فرشته تیموری

 فرشته تیموری

فرشته تیموری

Fereshreh Teymori

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.