شاهین رفیعی

 شاهین رفیعی استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران

شاهین رفیعی

Shahin Rafiei

استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از روش تحلیل حالات بالقوه شکست و اثرات آن (FMEA) به منظور انجام شخم مطلوب با گاوآهن برگردان دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
2 اولویت بندی کشت محصولات استراتژیک زراعی استان البرز با استفاده از روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
3 وضعیت آینده تولید پسماند جامد شهر تهران به روش تحلیلی رگرسیونی مبتنی بر جمعیت (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه شیوه جدید بازیافت پوست سبز پسته برای تهیه مربا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
2 ارائه یک پارامتر آماری برای تخمین کیفیت رنگی سیب گلدن دلیشز با استفاده از ماشین بینایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
3 ارزیابی انرژی های مصرفی در کشت پنج گونه گیاه دارویی در استان البرز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 ارزیابی انرژی، راهی برای بررسی بهتر عملکرد در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
5 ارزیابی مدل های خشک شدن لایه نازک برای توصیف سینتیک خشک کردن خرمالو (رقم کاکی) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 ارزیابی و مقایسه ی انرژی پتانسیل تراکتوری با معادل انرژی تولیدی در شهرستانهای مختلف استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
7 استخراج شاخص های رنگ محصول با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
8 استخراج نقشه عمق از تصاویر استریو بر مبنای الگوریتم تطبیق بلوکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
9 اصول بینایی استریو و کاربردهای آن در گسترش عملیات کشاورزی خودکار (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 انتخاب مناسب ترین مدل ریاضی برای مدلسازی سینتیک خشک شدن موز در روش لایه نازک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
11 اندازه گیری برخی از خواص فیزیکی خرما (رقم گیوونی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
12 اندازه گیری سختی و مقاومت فیبر تنه درخت خرما نسبت به ضربه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
13 اندازه گیری گردی خرما رقم قصب با استفاده از ماشین بینایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
14 برآورد شاخص های پایداری مصرف انرژی در توسعه کشت خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
15 بررس یتاثیر مساحت مزرعه برهزینه کل عملیات خاک ورزی کشت سیب زمینی درمنطقه نیار استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
16 بررسی اثر غلظت محلول مواد مغذی بر نرخ مه سازی فراصوتی جهت به کارگیری در سامانه های هواکشت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
17 بررسی اثر متقابل پارامترهای مختلف در عملکرد خشک کن الکتروهیدرودینامیک بااستفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
18 بررسی اثر مدول الاستیسیته و درصد قند بر ویژگی های خشک شدن زردآلو (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
19 بررسی اثر مساحت مزرعه بر بازده اقتصادی محصول پنبه در شهرستان اسفراین (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
20 بررسی اثرات دور خردکن، دما و زمان همزدن بر کمیت و کیفیت روغن به دست آمده از زیتون رقم روغنی با استفاده از خردکن چکشی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
21 بررسی اثرکوتاهمدت و بلندمدت عرضه توان کمباین و میزان تلفات غلات در ایران با استفاده از الگوهای همگرایی خود توضیح با وقفههای گسترده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
22 بررسی اثرگل گلخانه و سطح زیرکشت بربهره وری اقتصادی تولید گل شاخه بریده در شهرستان محلات استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
23 بررسی انتشار الاینده های هوا و هزینه های خارجی آنها در صنایع غذایی مطالعه موردی کارخانه های کنسرو ماهی استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
24 بررسی انرژی مصرفی خشککن لایه نازک آزمایشگاهی در فرایند خشکشدن ورقه نازک ترنج (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
25 بررسی برخی از مشخصه های فیزیکی میوه ازگیل ( بومی مازندران) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
26 بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ورقههای خشک شده سیب در یک خشککن دوار هوای گرم (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
27 بررسی بهبود مصرف انرژی در تولید سیر با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
28 بررسی تاثیر خشک کردن بر روی تغییر ابعاد(قطرهای) لایه های نازک سیب با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
29 بررسی تاثیر دما و همزن روی شاخص های انرژی تولید بیوگاز از فضولات گاوی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
30 بررسی تأثیر سطح زیر کشت محصول سیب زمینی بر بهره وری اقتصادی در شهرستان دماوند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
31 بررسی تأثیر سطوح مختلف کشت گندم بر شاخص‌های زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
32 بررسی تأثیر عمق شخم و سرعت پیشروی تراکتور بر ویژگیهای شخم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
33 بررسی رابطه مولفه های تصویر حرارتی و مشخصه های ماژول فتوولتاییک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
34 بررسی رابطهی بین انرژی ورودی و خروجی محصول سیب زمینی در شهرستان دماوند استان تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
35 بررسی روند مصرف و تعیین شاخصهای انرژی برای تولید پرتقال در استان گیلان(مطالعه موردی: شهرستان لنگرود) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
36 بررسی شاخص عملکرد وزن خشک گیاه در دو سیستم کنترل فازی و سنتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
37 بررسی شاخص های مصرف انرژی برای پرورش مرغ گوشتی در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 بررسی شاخصه های مهم خاک ورزی درمرحله گل خرابی درآماده سازی خاک شالیزار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
39 بررسی شاخصهای مکانیزاسیون در کشت گلخانهای گل رز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
40 بررسی عملکرد پنل های فتوولتاییک در طول دوره کاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
41 بررسی عملکرد گاوآهن برگرداندار در سطوح مختلف رطوبت خاک و سرعت پیشروی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
42 بررسی کاربرد نهاده ماشین در کشت سیب زمینی مطالعه موردی استان اردبیل (منطقه نیار) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
43 بررسی مدل خشک کردن ورقه های نازک کیوی (رقم هایوارد) در خشک کن لایه نازک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
44 بررسی مدل ریاضی خشک شدن فلفل دلمه ای در خشک کن لایه نازک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
45 بررسی مصرف انرژی تولید کنسروماهی دراستان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
46 بررسی و ارزیابی هاضم های مختلف به منظور هضم بی هوازی پسماندهای شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
47 بررسی و تعیین هزینه های تولید، عملکرد اقتصادی و اثر کارایی انرژی بر عملکرد اقتصادی درتولید سیر: شهرستان های همدان و بهار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
48 بررسی و مدل سازی تغییرات قهوه ای شدن لایه های نازک سیب در طی خشک شدن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
49 بررسی و مقایسه ارائه خدمات مکانیزه در کشت سیر در دو شهرستان همدان و بهار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
50 بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی تولید کنندگان گیاهان زینتیدراستان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
51 بررسی وضعیت انرژی در تولید شکر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
52 بررسی وضعیت مکانیزاسیون درشهرستان اقلید فارس و ارایه راهکارهای مناسب توسعه آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
53 بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان خوانسار و تعیین تعداد تراکتورهای مورد نیاز منطقه با توجه به ساعات کاری و سطح مکانیزاسیون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
54 بررسی ویژگیهای برشی و خمشی شاخه گل رز و بادام (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
55 بهره وری فیزیکی نهایی (MPP) نهاده ها ی تولید ذرت علوفه ای در استان تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
56 بهینه سازی پارامترهای خشک کن بر اساس میزان اسانس استحصالی و درصد منتول نعناع فلفلی (Mentha piperita L) به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
57 بهینه سازی زاویه شیب سطوح دریافت کننده انرژی خورشید به منظور دریافت حداکثری انرژی (مطالعه موردی شهرستان کرج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
58 بهینه سازی شاخص های موثر در فرآیند خشک کردن گیاه اسطوخودوس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
59 بهینه سازی فرآیند خشک شدن گیاه آرتمیسیا آبسینتوم با مدل سازی سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
60 پیش بینی تغییرات رنگ موز طی فرایند خشک شدن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
61 پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
62 تجزیه و تحلیل و پیشبینی انرژی و هزینه تولید محصول یونجه با بهرهگیری از سامانهاستنتاج فازی عصبی تطبیقی چند لایه در شهرستان بوکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
63 تحلیل اقتصادی کشت باز پنج گونه گیاه دارویی در استان البرز (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
64 تحلیل اقتصادی و اجتماعی تولیدسوهان قم (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
65 تحلیل اقتصادی و انرژی کشت هندوانه دیم در استان قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
66 تحلیل اکسرژی تولید بیوگاز مقاله مروری (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
67 تحلیل الگوی مصرف انرژی، محاسبه شاخصهای انرژی و تعیین سهم مصرف انرژیهای تجدیدپذیر در کشت سبزی برگی- مطالعه موردی: استان تهران (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
68 تحلیل و مقایسه الگوی نهاده -ستانده انرژی در تولید دو رقم آلو در شهرستان شهریار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
69 تشخیص آلودگی قارچی در مغز پسته بر اساس پردازش تصاویر فراطیفی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
70 تشخیص بیماری های برگی درخت بادام با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
71 تشخیص بیماری های برگی درخت سیب با استفاده از تکنیک آنالیز تصویر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
72 تشخیص عارضه خشکیدگی خوشه خرما در خرمای مضافتی با استفاده از اسپکتروسکوپی NIR (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
73 تعیین بهترین شرایط خشک کردن برگه چای سبز با در نظر گرفتن کمترین میزان تغییر رنگ در محصول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
74 تعیین ضریب پخش مؤثر و انرژی فعال سازی خرمالو (رقم کاکی) در خشک کن لایه نازک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
75 تعیین مدل سرعت حد هیدرودینامیکی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
76 تعیین مقاومت فشاری موازی و عمود برالیاف فیبر تنه درخت خرما (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
77 تعیین وضعیت بهینه جمع‌آوری طیف NIR در اندازه‌گیری غیرمخرب رطوبت خرمای مضافتی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
78 خواص برشی و خمشی شاخه درختان آلبالو و گردو (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
79 دستیابی به سفتی میوه گلابی با استفاده از آنالیز طیف ارتعاشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
80 رابطه بین عملکرد محصول و انرژی های ورودی در تولید سیب زمینی در همدان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
81 سامانه ردیابی دو محوره خورشید بر مبنای محاسبات نجومی حرکت زمین (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
82 سینتیک خشک کردن سویا رقم ویلیامز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
83 شبیه سازی دمای دانه شلتوک برنج ( رقم بینام ) در طی فرآیند خشک شدن با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
84 شبیه سازی عددی رطوبت دانه شلتوک (رقم علی کاظمی) در طی خشک کردن به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
85 شبیهسازی مدل سینتیک خشکشدن بستر نازک ترنج با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
86 شش سیگما، گزینه ای نوین برای مکانیزاسیون کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
87 ضریب پخش موثر و انرژی فعالسازی کیوی در خشک کردن با هوای داغ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
88 کاربرد سیستم ااستنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی محتوای رطوبتی برگه چای سبز در حین خشک شدن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
89 محاسبه شاخص های اقتصادی و تعیین مدل مناسب بین درآمد و هزینه ها در تولید خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
90 مدل خشک کردن توده بستر نازک ذرت رقم 704 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
91 مدل سازی نهاده های انرژی و بررسی نشر کربن دی اکسید برای تولید هندوانه در استان گیلان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
92 مدل سازی و نحوه محاسبه مقادیر اجتناب شده هزینه، انتشارات و انرژی در سیستم مدیریت پایدار پسماند جامد شهری (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
93 مدل مدت زمان بالا آمدن سیب در سورت هیدرولیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
94 مدلسازی سینتیک خشک شدن برگه چای سبز و تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
95 مدلسازی عملکرد انرژی خروجی حاصل ازانرژی های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی درگاوداریهای شیری استان تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
96 مدلسازی عملکرد تخممرغ تولیدی با رویکردی بر مدیریت انرژی مصرفی درواحدهای مرغداری استان البرز با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی ANFIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
97 مدلسازی عملکرد شیر تولیدی بر پایه الگوی مصرف انرژی به کمکسامانه استنتاج عصبی- فازی تطبیقی چند لایه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
98 مدلسازی و بهینه سازی نشر گازهای گلخانه ای برای تولید برنج در شهرستان لنگرود استان گیلان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
99 مدلسازی وپیش بینی شاخصهای زیست محیطی کشت سیب زمینی با بهره گیری ازسیستم استنتاج عصبی ـ فازی تطبیقی و رویکردارزیابی چرخه زندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
100 مدلهای تحلیلی و آزمایشگاهی سرعت حد میوه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
101 مدیریت مصرف انرژی در گلخانه گل میخک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
102 مروری بر استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی در تشخیص بیماری های گیاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
103 مروری بر انتقال حرارت توسط نانو سیالات و بررسی امکان استفاده از آنها در رادیاتور تراکتور (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
104 مروری بر روش های قابل استفاده در تشخیص بیماری های گیاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
105 مروری بر مزایا و معایب ترکیب خشک کن های مایکروویو و هوای گرم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
106 مروری بر مطالعات انجام شده بر دنبال کنندههای خورشیدی در نیروگاههای حرارتی خورشیدی با دریافت کننده مرکزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
107 مطالعه شاخصهای اقتصادی و عوامل موثربرآن و ارایه ی مدل ریاضی درکشت برنج شهرکومله استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
108 مقایسه الگوی مصرف انرژی در اندازه های مختلف زمین برای تولید سیب در منطقه دماوند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
109 مقایسه شاخصهای مصرف انرژی و میزان تولید گازهای گلخانهای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری و مرغ تخمگذار در استان تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
110 مقایسه عملکرد مزرعه ای دستگاه رتیواتورتیلری درمقایسه با دو روش خاک ورزی مرسوم به منظور آماده سازی بسترنشای برنج دراستان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
111 مقایسه میزان انرژی مصرفی و تحلیل اقتصادی درتولید شلتوک برنج مطالعه موردی شهرستان بندرانزلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
112 نگرشی جامع بر خشک کردن انجمادی: دستاوردهای نوین در ویژگی محصولات غذایی خشک شده با این روش (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی