دکتر فرشاد کوثری

دکتر فرشاد کوثری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

دکتر فرشاد کوثری

Dr. Farshad Kowsari

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تجربی روش های انتقال حرارت معکوس (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 32، شماره: 2
2 انتخاب بهینه تجهیزات نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک متصل به شبکه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 10، شماره: 1
3 تحلیل و امکان سنجی اقتصادی نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک متصل به شبکه در مقیاس ۲۰۰ کیلووات مطابق با سیاست های نوین انرژی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 9، شماره: 4
4 تخمین ضریب انتقال حرارت در شرایط جابجایی مخلوط و شار حرارتی ثابت با استفاده از روش طراحی حرارتی معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 8، شماره: 2
5 حل تحلیلی میدان دما برای یک صفحه تخت تحت شرط مرزی جابه جایی با استفاده از معادله انتقال حرارت غیر فوریهای - مدل کاتانئو (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 32
6 شبیه سازی عددی جریان سیال در میکرومیکسرهای دوبعدی با کمک روش حجم محدود (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 44، شماره: 1
7 طراحی بهینه فنی نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک متصل به شبکه در کشور ایران (مطالعه موردی : شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 12، شماره: 4
8 طراحی بهینه و امکانسنجی اقتصادی نیروگاه خورشیدی سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه با ظرفیت ۲۰۰ کیلووات در شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 9، شماره: 5
9 مکان یابی بهینه نیروگاه خورشیدی در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انتقال حرارت معکوس با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
2 بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی فرآیند ذخیره سازی انرژی در مخزن مکعب مستطیل شکل حاوی ماده تغییر فاز دهنده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
3 بررسی توابع فاز پراکنش مختلف برای معادله RTE در فرایند معکوس برای تخمین پارامترها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
4 بررسی مقایسهای فنی و اقتصادی استفاده از سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت در ساختمانهای آموزشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
5 بهینه سازی انتقال حرارت جت برخوردی با موانع استوانه ای با شعاع برابر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران
6 بهینهسازی مبدلهای جریان متقاطع در خنککنندههای تبخیری غیرمستقیم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی
7 تاثیرقطرسوراخهای مسیرمرطوب و نسبتدبی کانالها برعملکرد مبدلهای جریان متقاطع درخنک کننده های تبخیری غیرمستقیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
8 تبیین جایگاه حل عددی درتفسیرمشخصه های موثردرانتقال حرارت کامپوزیت های پلیمری نانولوله کربنی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 تحلیل انتقال گرمای رسانشی به روش مونت کارلوی حجم محدود (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
10 تحلیل تاثیر گذاری مشخصه های مختلف بر هدایت حرارتی نانو لوله کربنی کامپوزیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
11 تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی در پره توربین گاز دارای خنک کاری به روش معکوس (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
12 تخمین عیوب موجود در یک جسم دو بعدی غیرایزوتروپ، با اندازه گیری دماهای گذرا و استفاده از روش های هدایت حرارتی معکوس (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 تخمین مکان و شکل بهینه مرز مسیرهای خنک‌کاری در پره‌های توربین گاز به روش هدایت حرارتی معکوس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 تعیین شار حرارتی ورودی و دمای ابزار در فصل مشترک ابزار - براده بوسیله روش معکوس حرارتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
15 تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی دردیسکترمز متصل به چرخ (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 شبیه سازی عددی انتقال حرارت درون کبد متخلخل تحت شرایط عدم تعادل حرارتی طی فرآیند فرسایش مایکروویو (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
17 شبیه سازی عددی جوشکاری ورق های رویهم متصل شده به منظور بررسی اثر ترتیب روش های معمول جوشکاری بر پدیده اعوجاج (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
18 شبیه سازی عددی فرآیند فرسایش مایکروویو در بافت کبد انسانی با کمک دو نوع اسلات (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
19 طراحی سیستم بهینه مدیریت حرارتی فضای داخل خودرو الکتریکی به کمک مواد تغییر فاز دهنده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی)