دکتر مصطفی مهرابی بهار

دکتر مصطفی مهرابی بهار استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر مصطفی مهرابی بهار

Dr. Mostafa Mehrabi Bahar

استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Comparison of Thyroid examination, Thyroid scanning and sonography in patients with previous history of radiotherapy of the head for Tinea Capitis [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 10، شماره: 2
2 Evaluation of Preoperative Administration of Rectal Indomethacin in Reducing the Severity of Ileus after Open Cholecystectomy (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 8، شماره: 4
3 Gallbladder volvulus: Review of the literature and report of three cases (دریافت مقاله) مجله جراحی و تروما دوره: 1، شماره: 1
4 Minimally invasive radio-guided surgery for hyperparathyroidism: an experience with Tc-99m Sestamibi (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 17، شماره: 1
5 Sentinel lymph node biopsy in melanoma patients: An experience with Tc-99m antimony sulfide colloid (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 18، شماره: 1
6 بررسی موارد همراهی هیپرپاراتیروئیدیسم در بیماران کاندیدای عمل جراحی تیروئید (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 52، شماره: 2
7 شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله سازمان نظام پزشکی مشهد دوره: 17، شماره: 1
8 گزارش تظاهر بیماری با اندومتریوزیس منتشر شکمی به شکل سودوکارسینوماتوز (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 17، شماره: 3
9 نتایج لوله سینه ای دوطرفه بعد از ازوفاژکتومی ترانس هیاتال در بیماران مبتلا به سرطان مری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 50، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Evaluation of CT scan accuracy in prediction of axillary lymph node metastasis in breast cancer (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز