علیرضا افشاری فر

 علیرضا افشاری فر دانشیار،دانشگاه شیراز

علیرضا افشاری فر

Alireza Afshari Far

دانشیار،دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کشت بافت و تراریزش نارنج (Citrus aurantiumبا استفاده از ژن کدکننده ی پوشش پروتیینی ویروس تریستزای مرکبات (CTV) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انتقال ژن های مقاومت به بیمارگرها در مرکبات (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 cDNA-AFLP شناسائی و کلون کردن ژن های القاء شده تحت تاثیر تنش سرمائی در گیاه نخود معمولی با استفاده از تکنیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 بررسی تأثیر استفاده از وکیوم در ترانسفورماسیون مرکبات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 بررسی نقش هورمونهای گیاهی BAP و NAA در باززایی و اندامزایی مرکبات در شرایط in vitro (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 ژنوم ویروس موزائیک جنوبی مرغ در مقایسه با CP-UTR روند تغییرات و تشابه نوکلئوتیدی در ناحیهسایر پوتی ویروسهای تیره گندمیان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 طراحی و ساخت ناقل نوترکیب SUCXBpBI121 حاوی پپتید کشنده و پروموتر اختصاصی بافت آبکشی جهت انتقال به گیاه به منظور ایجاد مقاومت نسبت به بیماری های گیاهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 کلونینگ توالی سنتتیک ویروس تریستزای مرکبات (CTV) جهت القاء مقاومت علیه این بیماری در مرکبات (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران