10
17 مقایسه دور مچ دست، دور گردن و عوامل خطرزای قلبی- عروقی افراد فعال و غیر فعال از نظر بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 9، شماره: 17
18 مقایسه وضعیت استخوانی و قدرت عضلانی مردان نخبه کاراته کار سبک کاتا و کومیته استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تمرین تناوبی شدید و مکمل زنجبیل بر برخی از شاخصهای ضداکسایشی سرم و آمادگی قلبی تنفسی زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
2 اثر مصرف حاد مکمل های کافیین، ال کارنیتین، کافیین و ال کارنیتین بر روی عملکرد بی هوازی تکراری دانشجویان پسر فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
3 بررسی سه مدل مختلف برای تعیین شاخصهای موفقیت دروالیبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
4 بررسی و مقایسه برخی از ویژگی های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک مردان کاراته کار نخبه و آماتور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
5 بررسی و مقایسه تأثیر دو سبک رزمی مختلف بر چگالی استخوان های ساعد و مچ در کاراته کاران نخبه مرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
6 پلاسمایی به یک وهله فعالیت صبحگاهی IL-6 و CRP پاسخ سطوح استراحتی و عصرگاهی در زنان جوان سالم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و شدت بیماری کبد چرب در زنان بیمار کبد چرب غیر الکلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
8 تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت کوآنزیم Q10 بر مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم کاتالاز سرم به دنبال فعالیت حاد مقاومتی متوسط در دانشجویان دختر غیرفعال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
9 تاثیر یک جلسه تمرین واماندهساز به همراه مکمل دهی بتا-آلانین، بر مراحلایزوکپنیک بافری، هیپوکپنیک پرتهویه ای و رکورد شناگران مرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
10 تأثیر یک دوره تمریات ثبات مرکزی بر شاخص های تعادلی در دانشجویان مبتلا به کمردرد مزمن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش