شهلا شهریاری

 شهلا شهریاری عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی-گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس (مدیر کل دفتر خدمات و تولید علم واحد)

شهلا شهریاری

Shahla Shahriari

عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی-گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس (مدیر کل دفتر خدمات و تولید علم واحد)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیرنگهدارنده طبیعی مرزنجوش بر ویژگی های میکروبی، شیمیایی و زمان نگهداری سس مایونز (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 5، شماره: 3
2 مبدل گرمایی سطح تراش (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 1، شماره: 6
3 مبدل گرمایی لوله پیچشی (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن نانو ذرات بر جداسازی بتانین با استفاده از سیستم های دوفازی آبی پلیمر – پلیمر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
2 اثر افزودن نانو ذره نقره بر جداسازی کورکومین با استفاده از سیستم دو فازی آبی پلیمر- نمک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
3 اثر بسته بندی پلی لاکتیک اسید بر افت وزن و اسیدیته توت فرنگی در طی مدت نگهداری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 اثر غلظت پلی اتیلن گلیکول بر توزیع پذیری تئوبرومین در سیستم های دوفازی آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 اثر نانوذرات اکسید روی بر ویژگی ضد میکروبی نانوالیاف پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 اندازه گیری میزان نفوذپذیری فیلم پلی اتیلنی حاوی نانو ذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم در برابر بخار آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
7 THE EFFECT OF INULIN ON TEXTURAL PROPERTIES OF DIET STRAWBERRY MARMALADE BASED ON STEVIA (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
8 بررسی اثر پوشش پلیمری برپایه نانو ذره نقره بر روی رشد کپک و مخمر در دمای25º C در انگور یاقوتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
9 بررسی اثر نمک بر جداسازی آرژنین در سیستم های دو فازی آبی پلی اتیل گلایکول و سدیم سیترات (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 بررسی ارتباط میان خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میزان آب اندازی پنیرهای UF تولید شده در کشور (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 بررسی تاثیر حضورنانو ذرات فلزی بر توزیع پذیری وانیلین در سیستم های دو فازی آبی پلی اتیلن گلایکول-دکستران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
12 بررسی تاثیر شرایط اتوتروف و هتروتروف بر رشد و انباشت لیپید ریزجلبک ساینوکوکوس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 بررسی تاثیر نانو لوله های کربن بر جداسازی وانیلین در سیستم دو فازی آبی پلیمر - پلیمر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
14 بررسی تجربی اثرغلظت پلی اتیلن گلایکول برتوزیع پذیری گلایسین در سیستم های دوفازی آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 بررسی میزان بازیابی و توزیع پذیری بتانین با استفاده از سیستم های دو فازی آبی پلی اتیلن گلایکول 6000 + دکستران 15000 + نانو ذرات اکسید فلزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
16 بررسی ویژگی ضدمیکروبی فیلم پلی اتیلنی شامل 3% نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
17 بررسی ویژگی های نانولوله های کربنی،دندریمرها، میسل هاولیپوزوم ها در دارو رسانی نوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
18 تاثیر نانو لوله های کربنی بر فعالیت ضد میکروبی وانیلین جداسازی شده در سیستم دو فازی آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 مطالعه تجربی سیستم مایع - مایع شامل پلی اتیلن گلایکول و سدیم پتاسیم تارتارات به هدف بررسی توزیع پذیری کورکومین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 مقدمه ای بر نقش نانوذرات درجداسازی مولکولهای زیستی در سیستمهای دو فازی آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو