سارا نظیف

 سارا نظیف استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

سارا نظیف

Sara Nazif

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مهندسی بانگاه به محیط زیست: توسعه هرم فکری هالیستیک (اکولوژیکی) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 43
2 ارزیابی سهم تغییر اقلیم بر کاهش تراز آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
3 ارزیابی عملکرد بهره برداری از سدهای حوضه آبریز ارومیه با رویکرد پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 25
4 بررسی عملکرد مدل اتوماتای سلولی در شبیه سازی سیلاب های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 3
5 بهینه سازی کیفیت آب در شبکه های توزیع بر اساس وضعیت دور پمپ نحوه تزریق کلر و نوع روش تحلیل (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 108
6 پیش بینی فشار در شبکه های آبرسانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 53
7 تحلیل نشانه شناسی برنامه های کودک و نوجوان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در دهه های 60 و 70 (مطالعه موردی: کارتون های قصه های مجید، مدرسه موش ها، دنیای شیرین و قصه های تا به تا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 26، شماره: 97
8 کاربرد روش ارزیابی همگذاشت فازی در انتخاب گزینه مناسب آبگیری از لجن تصفیه خانه شهرک قدس تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 95
9 مقایسه اثرات زیست محیطی ناشی از ساخت و اجرای انواع لوله های شبکه توزیع آب با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مهندسی با نگاه به محیط زیست: توسعه هرم فکری هالیستیک (اکولوژیکی) (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
2 ارائه مدلی بر مبنای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار جهت مکانیابی بهینهشیرها در شبکه توزیع آب برای تخلیه آب آلوده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
3 ارائهی مدلی جهت ارزیابی پایداری سدها با استفاده از تئوری فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
4 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان به روش دراستیک اصلاح شده با استفاده از ایزوتوپ نیتروژن- 15 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
5 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی دشت رفسنجان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
6 ارزیابی تغییرات اقلیم به کمک ردیاب های ایزوتوپی با استفاده از تکنیک تحلیل طیفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
7 ارزیابی راندمان فیلترهای متشکل از ماسه سیلیسی و کربن فعال در کاهش EC و COD آب خاکستری (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
8 ارزیابی رویکرد مطلوب در توسعه مشارکت عمومی در بازیافت پساب (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
9 ارزیابی ریسک بهره‌برداری از سیستم تصفیه‌خانه‌های شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 ارزیابی عملکرد روشهای تحلیل مکانی بارش درمناطق هموار: مطالعه موردی استان سمنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
11 استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها جهت تدوین مدل حل اختلاف توزیع پساب در محدوده رشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
12 الگوی پیش بینی شدت و مدت خشکسالی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 انتخاب مدیا برای تصفیه رواناب شهری در سامانه ی فیلتراسیون مخلوط دو مرحله ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
14 اولویت بندی گزینه های مدیریت و کاهش حجم لجن درتصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
15 Development of an algorithm for evaluation of climate change effects on sea level rise (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
16 History of Middle Eastern Water Resources Developments (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
17 بحران آب: آمادگی سیستم تامین و توزیع آب (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
18 بررسی اثر حرارتدهی در کنار فرایندOSA در کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوسته متوالی SBR (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
19 بررسی تاثیر دور پمپ و نحوه تزریق کلر بر روی بهینه سازی کیفی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
20 بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی عملکرد هیدرولیکی شبکه فاضلاب شهری با استفاده از مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
22 بهره برداری از منابع آب با رویکرد جامع و پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
23 بهره وری و مدیریت بهینه هیدرولیکی و کیفی آب توسط الگوریتم مورچگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
24 بهرهبرداری بهینه از منابع در شبکههای توزیع آب در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
25 بهینه سازی بهره برداری از مخزن در شرایط کم آبی بر روی سد ستارخان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
26 بهینه سازی چندهدفه کاهش هزینه های انرژی مصرفی و کلرزنی و افزایش قابلیت اطمینان تلفیقی در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بهینه نمودن میزان کلر مصرفی در شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان ایستگاه پمپاژ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
28 تحلیل چرخه عمر لوله های شبکه توزیع آب با در نظر گرفتن شرایط ساخت و اجرا (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
29 تحلیل ریسک گزینههای بازیافت پساب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
30 تحلیل عدم قطعیت کمی و کیفی جریان رودخانه با استفاده از روش کاپولا (Copula) (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
31 تدوین شاخص ترکیبی خشکسالی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
32 تدوین مدل پیش‌بینی بارش جهت بهره‌برداری از منابع آب حوزه آبریز اهرچای: ریز‌مقیاس‌کردن آماری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
33 تعیین شاخص هایی جهت ارزیابی آسیب پذیری مخازن؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
34 تعیین میزان بهینه دز کلر در شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان کیف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
35 توسعه الگوریتم ارتقاء اطمینان پذیری کیفی شبکه های توزیع آب با حداقل سازی هزینه های پمپاژ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
36 توسعه الگوریتم شناسایی محل ورود آلودگی به شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
37 توسعه بهینه روش های نوین در مدیریت آب های سطحی شهری (مطالعه موردی: حوضه شمال شرقی تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
38 توسعه دانش نرم‌افزاری در طراحی شبکه‌های توزیع آب شهری: تدوین پردازشگر بهینه‌سازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 توسعه شاخص ارزش در قالب پویایی های سیستم به منظور بررسی عملکرد شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
40 توسعه شاخص پایش خشکسالی شهری؛ مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
41 توسعه مدل انتخاب بهینه گزینه های مدیریت و بازیافت رواناب های سطحی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 توسعه مدل بارش - رواناب حوضه آبریز سد لار با استفاده ازمدل های DBM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
43 توسعه مدل پیش بینی بارش مناطق ساحلی با استفاده از پیش بینی کننده های اقلیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
44 توسعه مدل ریز مقیاس سازی آماری بارش روزانه از روش SVM با به کارگیری دسته بندی بارش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
45 توسعه مدل شبیه سازی دوبعدی سیلاب و آبگرفتگی شهری با استفاده از روش اتوماتای سلولی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 جامع‌نگری در مدیریت خشکسالی حوزه آبرز اهرچای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
47 چالش‌ها و فرصت‌های بکارگیری مدل‌های بهره‌برداری بهینه  از سیستم‌های منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
48 شاخصهای پایداری در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
49 شناسایی الگوهای سینوپتیکی فشاری موثر در ایجاد رویدادهای حدی رگبار با استفاده ازنگاشت های خودسازمانSOM مطالعه موردی: شمال شهر تهران (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 طراحی بهینه دو هدفه شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن هزینه ساخت و کیفیت آب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 کالیبراسیون مدل زهکشی رواناب شهری مبتنی بر تحلیل حساسیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
52 کمینه کردن اثرات ناشی از انتشار آلودگی پس از تشخیص وقوع آن در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
53 مدل سازی پیوند آب و انرژی در سیستم های آب شهری: مطالعه موردی شهرستان جهرم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
54 مدل مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 مدیریت پیامدهای وقوع آلودگی در شبکه توزیع آب شهری با درنظرگیری رفتار مشترکین حین وقوع حادثه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 مدیریت جامع منابع آب: چالشها و دغدغه های حوضه آبریز اهرچای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
57 مقایسه الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات و الگوریتم ژنتیک در مسائل مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
58 مقایسه مکانیابی ایستگاههای بارانسنجی در حوضه کرخه با استفاده ازمعیار آنتروپی و واریانس خطا در محیط GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران