دکتر رضا سیمبر

دکتر رضا سیمبر استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران

دکتر رضا سیمبر

Dr. Reza Simbar

استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing and examining the concept, dimensions and indicators of transparency in the legislature with a comparative approach (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم سیاسی دوره: 12، شماره: 4
2 آیپک و تاثیر آن بر انتخابات ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 20
3 آینده پژوهی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس در افق 1404 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 29
4 ابتکار جاده ابریشم نوین چین؛ فرصت ها و تهدیدها برای ایران، پاکستان و قزاقستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 1، شماره: 1
5 ارائه مدل تاثیر تهدیدات سایبری در تضعیف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر ژئوپولیتیک (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 20، شماره: 92
6 ارزیابی عوامل موثر بر تعامل اقتصادی چین با بلوک های تجاری منتخب (مطالعه تطبیقی؛ شورای همکاری خلیج فارس و اوراسیا) (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 4، شماره: 13
7 امنیت فرهنگی از منظر آیت ا... خامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 11
8 انقلاب اسلامی و دیپلماسی فرهنگی: از نظریه تا عمل (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 14
9 انقلاب اسلامی و صلح سازی برای مدیریت جهان عاری از خشونت بایسته ها و چالش ها (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 2، شماره: 7
10 انگاره های موثر در شکل گیری رفتار سیاست خارجی ایران نسبت به حکومت منطقه اقلیم کردستان عراق (۲۰۰۳-۲۰۱۹) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 46
11 انگارههای هویتی و تبیین سیاست خارجی عربستان در قبال عراق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 21
12 ایران و منطق هگرایی در آسیای جنوب غربی: راهبردها و راهکارها در سیاست خارجی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 4، شماره: 5
13 Changes in the Balance of International Power in the Light of China's Artificial Intelligence (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 5، شماره: 4
14 Geopolitical Divergence in the League of Arab States from a Neorealist Point of View (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 2، شماره: 2
15 Investigating Security Challenges in the Contemporary International System with Emphasis on Economic, Human Rights and Environmental Components (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 1
16 Political Ethnocentrism among the People of Talesh and Evaluation of the Factors affecting it (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم سیاسی دوره: 12، شماره: 2
17 Salafism and Saudi Arabia’s Middle East Policy Towards Iran (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 12، شماره: 33
18 The Great Caspian Basin and the Geopolitical Balance in Today's World (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم سیاسی دوره: 9، شماره: 2
19 The Role of Good Governance in Creating Social Integration in Pervasive Crises (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 4
20 بحران سوریه و جنگ سرد جدید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 1
21 بررسی اثرات توسعه اقتصادی بر امنیت محیط زیستی منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 39
22 بررسی تاثیر احساس محرومیت نسبی بر قوم گرایی سیاسی قوم تالش (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 10، شماره: 3
23 بررسی تاثیر میدان اجتماعی بر نگرش رای دهندگان نسبت به سیاستگذاری های نهادهای انتخاباتی در شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 14، شماره: 56
24 بررسی تاثیرنظم اجتماعی بر نگرش رای دهندگان نسبت به سیاستگذاری های مجلس شورای اسلامی در شهر رشت (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 15، شماره: 56
25 بررسی تأثیر سیاست‌های نظامی بر امنیت منطقه‌ای خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 16، شماره: 1
26 بررسی رژیم راستی آزمایی معاهده منع جامع آزمایش‎های هسته‎ای (CTBT) و پیامدهای فنی و امنیتی احتمالی تصویب آن برای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 12، شماره: 42
27 بررسی سیاست خارجی ایران در بحران سوریه با تاکید بر نظریه موازنه تهدید(۲۰۱۷-۲۰۱۱) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران دوره: 3، شماره: 1
28 بنیان های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با ترکیه از دیدگاه سازه انگاری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 45
29 پیامدهای بحران هویت در ناامنی هستی شناختی و راهبردهای سیاست خارجی اسرائیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 15، شماره: 55
30 تاثیر رقابت و همکاری اعضای اصلی سازمان شانگهای در اهداف و عملکرد آن؛ ۲۰۰۱-۲۰۱۳ (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 1، شماره: 4
31 تاثیر سیاست خارجی بر جایگاه منطقه ای ایران (۲۰۰۱-۲۰۱۸) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
32 تاثیر فرهنگ استراتژیک بر غیر تسلیحاتی ماندن برنامه هسته ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 14، شماره: 3
33 تاثیر هویت بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا (۲۰۰۳-۲۰۱۹) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 3
34 تأثیر رسانه های اصلی ایالات متحده بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۲۰-۲۰۰۷) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 16، شماره: 4
35 تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش رای دهندگان نسبت به سیاست گذاری های نهادهای انتخاباتی در شهر رشت: با تاکید بر مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
36 تحلیل کارکردهای مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 19، شماره: 0
37 تحلیل محتوای استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در قبال چین (۲۰۰۱-۲۰۲۱) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 50
38 تحلیلی بر رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 2
39 تحلیلی درباره ماهیت روابط ایران و پاکستان(۱۳۶۴-۱۳۹۴) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 4
40 تحولات نظام بین الملل پس از جنگ سرد و تنوع جدید موازنه قوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 1، شماره: 1
41 تروریسم در روابط بین الملل؛ چالش ها و امیدها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 9، شماره: 3
42 تطبیق تعریف تروریسم از دیدگاه برخی بازیگران موثر در نظام بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 14، شماره: 4
43 جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل چارچوبی نظری برای تحلیل نظم فراملی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 6، شماره: 2
44 جلوه های سیاست هوشمند ترکیه در افغانستان از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 20، شماره: 4
45 جهان سوم گرایی در نظام بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 2، شماره: 4
46 چالش ها و ابهام ها تطبیق تعریف تروریسم در دیدگاه پاره ای بازیگران موثر بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 14، شماره: 1
47 چالش های امنیتی سیستان و بلوچستان به دنبال حضور طالبان و داعش در افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی دوره: 2، شماره: 8
48 درک قدرت هوشمند حماس و حزب الله و تاثیر آن بر موقعیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 3
49 دیپلماسی نوین در روابط خارجی؛ رویکردها و ابزارهای متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 1، شماره: 4
50 راهبردهای امنیتی ایالات متحده آمریکا در خصوص چین و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (۲۰۰۱-۲۰۲۱) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 15، شماره: 54
51 راهبردهای ژئوپلیتیکی اتحادیه اروپا و آمریکا در اوراسیای بزرگ: با تاکید بر بحران اوکراین و دریای جنوبی چین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 6، شماره: 1
52 رقابت های راهبردی متداخل کشورهای قدرتمند در هند - اقیانوسیه و اوراسیا (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 7، شماره: 24
53 روندهای منطقه ای ایران در قبال بحران امنیتی در افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 6، شماره: 21
54 رویکرد سازه انگارانه به کاربرد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در جهان اسلام از ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱؛ (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 4
55 رهیافت های سیاست هسته ای امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بر اساس اسناد گزارش مرور وضعیت هسته ای 2001-2018 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 103
56 ریشه های اندیشه سیاسی و مذهبی طالبان افغانستان (۱۹۹۶-۲۰۰۱) (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 12، شماره: 1
57 ژئو پلیتیک و مذهب در نظام بین الملل: راهبردها و تحولات (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 2، شماره: 5
58 سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 4
59 سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 6
60 سیاست خارجی آمریکا و تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 6، شماره: 12
61 سیاست خارجی دولت موقت؛ تحلیلی از چشم انداز اقتصاد سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 2، شماره: 2
62 شبکه های اجتماعی و تاثیرگذاری بر نقش دولت ها در روابط بین الملل (مطالعه موردی دولت های خاورمیانه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 13، شماره: 48
63 شناسایی و تبیین عوامل و پیشرانهای موثر بر روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس درافق ده ساله با بهره گیری از روش میک مک (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 1، شماره: 2
64 شیفت پارادایمی در سیاست خارجی منطقه ای ترکیه؛ دلایل و پیامدها (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 2، شماره: 4
65 عناصر و روندهای مؤثر بر نظام بین الملل (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 6، شماره: 9
66 عوامل ملی و بین المللی چالش های امنیتی افغانستان (۲۰۲۱-۲۰۰۸) (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 10، شماره: 2
67 قدرت ژئوپلیتیکی و روابط ژئوانرژی روسیه با اتحادیه اروپا در اوراسیای بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 11، شماره: 44
68 قدرت های بزرگ و وحدت کره (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 5، شماره: 2
69 مبانی هست یشناس ی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 7، شماره: 22
70 معیار تشخیص غیرمنصفانه بودن شروط قرارداد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 26، شماره: 103
71 مقایسه حقوق سیاسی-اجتماعی زنان در حکومت جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۱-۲۰۲۱) و امارت اسلامی افغانستان (۲۰۲۱ به بعد) و تطبیق آن با دیدگاه اسلامی و قوانین بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 16
72 مقایسه رویکرد سیاست خارجی آمریکا از راهبرد دیپلماتیک اوباما تا فشار حداکثری ترامپ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
73 منابع قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در عراق پساداعش و تهدیدهای پیش رو (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 17، شماره: 2
74 مناقشه حقوق بشری ایران و آمریکا؛ هویت یا قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 10، شماره: 4
75 مولفه های اساسی محیط امنیتی ایران و سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 3، شماره: 9
76 نقش آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا در خاورمیانه پسا ناآرام عرب (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 7، شماره: 2
77 نقش کنگره ایالات متحده در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 9، شماره: 3
78 نقش لابی سعودی در امریکا در روند امنیتی سازی برنامه هسته ای ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 11، شماره: 40
79 واکاوی سیاست های ژئو پولیتیکی روسیه در قبال آسیای مرکزی با تاکید برعامل چین (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 3، شماره: 6
80 واکاوی سیاستگذاری فرهنگی در مساله آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 11، شماره: 3
81 واکاوی و نقد نظریه رئالیسم دولت محور فرید زکریا؛ با تاکید بر بازخوانی آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 15، شماره: 3
82 واکاوی هژمونیک شدن گفتمان اعتدال دولت حسن روحانی از منظر تحلیل گفتمانی لاکلا و موف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 13، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی رویکرد سیاست خارجی ایران در برقراری روابط با اتحادیه اروپا با تاکید بر دوران ریاست جمهوری حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
2 اعاده ی دادرسی در امور حقوقی در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
3 الگوی رفتاری آمریکا در قبال ایران پس از جنگ سرد (2012-1991) (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
4 امنیت و دیپلماسی محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
5 بازگشت به قدرت طالبان (۲۰۲۱) و پیامدهای آن بر منطقه غرب آسیا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
6 بررسی روابط استراتژیک ترکیه و آمریکا با تأکید برمفروضه رئالیسم ساختاری (تلاش برای شکل دهی به نظم جدید منطقه ای) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
7 تبیین مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی
8 تحلیلی بر ظهور القاعده و حادثه 11 سپتامبر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 تعیین مولفه های تاثیر گذار بر ژئوپلیتیک مرز ایران و پاکستان (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
10 دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم و برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین؛ فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (فرصت ها و چالش های ۱۴۰۰-۱۴۰۴)
11 ریشه های هیدروپلیتیکی امنیت منطقه ای در غرب آسیا (مطالعه موردی رودخانه هیرمند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 سازمان های بین المللی غیر دولتی و جامعه مدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
13 سازوکارهای منطقه گرایی و روند صلح سازی در خلیج فارس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس
14 صلح بین الملل از دیدگاه رهیافت اسلامی و لیبرالیسم (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران «علوم انسانی و اجتماعی وصلح»
15 قدرت های جهان اسلام درمنطقه (مطالعه موردی ایران شیعه و عربستان سنی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
16 مولفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
17 نقش سازمان ملل متحد در بررسی روند تغییرات آب و هوائی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
18 نقش سازمانهای غیردولتی در حمایت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار