دکتر اصغر برادران رحیمی

دکتر اصغر برادران رحیمی استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر اصغر برادران رحیمی

Dr. Asgar Bradaran Rahimi

استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AXISYMMETRIC STAGNATION FLOW OBLIQUELY IMPINGING ON A ROTATING CIRCULAR CYLINDER WITH UNIFORM TRANSPIRATION (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 آنالیز عددی انتقال حرارت جابجایی مرکب سه بعدی بین استوانه های چرخان تحت نیروی مغناطیسی محوری (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
3 افزایش انتقال حرارت برای ذوب مواد تغییر دهنده درون مبدل حرارتی سه لوله ای، با استفاده از فین مستطیلی و دایروی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
4 بررسی اثر همزمان پیچش و نانوسیال بر عملکرد هیدرولیکی حرارتی لوله مارپیچی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه فناوری نانو
5 بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه نامحدود دارای حرکت دورانی همراه با نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
6 بررسی انتقال حرارت درمساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه نامحدود همراه با حرکت محوری متغیر بازمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
7 بررسی ساختمان های با مصرف انرژی صفر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی
8 بررسی عددی افزایش انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با تغییر پارامترهای هندسی پره ها طی فرآیند ذوب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
9 بررسی عددی بهبود انتقال حرارت در چاه حرارتی ریزکانال با اضافهکردن پره موجدار (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 بررسی عددی بهبود انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با اصلاح هندسی پره های مستطیلی طی فرآیند انجماد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
11 پاسخ حالت گذرای پره ها با سطح مقطع متغیر و با استفده از روش پرتوربیشن و به کارگیری نرم افزار Mathematica (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
12 تاثیر استفاده همزمان از پره سینوسی و نانوسیال آلومینا در بهبود انتقال حرارت در چاه حرارتی با مسیر مستقیم : مطالعه عددی سه بعدی (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
13 جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه نامحدود همراه با حرکت محوری و دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
14 جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه‌ی نامحدود همراه با حرکت دورانی استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره‌ی آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 جریان سکوی متقارن محوری بر روی استوانه ی نامحدود و انتقال حرارت از آن ، همراه با حرکت محوری و دورانی استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره ی آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
16 جریان و انتقال حرارت آزاد و اجباری در فضای حلقوی شکل بین دو سیلندر چرخان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
17 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی توسط ردیفی از جت برخوردی روی سطح مقعر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
18 شبیه سازی عددی و تحلیل جریان دو فازی در اجکتور و بررسی تاثیر سرعت جریان محرک بر عملکرد اجکتور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
19 شبیه سازی نشتی خطوط لوله گاز با استفاده از روش مشخصه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
20 شبیه سازی نشتی خطوط لوله گاز با استفاده از روش مشخصه ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها