پروفسور علیرضا فلاحی

پروفسور علیرضا فلاحی استاد تمام دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه  شهید بهشتی

پروفسور علیرضا فلاحی

Prof. Alireza Falahi

استاد تمام دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آماده سازی مناطق تاریخی و مناظر فرهنگی بم ، این میراث جهانی در خطر، برای مقابله با زلزله (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 17، شماره: 2
2 ارزیابی آسیب پذیری تاسیسات شهری درمقابل زلزله، نمونه موردمطالعه: محله قدغون بروجرد (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 21
3 ارزیابی فضاهای سبز شهر جدید هشتگرد از منظر تخلیه اضطراری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 4
4 ارزیابی میزان رضایت ساکنان از بازسازی مساکن روستایی استان لرستان پس از زلزله فروردین سال ۱۳۸۵ (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 22، شماره: 2
5 Vulnerability of A Military Hospital Against Earthquake in Tehran based on Personnel View and Non-Structural Components (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 3، شماره: 1
6 بازخوانی بازسازی شهر لار پس از زلزله سال 1339 (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 37، شماره: 161
7 بازسازی محله ی بازار پس از زلزله ی سال ۱۳۸۲ بم با رویکرد خاطره ی جمعی (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 20، شماره: 4
8 برنامه ریزی سکونتگاه موقت پس از وقوع زلزله احتمالی در سه مقیاس شهر، منطقه و محله (مورد مطالعاتی: شهر تهران، منطقه 10 ، محله بریانک – هفت چنار) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 3
9 برنامه ریزی و طراحی معماری فضاهای دوستدار کودک در فرایند بازسازی پس از زلزله بم (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 158
10 برنامه ریزی و طراحی معماری فضاهای دوستدار کودک در فرایند بازسازی پس از زلزله بم (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 158
11 پهنه بند ی آسیب پذیری کالبد ی بافت کهن کرمان د ر برابر زلزله احتمالی با استفاد ه از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش آنتروپی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 2
12 تبیین عوامل معماری و منظر موثر بر احساس امنیت در سایت های اسکان موقت روستایی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 2
13 تجربه بازسازی مسکن پس از زلزله؛ سال ۱۳۵۱- شهر قیر (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 150
14 تجربه بازسازی مسکن پس از زلزله؛ سال ۱۳۵۱- شهر قیر (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 150
15 تحلیل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران در شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 5، شماره: 1
16 تداوم کسب وکارهای کوچک در طراحی شهری مقاوم پس از زلزله سال ۱۳۸۲ بم (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 24، شماره: 2
17 چارچوب شاهد محور فرایند طراحی مشارکتی در بازسازی های مسکن دایم پس از زمین لرزه های گیلان- زنجان 69، ورزقان 91 و کرمانشاه 96 (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 38، شماره: 168
18 درآمدی بر مقولات اساسی بازسازی(تصورات نادرست و واقعیت ها) (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 15، شماره: 2
19 راهکارهای کاهش خطر و آمادگی مقابله با سوانح آتی در بازسازی کالبدی تنکابن پس از برف سنگین سال 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 37، شماره: 163
20 رویکردهای بازسازی مسکن پس از سانحه؛ از تولد تا بلوغ (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 21، شماره: 2
21 رویکردهای کاهش آسیب پذیری و آمادگی در برابر آتش سوزی احتمالی در ساختمان های بلندمرتبه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 5، شماره: 1
22 زلزله بم: مروری بر فرایند عملیات امداد و اسکان موقت (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 13، شماره: 4
23 سنجش امکان پذیری به کارگیری سیستم گزارش دهی کیفیت زندگی در برنامه ریزی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 2
24 ضرورت تدوین برنامه آموزشی مدیریت بحران در طراحی شهری (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 23، شماره: 4
25 عوامل کلیدی آسیب پذیری مسکن اقشار کم درآمد شهری در برابر زلزله نمونه موردی: منطقه سه شهر ساری (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 26، شماره: 4
26 فرایند طراحی مسکن روستایی در بازسازی پس از زلزله عوامل موثر بر شرایط حین و پس از بحران نمونه پشتیبان: روستای گوفل پس از زلزله ۱۳۶۹ منجیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 0
27 کاهش آسیب پذیری خوابگاه های دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در برابر آتش سوزی و زلزله (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 24، شماره: 4
28 مدیریت سوانح غیر مترقبه در فضای زیرگذر حرم رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 5، شماره: 3
29 مستند سازی بازسازی شهر فردوس پس از زلزله سال ۱۳۴۷ (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 3
30 مستندسازی طراحی شهر زیرزمینی " گوجی" در ویتنام از منظر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 147
31 مستندسازی طراحی شهر زیرزمینی " گوجی" در ویتنام از منظر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 147
32 مقدمه ای بر مدیریت شهر (باورها و اصول راهبردی) (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 15، شماره: 4
33 نقش سنت و باور در تغییرات کالبدی بازسازی مسکن پس از زلزله ۱۳۸۴ جزیره قشم روستای گورزین (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 19، شماره: 4
34 نقش قرنطینه اجباری مسافران و باز طراحی مسکن و مبلمان شهری در مدیریت بحران کووید ۱۹ در استرالیا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روش نوینی جهت بخشبندی گلبو لهای قرمز و سفید خون بااستفاده ازشبکه عصبی PNN و تبدیل فاصله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
2 ارایه یک مدل مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی برای انتخاب محل اردوگاه سرپناه موقت پس از زلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
3 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهرستان کرمانشاه (مطالعه موردی منطقه 4، شهرک متخصصین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
4 ارزیابی اصول بازسازی در زلزله های گذشته ایران با هدف آموختن درسهایی برای آینده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 ارزیابی بازسازی روستاها پس از زلزله سال 1347 دشت بیاض با هدف آموختن درسهایی برای آینده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
6 ارزیابی بازسازی مسکن پس از سانحه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
7 ارزیابی خسارت در مدیریت بازسازی پس از سانحه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
8 ارزیابی سریع آسیب پذیری ساختمانها بر اساس استاندارد FEMA 154 (دریافت مقاله) همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه
9 اسکان موقت ترکیه (دریافت مقاله) همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه
10 اصول مکانیابی سکونتگاه موقت پس از وقوع زلزله احتمالی در شهر تهران؛ محله بریانک – هفت چنار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
11 بازخوانی بازسازی زلزله های گذشته ایران در راستای بومی سازی چارچوب سندای با رویکرد SFDRR (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
12 بررسی اثربخشی پیاده سازی مذیریت بحران در دستیابی سازمان به اهداف استمرار کسب وکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
13 بررسی پارامترهای جوشکاری تیگ پالسی فرکانس بالا برروی اعوجاج های جوشی آلیاژهای آلومینیوم استحکام بالا (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 بررسی تجارب بازسازی روستای توتکابن بعد از زلزله 1369 گیلان و زنجان از دیدگاه توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
15 بررسی چارچوبهای نظری موجود در ارتباط با مدیریت ریسک زلزله در مناطق شهری در جهان و مطالعه تطبیقی جهت ارائه الگوی بومی مدیریت ریسک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
16 بررسی میزان تاثیرگذاری پیاده سازی مدیریت بحران براستمرار کسب و کاربا تاکید براصول استمرار 5R'S (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
17 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش خطرپذیری و آمادگی در برابرزلزله، مورد مطالعاتی: بازار کهن کرمان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 برنامه ریزی راهبردی جهت کاهش آسیب پذیری اجتماعی در بحران زلزله منطقه مورد مطالعه: شهرستان دماوند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
19 برنامه ریزی راهبردی جهت کاهش آسیب پذیری کالبدی در بحران زلزله منطقه مورد مطالعه :شهرستان دماوند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
20 بزنامه ریزی راهبردی در جهت کاهش آسیب پذیری شبکه حمل و نقل در بحران زلزله در شهرستان دماوند (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
21 پاندمی و معماری؛ ویژگی های ساختمان سالم در دوران پاندمی کووید-۱۹ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
22 تدوین سامانه فرماندهی حادثه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
23 تعیین نرخ بیمه سیلاب برای ساختمان های مسکونی سیلاب دشت رودخانه آصم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
24 تمهیدات کاهش خطر آتش سوزی جنگل در مناطق شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
25 روش کلی تدوین طرح مدیریت ریسک زلزله در دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
26 رویکرد RADIUS به عنوان ابزاری جهت ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهری و تهیه سناریوی زلزله؛ در منطقه 13 تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
27 ضرورت تدوین برنامه جامع برای طراحی اردوگاه ها و اسکان اضطراری در حوادث غیر مترقبه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
28 ضروررت و اهمیت آموزش «طراحی همه شمول» در دانشکده های ممعماری و شهرسازی برای افراد با محدودیت جسمی - حرکتی (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
29 فرآیند برنامه ریزی بازسازی پس از سانحه در مناطق شهری (مورد مطالعاتی:واحدهای همسایگی در شهر نیواورلئان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
30 فرایند تأمین انواع اسکان اضطراری برای آسیب دیدگان زلزله با نگاهی به چند زلزله اخیر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
31 کاهش آسیب پذیری سکونت گاههای شهری : آتش سوزی های پس از زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
32 کاهش آسیب پذیری فضاهای آموزشی امادگیکاربران مورد مطالعاتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
33 کاهش خطر سوانح در بافت های تاریخی دورنمای جهانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
34 مرور نقادانه آثار کووید-۱۹ بر نظامهای شهری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
35 مرور و بررسی تجارب معماری بشردوستانه در جهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
36 مروری بر روند برنامه ی بازسازی روستای داهوئیه ی زرند در اثر زلزله ی چهارم اسفند ماه 83 و بررسی نقاط ضعف و قوت آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
37 مقدمه ای بر رویکردهای جاری در ارزیابی خسارات پس از سوانح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
38 مقدمه ای بر رویکردهای جاری در ارزیابی خسارات پس از سوانح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
39 مقولات مدیریتی کاهش آسیب‏پذیری و آمادگی در برابر طوفان برف در تنکابن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
40 مکان یابی اردوگاه های اسکان موقت بازماندگان زلزله دماوند در راستای مدیریت بحران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
41 مکان یابی اسکان موقت در مدیریت بحران برای آسیب دیدگان زلزله با استفاده از مدل AHP و GIS (مطالعه موردی: منطقه دماوند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
42 مناطق شهری، آسیب های موجود و کاهش ریسک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
43 هویزه پس از بازسازی ( ارزیابی مجدد بازسازی شهر جنگ زده هویزه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی