منصور علی آبادیان

 منصور علی آبادیان دانشیار ،گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران

منصور علی آبادیان

Mansour Ali Abadian

دانشیار ،گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل ابردرخت ها (Supertrees) در خانواده مگس گیریان (Aves, Muscicapidae) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 1
2 تعیین غلظت جیوه درگونه سیاه ماهی Capoeta capoeta در رودخانه زرین گل، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پراکنش زیستگاه گونه بالابان در حال حاضر و آینده با استفاد از نرم افزارMAXENT (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
2 ارزیابی عوامل موثر بر پراکنش هوبره در فصل بهار منطقه حفاظت شده دق پترگان، با استفاده از روش حداکثر آنتروپی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
3 الگوی پراکنش و تهیه نقشه ی پراکنش جنس Alburnus Rafinesque, 1820 در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
4 بررسی تغییرات ریختی جمجمه و نوک در گنجشک سانان با رژیم های غذایی متفاوت (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
5 بررسی عوامل موثر بر پراکنش پرندگان زادآور شهرستان سرخس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
6 بررسی وضعیت و غنای تیره قوشیان Accipitridae در ایران Accipitridae (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
7 ترسیم ابردرخت SUPER TREE به منظور استنباط فیلوژنتیکی جانوران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
8 فایلوژنی گاوماهیان زیرخانواده Oxudercinae با تاکید بر موقعیت گل خورک والتونی، Periophthalmus waltoni Koumans, 1941و مقایسه بین جمعیتی آن با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی )Geometric Morphometrics) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
9 فیلوژنی و بیوجغرافیایی Open habitat chats (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
10 کاربرد روش توالی یابی نسل جدید NGS در تشخیص اختلالات ژنتیکی و مادرزای به ویژه سندرم Beckwith-Wiedemann syndrome (دریافت مقاله) اولین همایش علوم پایه دربیماریهای ارثی کودکان
11 مطالعات ریخت شناسی و مولکولی انجام گرفته روی گلخورک های خلیج فارس و دریای مکران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
12 مطالعه بیوشیمیایی یک پروتئاز آلکالوترموفیل جدید از آسپرژیلوس اوریزا (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار