دکتر شاهین رفیعی

دکتر شاهین رفیعی عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

دکتر شاهین رفیعی

Dr. Shahin Rafiee

عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ارتعاشات حمل و نقل بر روی مدول الاستیسیته هندوانه رقم کریمسون سوئیت (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 40، شماره: 1
2 اثر سرعت دورانی واحد خرد- له کن و دمای واحد همزن بر کیفیت و کمیت روغن زیتون استحصالی از رقم روغنی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
3 اثرات زیست محیطی و مزایای اقتصادی چرخه مدیریت کود دامی با تولید بیوگاز در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 2
4 اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 1
5 اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 1
6 ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید چغندرقند با روش چرخه زندگی در استان همدان (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
7 ارزیابی انرژی و اقتصادی تولید بیودیزل از روغن تفاله زیتون با رویکرد چرخه زندگی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 3
8 ارزیابی چرخه زندگی انرژی و تاثیرات زیست محیطی تولید کلزا در استان مازندران با دو رویکرد متفاوت (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 3
9 ارزیابی چرخه زندگی تولید یونجه و پیش‌بینی میزان آلایندگی با استفاده از سامانه استنتاج فازی- عصبی تطبیقی چندلایه در شهرستان بوکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
10 ارزیابی خشک کردن ورقه های سیب با استفاده از یک خشک کن دوار سینی دار مجهز به مبدل حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
11 ارزیابی شاخص های انرژی، اقتصادی و زیست محیطی در تولید گندم دیم و آبی (مطالعه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 4
12 ارزیابی شاخصهای انرژی و زیستمحیطی کشت سیبزمینی با رویکرد چرخه زندگی: مطالعه موردی شهرستان فریدونشهر در استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 44، شماره: 1
13 ارزیابی عملکرد و آلایندگی موتور تحت تاثیر سوخت دیسترول (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 52، شماره: 2
14 ارزیابی قابلیت ماشین بویایی در تفکیک کیفیت خرمای خشک شده با روش های الکتروهیدرودینامیک، هوای گرم و ترکیبی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 1
15 ارزیابی کارآئی سیستم نگهداری و تعمیر ساختمان ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 53
16 استخراج مدل سینتیک خشک شدن شلتوک رقم فجر در خشک کن لایه نازک (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 2
17 استخراج نقشه سه بعدی از محیط گلخانه و تشخیص و جداسازی گلدان ها با استفاده از بینایی استریو (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 3
18 استفاده از تکنیک غیرمخرب طیف سنجی FT-NIR در تعیین میزان رسیدگی خرمای شاهانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 2
19 استفاده از روش تحلیل حالات بالقوه شکست و اثرات آن (FMEA) به منظور انجام شخم مطلوب با گاوآهن برگردان دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
20 اصلاح رطوبت تعادلی شلتوک برنج (سپیدرود) برای شبیه سازی خشک کردن توده بستر نازک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
21 اصلاح رطوبت تعادلی شلتوک برنج (سپیدرود) برای شبیه سازی خشک کردن توده بستر نازک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
22 امکان سنجی اقتصادی تولید انرژی از فضولات دامی با استفاده از فرایند هضم بی هوازی درانکو (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 3
23 انتخاب اندازه بهینه گله از نظر مصرف انرژی به کمک روش برنامه ریزی خطی فازی در مزارع پرورش گاو شیری استان تهران (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 1
24 اولویت بندی راهبردهای سیستم نگهداری و تعمیرات ساختمان با کمک ترکیبی از روش های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 7
25 اولویت بندی کشت محصولات استراتژیک زراعی استان البرز با استفاده از روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
26 Considering an Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket for the Treatment of Spearmint Essential Oil Wastewater and Biogas Production (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
27 بررسی انتشار گازهای گلخانه ای در تولید ماکارونی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 1
28 بررسی برخی عوامل موثر بر استحصال کیفی و کمی روغن در حرارت و زمان های مختلف به هم زدن خمیر حاصل از دانه ی رقم روغنی زیتون (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 40، شماره: 1
29 بررسی تاثیر دما و همزن روی شاخص های انرژی تولید بیوگاز از فضولات دامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
30 بررسی تاثیر نظام های بهره برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 2
31 بررسی تاثیر نظام های بهره برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 2
32 بررسی خواص فیزیکی و مورفولوژیکی چهار ژنوتیپ گردو (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 40، شماره: 1
33 بررسی درصد شکستگی و سفیدشدگی برنج رقم سرخه با استفاده از توپی دارای مارپیچ انتقال در سفیدکن تیغه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
34 بررسی درصد شکستگی و سفیدشدگی برنج رقم سرخه با استفاده از توپی دارای مارپیچ انتقال در سفیدکن تیغه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
35 بررسی عملکرد سامانه بینی الکترونیکی در طبقه بندی پنج نوع گیاه دارویی بومی ایران از راسته نعناسانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
36 برنامه ریزی و زمان بندی پروژه مکانیزاسیون تولید جو با استفاده از مدل شبکه ای پرت: مطالعه موردی استان البرز (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 1
37 بهبود اندازه کلوخه ها در عملیات شخم با استفاده از روش شناسی شش سیگما (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 1
38 بهینه سازی عملکرد موتور تراکتور با مخلوط سوخت زیستی، دیزل و اتانول به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 29، شماره: 29
39 بهینه سازی هزینه، زمان و کیفیت در فرآیند تولید مرغ گوشتی با تلفیق الگوریتم ژنتیک (NRGA-II) و منطق فازی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 4
40 پردازش تصاویر فراطیفی به منظور تشخیص آلودگی مغز پسته به دو جدایه KK۱۱ و R۵ قارچ Aspergillus flavus (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 52، شماره: 1
41 پیاده سازی و ساخت سامانه زبان الکترونیک به منظور تشخیص تقلب در زعفران (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 4
42 پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 3، شماره: 1
43 تجزیه و تحلیل و مدل سازی انرژی و عملکرد تولید نخود دیم در شهرستان بوکان (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 4
44 تجزیه و تحلیل و مدل سازی انرژی و هزینه تولید یونجه با بهره گیری از سامانه استنتاج فازی - عصبی تطبیقی در شهرستان بوکان (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 1
45 تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 3
46 تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 3
47 تعیین مقادیر مقاومتی موثر در جداسازی میوه گردو از دمچه (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 40، شماره: 2
48 تلفیق منطق فازی و الگوریتم ژنتیک به منظور مدیریت هزینه - زمان - کیفیت در واحدهای شالی کوبی مدرن شهرستان رشت (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 4
49 توسعه یک سامانه زبان الکترونیک مبتنی بر الکترود گلسی کربن به منظور کمیت سنجی اسید اسکوربیک (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 1
50 تهیه نقشه دو بعدی محیط گلخانه به کمک بینایی استریو (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 4
51 تهیه نقشه محیط گلخانه به کمک مکان یابی لبه سکوهای کشت مبتنی بر بینایی استریو (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
52 خشک کردن ورقه های نازک پرتقال در خشک کن لایه نازک و انتخاب یک مدل ریاضی مناسب (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 1
53 شبیه سازی عددی رطوبت دانه شلتوک (رقم علی کاظمی) در طی خشک کردن (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 40، شماره: 1
54 شبیه سازی مدل سینتیک خشک شدن لایه نازک نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به کمک سامانه استنتاج تطبیقی عصبی فازی(Anfis) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 44، شماره: 1
55 شناسایی برگ ارقام سیب با تکنیک پردازش تصویر و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 1
56 طبقهبندی ارقام مختلف برنج ایرانی و برنج تقلبی بر اساس ترکیبات فرار شناسایی شده با روش بینی الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 3
57 طراحی و شبیه سازی عملکرد سامانه توموگرافی القای الکترومغناطیسی به منظور بازسازی تصویر از مقاطع جریان دوفازی جامد-مایع (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
58 طراحی، توسعه و ارزیابی یک خشک کن بستر سیال پیوسته جریان قالبی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 3
59 کاربرد بینی الکترونیک جهت پایش و استخراج الگوی پیش بینی وضعیت هاضم بیوگاز آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 4
60 کاربرد شبکههای هوش مصنوعی و استنتاج عصبی فازی تطبیقی برای تعیین محتوای رطوبتی برگ چای سبز براساس پارامترهای رنگی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 44، شماره: 2
61 کاهش اثرات زیست محیطی تولید چغندرقند با افزایش کارایی کشاورزان به کمک روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 2
62 مدل سازی انرژی تولید هلو با بهره گیری از فناوری یادگیری ماشین در شهرستان نظرآباد، استان البرز (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 54، شماره: 1
63 مدل سازی خشک شدن ورقه نازک پرتقال رقم تامسون (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
64 مدل سازی ریاضی ترانزیستور اثر میدان حساس یونی و بهینه سازی بر پایه شبیه سازی و فرامدل برای تشخیص آفلاتوکسین B۱ (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 52، شماره: 1
65 مدل سازی و بهینه سازی در سیستم مدیریت پسماند جامد شهری با رویکرد کاهش انتشارات- مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 3
66 مدلسازی ضریب پخش رطوبت ورقه های نازک لیمو شیرین (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 2
67 معرفی یک سامانه ابتکاری توموگرافی القای الکترومغناطیسی برای اندازه گیری چگالی سیال چندفازی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 53، شماره: 3
68 مقایسه برخی خواص فیزیکی دو رقم خرمای حاج قنبری و شاهانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
69 مقایسه سه وضعیت بازتابشی، عبوری و تقابلی در تعیین غیرمخرب رطوبت خرمای مضافتی با استفاده از اسپکتروسکوپی NIR (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 2
70 مکان‌یابی و ایجاد نقشه هم‌زمان در محیط گلخانه با استفاده از بینایی استریو (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
71 وضعیت آینده تولید پسماند جامد شهر تهران به روش تحلیلی رگرسیونی مبتنی بر جمعیت (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A comparative study on energy use efficiency of the major oilseed crop productions in Iran (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
2 ارائه شیوه جدید بازیافت پوست سبز پسته برای تهیه مربا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
3 ارائه یک پارامتر آماری برای تخمین کیفیت رنگی سیب گلدن دلیشز با استفاده از ماشین بینایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
4 ارزیابی انرژی های مصرفی در کشت پنج گونه گیاه دارویی در استان البرز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 ارزیابی انرژی، راهی برای بررسی بهتر عملکرد در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
6 ارزیابی پارامترهای موثر بر عملکرد چگالی سنج سیال چندفازی مبتنی بر توموگرافی القای الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
7 ارزیابی فنی و اقتصادی سامانه نمکزدایی غشایی خورشیدی، مطالعه موردی: روستای سلطانآباد شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
8 ارزیابی مدل های خشک شدن لایه نازک برای توصیف سینتیک خشک کردن خرمالو (رقم کاکی) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 ارزیابی و مقایسه ی انرژی پتانسیل تراکتوری با معادل انرژی تولیدی در شهرستانهای مختلف استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
10 استخراج شاخص های رنگ محصول با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
11 استخراج نقشه عمق از تصاویر استریو بر مبنای الگوریتم تطبیق بلوکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
12 اصول بینایی استریو و کاربردهای آن در گسترش عملیات کشاورزی خودکار (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 انتخاب مناسب ترین مدل ریاضی برای مدلسازی سینتیک خشک شدن موز در روش لایه نازک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
14 اندازه گیری برخی از خواص فیزیکی خرما (رقم گیوونی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
15 اندازه گیری سختی و مقاومت فیبر تنه درخت خرما نسبت به ضربه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
16 اندازه گیری گردی خرما رقم قصب با استفاده از ماشین بینایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
17 Biodiesel production from microalgae: a review of cultivation, photobioreactor design, conversion process, harvesting and fuel characteristics (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
18 Biogas production from a spearmint essential oil wastewater using an up-flow anaerobic sludge blanket reactor (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 Evaluation of the treatability of a spearmint essential oil wastewater by up-flow anaerobic sludge blanket (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 Life cycle assessment of garlic production; a case study of Hamedan province, Iran (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
21 Reduction of greenhouse gas emissions (GHGs) of oilseed canola production using DEA approach (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
22 برآورد شاخص های پایداری مصرف انرژی در توسعه کشت خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
23 بررس یتاثیر مساحت مزرعه برهزینه کل عملیات خاک ورزی کشت سیب زمینی درمنطقه نیار استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
24 بررسی اثر غلظت محلول مواد مغذی بر نرخ مه سازی فراصوتی جهت به کارگیری در سامانه های هواکشت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
25 بررسی اثر متقابل پارامترهای مختلف در عملکرد خشک کن الکتروهیدرودینامیک بااستفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
26 بررسی اثر مدول الاستیسیته و درصد قند بر ویژگی های خشک شدن زردآلو (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
27 بررسی اثر مساحت مزرعه بر بازده اقتصادی محصول پنبه در شهرستان اسفراین (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
28 بررسی اثرات دور خردکن، دما و زمان همزدن بر کمیت و کیفیت روغن به دست آمده از زیتون رقم روغنی با استفاده از خردکن چکشی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
29 بررسی اثرکوتاهمدت و بلندمدت عرضه توان کمباین و میزان تلفات غلات در ایران با استفاده از الگوهای همگرایی خود توضیح با وقفههای گسترده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
30 بررسی اثرگل گلخانه و سطح زیرکشت بربهره وری اقتصادی تولید گل شاخه بریده در شهرستان محلات استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
31 بررسی استفاده از سامانه ترکیبی ماشین بویایی و ماشین بینایی جهت تشخیص دی اکسیدگوگرد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
32 بررسی انتشار الاینده های هوا و هزینه های خارجی آنها در صنایع غذایی مطالعه موردی کارخانه های کنسرو ماهی استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
33 بررسی انرژی مصرفی خشککن لایه نازک آزمایشگاهی در فرایند خشکشدن ورقه نازک ترنج (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
34 بررسی برخی از مشخصه های فیزیکی میوه ازگیل ( بومی مازندران) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
35 بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ورقههای خشک شده سیب در یک خشککن دوار هوای گرم (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
36 بررسی بهبود مصرف انرژی در تولید سیر با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
37 بررسی تاثیر خشک کردن بر روی تغییر ابعاد(قطرهای) لایه های نازک سیب با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
38 بررسی تاثیر دما و همزن روی شاخص های انرژی تولید بیوگاز از فضولات گاوی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
39 بررسی تأثیر سطح زیر کشت محصول سیب زمینی بر بهره وری اقتصادی در شهرستان دماوند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
40 بررسی تأثیر سطوح مختلف کشت گندم بر شاخص‌های زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
41 بررسی تأثیر عمق شخم و سرعت پیشروی تراکتور بر ویژگیهای شخم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
42 بررسی رابطه مولفه های تصویر حرارتی و مشخصه های ماژول فتوولتاییک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
43 بررسی رابطهی بین انرژی ورودی و خروجی محصول سیب زمینی در شهرستان دماوند استان تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
44 بررسی روابط و ارائه یک مدل فراساختار برای مدیریت هم زمان فاضلاب و پسماند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
45 بررسی روند مصرف و تعیین شاخصهای انرژی برای تولید پرتقال در استان گیلان(مطالعه موردی: شهرستان لنگرود) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
46 بررسی شاخص عملکرد وزن خشک گیاه در دو سیستم کنترل فازی و سنتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
47 بررسی شاخص های مصرف انرژی برای پرورش مرغ گوشتی در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
48 بررسی شاخصه های مهم خاک ورزی درمرحله گل خرابی درآماده سازی خاک شالیزار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
49 بررسی شاخصهای مکانیزاسیون در کشت گلخانهای گل رز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
50 بررسی عملکرد پنل های فتوولتاییک در طول دوره کاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
51 بررسی عملکرد گاوآهن برگرداندار در سطوح مختلف رطوبت خاک و سرعت پیشروی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
52 بررسی کاربرد نهاده ماشین در کشت سیب زمینی مطالعه موردی استان اردبیل (منطقه نیار) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
53 بررسی مدل خشک کردن ورقه های نازک کیوی (رقم هایوارد) در خشک کن لایه نازک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
54 بررسی مدل ریاضی خشک شدن فلفل دلمه ای در خشک کن لایه نازک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
55 بررسی مصرف انرژی تولید کنسروماهی دراستان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
56 بررسی و ارزیابی هاضم های مختلف به منظور هضم بی هوازی پسماندهای شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
57 بررسی و تعیین هزینه های تولید، عملکرد اقتصادی و اثر کارایی انرژی بر عملکرد اقتصادی درتولید سیر: شهرستان های همدان و بهار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
58 بررسی و مدل سازی تغییرات قهوه ای شدن لایه های نازک سیب در طی خشک شدن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
59 بررسی و مقایسه ارائه خدمات مکانیزه در کشت سیر در دو شهرستان همدان و بهار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
60 بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی تولید کنندگان گیاهان زینتیدراستان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
61 بررسی وضعیت انرژی در تولید شکر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
62 بررسی وضعیت مکانیزاسیون درشهرستان اقلید فارس و ارایه راهکارهای مناسب توسعه آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
63 بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان خوانسار و تعیین تعداد تراکتورهای مورد نیاز منطقه با توجه به ساعات کاری و سطح مکانیزاسیون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
64 بررسی ومقایسه روش های نوین تشخص خاک های الوده به مشتقات نفتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
65 بررسی ویژگیهای برشی و خمشی شاخه گل رز و بادام (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
66 بهره وری فیزیکی نهایی (MPP) نهاده ها ی تولید ذرت علوفه ای در استان تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
67 بهینه سازی پارامترهای خشک کن بر اساس میزان اسانس استحصالی و درصد منتول نعناع فلفلی (Mentha piperita L) به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
68 بهینه سازی زاویه شیب سطوح دریافت کننده انرژی خورشید به منظور دریافت حداکثری انرژی (مطالعه موردی شهرستان کرج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
69 بهینه سازی شاخص های موثر در فرآیند خشک کردن گیاه اسطوخودوس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
70 بهینه سازی فرآیند خشک شدن گیاه آرتمیسیا آبسینتوم با مدل سازی سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
71 پیرولیز و پیرولیز هم زمان مواد لیگنوسلولزی، مقایسه بازده، محصولات شرایط واکنش (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
72 پیش بینی تغییرات رنگ موز طی فرایند خشک شدن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
73 پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
74 تجزیه و تحلیل و پیشبینی انرژی و هزینه تولید محصول یونجه با بهرهگیری از سامانهاستنتاج فازی عصبی تطبیقی چند لایه در شهرستان بوکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
75 تجزیه وتحلیل و مدلسازی انرژی و میزان تولید گازهای گلخانه ای در تولید سیب با به کارگیرییادگیری ماشین در شهرستان نظرآباد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
76 تحلیل اقتصادی کشت باز پنج گونه گیاه دارویی در استان البرز (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
77 تحلیل اقتصادی و اجتماعی تولیدسوهان قم (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
78 تحلیل اقتصادی و انرژی کشت هندوانه دیم در استان قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
79 تحلیل اکسرژی تولید بیوگاز مقاله مروری (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
80 تحلیل الگوی مصرف انرژی، محاسبه شاخصهای انرژی و تعیین سهم مصرف انرژیهای تجدیدپذیر در کشت سبزی برگی- مطالعه موردی: استان تهران (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
81 تحلیل و مقایسه الگوی نهاده -ستانده انرژی در تولید دو رقم آلو در شهرستان شهریار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
82 تشخیص آلودگی قارچی در مغز پسته بر اساس پردازش تصاویر فراطیفی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
83 تشخیص بیماری های برگی درخت بادام با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
84 تشخیص بیماری های برگی درخت سیب با استفاده از تکنیک آنالیز تصویر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
85 تشخیص عارضه خشکیدگی خوشه خرما در خرمای مضافتی با استفاده از اسپکتروسکوپی NIR (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
86 تعیین بهترین شرایط خشک کردن برگه چای سبز با در نظر گرفتن کمترین میزان تغییر رنگ در محصول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
87 تعیین ضریب پخش مؤثر و انرژی فعال سازی خرمالو (رقم کاکی) در خشک کن لایه نازک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
88 تعیین مدل سرعت حد هیدرودینامیکی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
89 تعیین مقاومت فشاری موازی و عمود برالیاف فیبر تنه درخت خرما (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
90 تعیین وضعیت بهینه جمع‌آوری طیف NIR در اندازه‌گیری غیرمخرب رطوبت خرمای مضافتی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
91 خواص برشی و خمشی شاخه درختان آلبالو و گردو (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
92 دستیابی به سفتی میوه گلابی با استفاده از آنالیز طیف ارتعاشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
93 رابطه بین عملکرد محصول و انرژی های ورودی در تولید سیب زمینی در همدان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
94 سامانه ردیابی دو محوره خورشید بر مبنای محاسبات نجومی حرکت زمین (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
95 سینتیک خشک کردن سویا رقم ویلیامز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
96 شبیه سازی دمای دانه شلتوک برنج ( رقم بینام ) در طی فرآیند خشک شدن با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
97 شبیه سازی عددی رطوبت دانه شلتوک (رقم علی کاظمی) در طی خشک کردن به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
98 شبیهسازی مدل سینتیک خشکشدن بستر نازک ترنج با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
99 شش سیگما، گزینه ای نوین برای مکانیزاسیون کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
100 ضرورت و اهمیت رشته های دانشگاهی مهندسی بیوسیستم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
101 ضریب پخش موثر و انرژی فعالسازی کیوی در خشک کردن با هوای داغ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
102 طراحی و شبیه سازی عملکرد سامانه توموگرافی القای الکترومغناطیسی به منظور بازسازی تصویر از مقاطع جریان دوفازی جامد-مایع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
103 فناوری فراصوت در خشک کردن محصولات کشاورزی، چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
104 کاربرد سیستم ااستنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی محتوای رطوبتی برگه چای سبز در حین خشک شدن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
105 محاسبه شاخص های اقتصادی و تعیین مدل مناسب بین درآمد و هزینه ها در تولید خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
106 مدل خشک کردن توده بستر نازک ذرت رقم 704 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
107 مدل سازی نهاده های انرژی و بررسی نشر کربن دی اکسید برای تولید هندوانه در استان گیلان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
108 مدل سازی و بررسی انرژی و انتشارات تولید محصول جو با بهره گیری یادگیری ماشین در شهرستان نظرآباد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
109 مدل سازی و نحوه محاسبه مقادیر اجتناب شده هزینه، انتشارات و انرژی در سیستم مدیریت پایدار پسماند جامد شهری (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
110 مدل مدت زمان بالا آمدن سیب در سورت هیدرولیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
111 مدلسازی سینتیک خشک شدن برگه چای سبز و تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
112 مدلسازی عملکرد انرژی خروجی حاصل ازانرژی های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی درگاوداریهای شیری استان تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
113 مدلسازی عملکرد تخممرغ تولیدی با رویکردی بر مدیریت انرژی مصرفی درواحدهای مرغداری استان البرز با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی ANFIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
114 مدلسازی عملکرد شیر تولیدی بر پایه الگوی مصرف انرژی به کمکسامانه استنتاج عصبی- فازی تطبیقی چند لایه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
115 مدلسازی و بهینه سازی نشر گازهای گلخانه ای برای تولید برنج در شهرستان لنگرود استان گیلان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
116 مدلسازی وپیش بینی شاخصهای زیست محیطی کشت سیب زمینی با بهره گیری ازسیستم استنتاج عصبی ـ فازی تطبیقی و رویکردارزیابی چرخه زندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
117 مدلهای تحلیلی و آزمایشگاهی سرعت حد میوه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
118 مدیریت مصرف انرژی در گلخانه گل میخک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
119 مروری بر استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی در تشخیص بیماری های گیاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
120 مروری بر انتقال حرارت توسط نانو سیالات و بررسی امکان استفاده از آنها در رادیاتور تراکتور (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
121 مروری بر پیشبرد مدیریت پسماند شهری از طریق ارزیابی چرخه زندگی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
122 مروری بر تکنولوژی پیرولیز برای پردازش پسماند جامد شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
123 مروری بر تولید زیست سوخت از کاه برنج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
124 مروری بر روش های برداشت انرژی با استفاده از مواد پیزوالکتریک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
125 مروری بر روش های تصویربرداری غیر مخرب برای تشخیص آسیب میوه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
126 مروری بر روش های قابل استفاده در تشخیص بیماری های گیاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
127 مروری بر مزایا و معایب ترکیب خشک کن های مایکروویو و هوای گرم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
128 مروری بر مطالعات انجام شده بر دنبال کنندههای خورشیدی در نیروگاههای حرارتی خورشیدی با دریافت کننده مرکزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
129 مطالعه شاخصهای اقتصادی و عوامل موثربرآن و ارایه ی مدل ریاضی درکشت برنج شهرکومله استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
130 معرفی و بررسی کاربرد تکنیک تلفیق داده ها در حسگرهای مصنوعی جهت ارزیابی کیفیت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
131 مقایسه الگوی مصرف انرژی در اندازه های مختلف زمین برای تولید سیب در منطقه دماوند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
132 مقایسه شاخصهای مصرف انرژی و میزان تولید گازهای گلخانهای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری و مرغ تخمگذار در استان تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
133 مقایسه عملکرد الگوریتم های بازسازی تصویر در سامانه توموگرافی القای الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
134 مقایسه عملکرد الگوریتم های بازسازی تصویر در سامانه توموگرافی القای الکترومغناطیسی با جریان اعمالی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
135 مقایسه عملکرد مزرعه ای دستگاه رتیواتورتیلری درمقایسه با دو روش خاک ورزی مرسوم به منظور آماده سازی بسترنشای برنج دراستان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
136 مقایسه میزان انرژی مصرفی و تحلیل اقتصادی درتولید شلتوک برنج مطالعه موردی شهرستان بندرانزلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
137 مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرآیند هضم بیهوازی بخش آلی پسماندهای جامد شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
138 نگرشی جامع بر خشک کردن انجمادی: دستاوردهای نوین در ویژگی محصولات غذایی خشک شده با این روش (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی