پروفسور محمود مهرداد شکریه

پروفسور محمود مهرداد شکریه دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

پروفسور محمود مهرداد شکریه

Prof. Mahmood M. Shokrieh

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر چیدمان لایه ها بر مود دوم نرخ رهایی انرژی کرنشی در قطعه ENF کامپوزیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 33، شماره: 2
2 اثر تنش برشی بین لایه ای لبه آزاد بر تنش های پسماند کامپوزیت های پلیمری در روش سوراخ کاری مرکزی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 4
3 اثر عوامل ساختاری بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمر-خاک رس (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 2
4 ارزیابی ترک زمینه در کامپوزیت های متعامد به کمک شبیه سازی اجزای محدود گسترش امواج هدایت شونده لمب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 10، شماره: 3
5 اندازه گیری کرنشهای رهاشده و محاسبه تنشهای پسماند در چندلایه های کامپوزیتی به روش انتگرال (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 28، شماره: 2
6 Design and Weight Optimization of Pin Loaded Composite Plates (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 1، شماره: 1
7 Transient thermo-visco-elastic response of a functionally graded non-axisymmetric cylinder (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 46، شماره: 2
8 بررسی آثار سطح مقطع و جهت گیری الیاف در جذب انرژی لوله های کامپوزیتی زیر بار محوری (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 3
9 بررسی آزمایشگاهی رشد تورق در مود I کامپوزیت الیاف شیشه تک جهته/وینیل استر تحت پیرشدگی اسیدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 7، شماره: 1
10 بررسی اثر پارامترهای فیزیکی، گرمایی و مکانیکی بر تنش های پسماند میکرو در کامپوزیت های پلیمری (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 5
11 بررسی اثرات زمان و دمای پخت بر خواص مکانیکی و تخریب حرارتی چرم مصنوعی ساخته شده از پی وی سی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 10، شماره: 1
12 بررسی تاثیر افزودن نانوالیاف کربن روی بهبود خواص مکانیکی اتصالات تک لبه کامپوزیتی پیچی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی تاثیر ترکیب نخ های بازالت و نایلون بر خواص کششی پارچه های بافته شده از آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 2، شماره: 1
14 بررسی تجربی رفتار خستگی رزین اپوکسی تحت کنترل بار وجابه جایی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 5
15 بررسی تجربی رفتار خمشی کامپوزیت های پلیمری ساندویچی تقویت شده با پارچه سه بعدی بافته شده با الیاف شیشه (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 9، شماره: 2
16 بررسی تحلیلی رفتار کششی پارچه های هیبریدی با بافت تافته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 2، شماره: 2
17 بررسی رفتار شکست نانوکامپوزیت اپوکسی نانولوله کربنی دودیواره به کمک روش شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 25، شماره: 4
18 بررسی عمر خستگی کامپوزیت های تک جهتی با استفاده از انرژی کرنش باقی مانده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 1
19 پیش بینی تحلیلی مود اول نرخ رهایی انرژی کرنشی در شروع رشد ترک در نانوکامپوزیت های پلیمری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 1
20 تحلیل دقیق مایکرومکانیکی تنش در کامپوزیت تقویت شده با الیاف بلند تحت بارگذاری کششی یکنواخت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 2، شماره: 3
21 تحلیل عددی کمانش صفحه کامپوزیتی ساخته شده از الیاف منحنی با در نظر گرفتن اثرات همپوشانی‌ها و نواحی خالی از الیاف (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 1
22 تحلیل مرحله پرشدن در فرایند قالبگیری انتقالی رزین با پوسته قالب منعطف به کمک خلاء با احتساب اثرات لوله تزریق (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 5، شماره: 3
23 تخمین کاهش استحکام طولی کامپوزیت تک جهتی شیشه اپوکسی غوطه ور در سولفوریک اسید با استفاده از نظریه میکرومکانیک (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 25، شماره: 2
24 تعمیم روش شیارزنی برای اندازه گیری هم زمان تنش های پسماند عمودی و برشی در کامپوزیت های پلیمری (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 25، شماره: 4
25 تعیین پارامترهای مدل ناحیه چسبناک در مود اول تیر دولبه یکسرگیردار کامپوزیتی با استفاده از روش معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 4، شماره: 1
26 تعیین ضرایب تطابق روش سوراخ کاری مرکزی در کامپوزیت های ناهمسانگرد به روش حل دقیق (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 6
27 توسعه روش انتگرال برای تعیین تنش های پس ماند غیر یکنواخت در چند لایه های کامپوزیتی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 4
28 جریان رزین داخل الیاف پیش شکل داده شده در فرایند قالب گیری انتقالی رزین به کمک خلاء با ابزارهای انعطاف پذیر (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 4
29 رفتار مکانیکی رزین پلی استر و بتن پلیمری در بارگذاری های استاتیکی و دینامیکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 32، شماره: 1
30 روش جدید برای پیش بینی شیوه ترکیبی اول و دوم چقرمگی شکست در کامپوزیت های لایه ای (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 2
31 روش نانونفوذگری شبیه سازی شده برای تعیین مایکرو تنش پسماند یک لایه تک جهته کامپوزیتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 2، شماره: 4
32 روشی جدید برای پیش بینی رفتار مکانیکی اتصالات مکانیکی تک لبه کامپوزیتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 6، شماره: 1
33 ساخت و شناسایی یک بتن پلیمری و تخمین استحکام فشاری با استفاده از مدل میکرومکانیکی دوفازی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 28، شماره: 2
34 شبیه سازی شروع و رشد مود I تورق در کامپوزیت های لایه یی با در نظر گرفتن اثرات ناحیه ی فرایند شکست (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 31، شماره: 1
35 شبیه سازی ضربه سرعت پایین بر روی کامپوزیت های مرکب درون لایه ای تقویت شده با الیاف ترد و انعطاف پذیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 32، شماره: 1
36 شبیه سازی فرایند ساخت پولتروژن کامپوزیت شیشه-پلی استر (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 4
37 طراحی و تحلیل صفحات ساندویچی به عنوان سازه اصلی نصب سلول های خورشیدی ماهواره مخابراتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 6، شماره: 4
38 کامپوزیت های ساندویچی سه بعدی حلقوی پودی ابداعی تحت ضربات ثقلی با سطوح مختلف انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 5، شماره: 2
39 کاهش تغییرشکل کامپوزیت های لایه ای متعامد نامتقارن با استفاده از نانوالیاف کربنی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 31، شماره: 2
40 کمانش صفحه کامپوزیتی ساخته شده از الیاف منحنی با تغییر خطی و غیرخطی جهت الیاف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 4، شماره: 4
41 مدل دینامیکی ساختاری- مایکرومکانیکی برای پیش بینی رفتار برشی دینامیکی کامپوزیت شیشه/اپوکسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 3
42 مدل سازی آسیب پیش رونده در چندلایه های کامپوزیتی با در نظر گرفتن اثرات هم زمان مکانیزم های تخریب درون و برون لایه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 2، شماره: 2
43 مدل سازی تخریب پیش رونده صفحات کامپوزیتی شیشه - اپوکسی تحت بار کششی استاتیکی در دمای پایین (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 21
44 مدل سازی چقرمگی شکست تورق مود ترکیبی اول و دوم در نمونه یکسرگیردار دو لبه نامتقارن کامپوزیت های لایه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 13، شماره: 41
45 مدل سازی سه بعدی ترمودینامیکی اثر آتش بر کامپوزیت های پایه پلیمری با در نظر گرفتن تغییر خواص حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 5، شماره: 4
46 مدلسازی عوامل موثر بر عملکرد نوآوری بنگاههای بخش مواد پیشرفته در ایران: رویکردی کمی مبتنی بر معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 1
47 مدلی جدید برای همگن سازی مواد مرکب چندفازی با درصد حجمی بالای اشغال کننده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 4، شماره: 2
48 مروری بر تاثیر نرخ بارگذاری بر رفتار مکانیکی الیاف شیشه و کامپوزیت های الیاف شیشه/پلیمر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 8، شماره: 1
49 مروری بر تنش های پس ماند در کامپوزیت های گرمانرم (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 6
50 مروری بر مقاومت ضربه ای کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با الیاف (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A comparison between tensile and shear mechanical behaviors of epoxy andepoxy reinforced with carbon nano fibers (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
2 A Novel Methodology to Determinate Material Parameters of Nonlinear Strain Rate Dependent Constitutive Model of Polymers (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
3 A novel micromechanical constitutive model to predictthe shear behavior of neat and nano-phased epoxyunder dynamic loadings (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت
4 A Novel Model for Simulation of Glass/Polyester Pultrusion Process (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت
5 Analysis of Mechanical Behaviors of a Carbon/Epoxy Composite Artificial Foot Prosthesis (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
6 اثر زوایای الیاف مجاور ترک بر مود I نرخ رهایی انرژی کرنشی کامپوزیتهای لایهای با چیدمان θ//θ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
7 ارائه مدلی جدید برای تعین مود I نرخ رهایی انرژی کرنشی کامپوزیت های لایه ای با وجود حفره ها (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 ارائه مدلی جدید جهت شبیه سازی رشد مود I تورق در نمونه های DCB کامپوزیتی با درنظرگرفتن اثرات منحنی R (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
9 ارائه یک مدل ساختاری دینامیکی جدید جهت پیش بینی رفتار مکانیکی پلیمرها (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
10 استفاده از تغییرات طول موج براگ برای تشخیص آسیب ترک زمینه در کامپوزیتهای پایه پلیمری با استفاده از گسترش امواج لمب و سنسور FBG (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
11 افزایش استحکام سازهای توربینهای بادی فراساحل با افزودن نانوذرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی
12 افزایش پایداری حرارتی و کاهش تنشهای پسماند کامپوزیتهای پلیمری با استفاده از نانوالیافکربنی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
13 Buckling Behaviors of Variable Stiffness Composite Cylindrical Shell with Elliptical and Circular Cross Sections under External Hydrostatic Pressure (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت
14 Computational Study for Delamination Detection in Fiber-Metal Laminates Using Lamb Wave Propagation (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد
15 Detection of matrix cracking in composites using Lamb wave propagation and machine learning: numerical modelling and experimental validation (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد
16 Load Transfer Efficiency in CNT/Epoxy: A Parametric Study on The Effect of CNT Length and Non-bonded Interphase (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نانوساختارها
17 NANOSCALE INVESTIGATION OF FRACTURE IN EPOXYIDWNT NAN0C0MPOSITES USING MIOLECULAIR DYNAMICS SIMTULATION (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
18 The Effects of Loading Rate on Shear Mechanical Behavior of Carbon NanoFiber/Epoxy Nanocomposites (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
19 Viscosity as a Measure of Dispersion State of Carbon Nano Fibers in Epoxy Matrix (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
20 بار کمانش برای صفحات کامپوزیتی با الیاف بافته شده در معرض آتش (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
21 بررسی اثر آتش برروی کامپوزیت های پایه پلیمر با در نظر گرفتن تغییرات خواص حرارتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 بررسی اثر ریزترکهای انحرافی درون لایهای در نوک ترک بر رشد تورق در کامپوزیتهای لایهای (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
23 بررسی اثر ضربه با سرعت کم بر روی صفحه های ساندویچی کامپوزیتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 بررسی تاثیر پارامتر های ماشینکاری و نوع لایه چینی بر روی تورق در کامپوزیت‌های پایه پلیمری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
25 بررسی تئوری و المان محدود شروع و رشد مد اول تورق در نمونه تیر دو لبه یک سرگیردار با استفاده مدل ناحیه چسبنده (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
26 بررسی تجربی اثر استفاده از افزودنی های ضد آتش بر کامپوزیت های پلیمری (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 بررسی تجربی، عددی و تحلیلی خواص فشاری کامپوزیت های پلیمری ساندویچی تقویت شده با پارچه سه بعدی بافته شده با الیاف شیشه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
28 بررسی تخریب کامپوزیت لایه ای شبه همسانگرد تحت بار کششی استاتیکی در دمای پایین (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 بررسی توزیع تنش و خواص مکانیکی کامپوزیت های کربن -کربن سه بعدی متعامد (Orthogonal) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
30 بررسی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با کامپوزیتهای شیشه/اپوکسی و شیشه/ پلی استر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
31 بررسی رفتار خمشی و برش سطحی چند لای ه های کامپوزیتی تقویتشده با پارچهها ی مرکب بازالت و نایلون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
32 بررسی رفتار فویل آلومینیم در باتری لیتیومی منعطف با تغییر شکل بزرگ تحت بار خمشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باتری لیتیومی
33 بررسی رفتار مکانیکی چرم مصنوعی در حضور رزین پیویسی سوسپانسیونی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید
34 بررسی رفتار مکانیکی رزین پلیاستر و بتن پلیمری در بارگذاری های دینامیکی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
35 بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیت های پارچه ای مرکب ، تحت ضربه و کمانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
36 بررسی میزان تاثیر تنشهای پسماند مایکرومکانیک بر میدان تنش پسماند ناشی از پخت در چندلایه های کامپوزیتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
37 بررسی و مقایسه خواص خمشی کامپوزیت بازالت/اپوکسی با کامپوزیت شیشه/وینیل استر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
38 بهینهسازی بار کمانش پوسته استوانهای کامپوزیتی الیاف منحنی تحت فشار هیدرواستاتیک خارجی به کمک الگوریتمژنتیک (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
39 پیشبینی میزان آسیب ایجاد شده در برابر ضربه کامپوزیتهای مرکب درون لایهای بازالت و نایلون با استفاده از استحکام کمانشی باقیمانده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
40 تاثیر پارامترهای ماشینکاری و نوع لایه چینی بر روی پدیده تورق در فرآیند سوراخکاری کامپوزیت های پایه پلیمری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
41 تاثیر لوله تزریق رزین در فرایند تزریق فشار ثابت جهت قالب گیری مواد کامپوزیتی به روش VARTM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
42 تاثیر نانو الیاف شیشه بر روی چقرمگی شکست مود اول در کامپوزیت های شیشه / اپوکسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
43 تحلیل رفتار سه بعدی کامپوزیت لایه ای کربن-کربن در اثر افزایش بارمحوری و دما (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
44 تحلیل رفتارمکانیکی نانولوله های کربنی با تغییرساختار آنها درشرایط بارگذاری مختلف (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
45 تحلیل غیرخطی هندسی المان های پوسته ای و بررسی رفتار فراکمانش پوسته های کامپوزیتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
46 تحلیل فرایند قالب گیری مواد کامپوزیتی به روش VARTM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
47 تعمیر لوله های خورده شده انتقال گاز با استفاده از مواد کامپوزیت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
48 تعمیر و تقویت خطوط انتقال گاز با استفاده از مواد کامپوزیت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
49 تعیین تجربی چقرمگی شکست مد I بینلایهای در چندلایههای کامپوزیتی تکجهته (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
50 تعیین چقرمگی شکست بین لایه ای درقطعه DCB چندجهته در مود I با استفاده از روش معادلسازی لایه ها (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
51 تعیین ضرایب کالیبراسیون روش سوراخکاری مرکزی برای اندازه گیری تنشهای پسماند در مواد ایزوتروپیک و ارتوتروپیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
52 تقویت مخازن کروی گاز با مواد کامپوزیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
53 توزیع سه بعدی دما در صفحات کامپوزیتی با الیاف بافته شده در معرض آتش (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
54 جریان رزین داخل پریفورم الیاف در فرایند قالبگیری انتقالی رزین بکمک خلاء با اجزای انعطاف پذیر (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
55 چارچوبی چندبعدی برای دسته بندی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری، مورد مطالعه: بنگاه های بخش مواد پیشرفته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
56 دوره ای از روش آمیزه قالبگیری صفحه ای SMCدر ساخت کامپوزیت های پلیمری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
57 شبیه سازی فرایند پخت رزین های ترموست با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
58 طراحی و تحلیل دکل انتقال فدرت کامپوزیتی (دریافت مقاله) نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
59 طراحی و تحلیل صفحه نمایشگر کامپوزیتی شبیه ساز پرواز (دریافت مقاله) کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
60 طراحی و ساخت صفحات تصفیه آب آشامیدنی با استفاده از بتن پلیمری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
61 طراحی و ساخت کامپوزیت E-glass /silicone با خاصیت فنری برای استفاده درمکانیزمهای باز و بسته شونده فضایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
62 کاربرد اتصالات انعطاف پذیر در طراحی و تحلیل ابرسازه تاشده کامپوزیتی (دریافت مقاله) کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
63 کمانش پوسته استوانه ای کامپوزیتی سفتی متغیر تحت فشار هیدرواساتیک خارجی (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
64 کمانش و پس کمانش صفحات کامپوزیتی به روش مدلسازی تخریب پیشرونده (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
65 کمینه سازی تابیدگی در کامپوزیت های ترموپلاستیک تقویت شده با الیاف کوتاه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
66 محاسبه ابعاد بهینه جزء حجم معرف، جهت مدل سازی کامپوزیت حاوی الیاف کوتاه همسو شده با توزیع تصادفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
67 محاسبه بارکمانش برای صفحات کامپوزیتی با الیاف بافته شده در معرض آتش (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
68 محاسبه مدول الاستیک نانوکامپوزیت با استحکام دهنده نانو لوله کربن در حالت دو بعدی از چند روش مدل سازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
69 مدل تحلیلی جدید برای پیش بینی قوانین پل زنی در واماندگی تورق کامپوزیت های لایه ای تحت مود ترکیبی I/II (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
70 مدل تکرشته معادل جهت محاسبه مدول نانوکامپوزیت نانولوله کربن/اپوکسی بااستفاده از روش مایکرومکانیک (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
71 مدل سازی المان محدود آتش سوزی کامپوزیت های پایه پلیمر (دریافت مقاله) دومین همایش محافظت ساختمانها در برابر آتش
72 مدل سازی عددی تنش های پسماند در یک مدار مجتمع کامپوزیتی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
73 مدل سازی میکرومکانیک نمو زمانی برای خواص ویسکوالاستیک نانوکامپوزیت پلیمری تقویت شده با نانولوله کربن (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
74 مدل سازی و ساخت تسمه هیبرید کامپوزیتی ماشین های نساجی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
75 مدل مایکرومکانیکی جهت تحلیل خواص فشاری کامپوزیت های پلیمری ساندویچی تقویت شده با پارچه سه بعدی بافته شده با الیاف شیشه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
76 مدلسازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای پلیمر / خاک رس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
77 مدلی جدید برای تعیین چقرمگی شکست مودI تورق در قطعه DCB با استفاده از مدل تیرتیموشنکو برروی بستر الاستیک دو پارامتری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
78 مطالعه آزمایشگاهی اثرات نرخ کرنش بر روی خواص فشاری کامپوزیت های شیشه-اپوکسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
79 مطالعه عددی و تحلیلی تأثیر فاز واسط و نسبت ابعادی المان حجمی معرف در محاسبه مدول الاستیک پلیمر تقویت شده با نانولوله کربن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
80 مکانیزم های تاثیر گذاری نانوتیوبهای کربن چندلایه برچقرمگی شکست اپوکسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی