احمدرضا مسرت

 احمدرضا مسرت رئیس مرکز علمی-کاربردی سرخس

احمدرضا مسرت

Ahmadreza Maserat

رئیس مرکز علمی-کاربردی سرخس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.