هادی استوان

 هادی استوان استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

هادی استوان

Hadi Ostovan

استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The First Report of Leptus N. Sp. (Acari: Erythraeidae) as Ectoparasite of Cassida Persica Spaeth (Coleoptera: Chrysomelidae) from Oil and Gas Company of Gachsaran (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 3، شماره: 1
2 تاثیر برخی عوامل بر کارایی تلههای فرومونی برای شکار شبپره فری در باغهای گردو (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مواد جلب کننذه مختلف و ارتفاع نصب آنها در شکارمگس انجیر آفریقایی Zaprionus indianus (Diptera, Drosophilidae) در یک باغ میوه مخلوط در شیراز )استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
2 Evaluation of the efficiency of Gaeolaelaps aculeifer (Canestrini, 1883) (Acari: Laelapidae) in control of plant parasitic nematode Tylenchulus semipenetrans (Cobb, 1913) under greenhouse conditions (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
3 Introduce and role of Ground Beetles (Coleoptera:Carabidae) in environment and sustainable agriculture (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
4 برآورد شاخص زیستی و کیفیت آب در مناطقی از استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از فنون حشرات و کنه های آبزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
5 برآورد شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه کر در فصل پاییز با استفاده ازفون حشرات آبزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 برآورد شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه کر درمناطق کوه سبز (قبل از پتروشیمی) و پل خان (بعد از پتروشیمی) با استفاده از فون حشرات آبزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
7 بررسی اثر ضدعفونی چند کنه کش روی پیاز زعفران برعلیه کنه rhizoglyphus robini درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
8 بررسی اثر غلظتهای مختلف عصاره زیره سبز Cuminum cyminum L و تنباکو Nicotiana tabacum L. بر مرگ و میر و کاهش وزن سن گندم Eurygaster integriceps put (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
9 بررسی حساسیت سنین لارویDiaphania indica Lep: Pyralidae به تاثیر ترکیب تجاری Biolep (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی خانواده کنه های (Acari: Mesostigmata) در باغ های انبه میناب و بیشترین تنوع گونه یی متعلق به خانواده Lalepidae (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 بررسی رونذ تغییرات جمعیت مگس انجیر آفریقایی Zaprionus indianus (Diptera, Drosophilidae) در یک باغ میوه مخلوط در شیراز )استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
12 بررسی فون کنه های راسته Mesostigmata مرتبط با درختان انبه در منطقه میناب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
13 بررسی فون کنه های زیرراسته Prostigmata و گروه Astigmatina مرتبط با درختان انبه در منطقه میناب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 بررسی فون کنه های زیرراسته Prostigmata و گروه Astigmatina مرتبط با درختان انبه در منطقه میناب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 بررسی فونستیک کنه های راسته Mesostigmata مرتبط با درختان نخل منطقه بندر عباس (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
16 پراکنش فضایی کنه زرد و پهن Polyphagotarsonemus latusBank روی چهار رقم سیب زمینی در جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 تغییرات جمعیت کنه زرد وپهن Polyphagotarsonemus latus banks روی چهار رقم سیب زمینی کشت پاییزه در جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 فون کنه های زیر راسته Prostigmata و گروه Astigmatina مرتبط با درختان پسته منطقه خرامه (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 فون کنه های زیر راسته Prostigmata و گروه Astigmatina مرتبط با درختان پسته منطقه خرامه (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 گزارش دوگونه ی polyaspis berlesei و Sessiluncus colchicus برای اولین بار از ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
21 معرفی و نقش کنه های راسته میان استیگمایان Mesostigmata درمحیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
22 نقش کنه های شکارگر بالا خانواده Anystoidea (Acari: Prostigmata) در جنگل بلوط منطقه کوهمره سرخی استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل