محمد تقی میراحمدی

 محمد تقی میراحمدی رئیس مرکز پیشگیری سرطان نسترن

محمد تقی میراحمدی

Mohammadtaghi Mirahmadi

رئیس مرکز پیشگیری سرطان نسترن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.