مهدی یوسفی

 مهدی یوسفی عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

مهدی یوسفی

Mehdi Yousefi

عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مهاجرت پرتگاه های گسلی شکرآب، یکی از سرچشمه های لرزه زای شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 1، شماره: 2
2 اهمیت و جایگاه طعام از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی وضعیت نظام ارزشی در بین دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد: بر اساس شاخص نظام ارزشی شوارتز (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
4 پاسخگویی نظام سلامت در حوزه خدمات سرپایی در مناطق برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 5، شماره: 2
5 تاثیر مخرب نفوذپذیری و وجود ترک های حرارتی اولیه بر بتن دریایی درجا و ارائه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 1، شماره: 1
6 تثبیت خاک با آهک جهت بهبود پاارمترهای مقاومت برشی و کاهش پتانسیل رمبندگی خاک، مطالعه ی موردی: جاده ی یاسوج یزد (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
7 تحلیل توسعه شکستگی ها وابسته به چین خوردگی و تعیین جهت تنش های برجا در سازند سروک در یکی از میادین نفتی غرب (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 2، شماره: 6
8 تربیت دینی و چگونگی بازنمایی آن درمتون تلویزیونی ؛موردمطالعه؛سریال اغماء (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 11، شماره: 12
9 چین خوردگی واحدهای نئوژن؛ شاهدی بر تکتونیک فعال در شمال غرب بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 24
10 دانش ارتباطات و چالش هویت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 17، شماره: 37
11 مقایسه پویایی بخش های مختلف گسل شکرآب (شمال بیرجند) بر مبنای ابعاد فرکتالی آبراهه ها با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مخرب سنگدانه های حاوی مواد واکنش دار قلیایی و ماده معدنی لمونتات بر بتن دریایی و راهکارهای آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارائه مدل مدیریت مبتنی بر عملکرد نیروی انسانی در واحد مدیریت اطلاعات سلامت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
3 ارزیابی تثبیت شیروانی های خاکی جهت افزایش پایداری شیب با دو نوع مسلح کننده مهار و نیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
4 ارزیابی تنوع فنولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های Panicum miliaceum L از 5 استان کشور (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
5 ارزیابی عملکرد علوفه، دانه و کاه در جمعیت های ارزن دم روباهی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
6 ارزیابی فعالیت گسل شکرآب با استفاده از داده های ریخت زمینساختی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
7 اصول و اهداف سیستم قضایی ایران درحمایت ازحقوق شهروندی (دریافت مقاله) همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران
8 اعتبارسنجی و اجرای پرسشنامه سنجش پاسخگویی به نیازهای غیر طبی بیماران بستری در سه دوره زمانی شش ماهه و تحلیل علل ریشه ای نارضایتی ها با استفاده از روش RCA:مطالعه موردی در بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد در سالهای 96و97 (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
9 اعتبارسنجی و اجرای پرسشنامه سنجش رضایت شغلی کارکنان شاغل در بیمارستان امام رضا(ع) شهر مشهد در سال 1397 (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
10 افزایش بهره وری تخت های بیمارستان از طریق اصلاح فرآیند ترخیص: یک مطالعه اقدام پژوهشی از طریق طراحی و استقرار ترخیص الکترونیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
11 customer-Orientation in Hospital: The Importance and The Level of the Related Indices from the Customers’ View (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
12 Diagnosis andtreatment cost of stomach cancer in omid hospital of mashhad university of medical sciences (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
13 Effect of Platelet Lysate on Wound/Ulcer Healing and Tissue Repair (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
14 The Effect of adipose-derived stem cells for Knee osteoarthritis (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
15 The Effect of Decellularized Warton’s Jelly in Cell Culture, Wound Healing and Tissue Engineering (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
16 The Effect of Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells-Derived Exosome on Wound Healing and Tissue Repair (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
17 بررسی آزمایشگاهی تاثیر خاکستر برگ نخل نارگیل بر مقاومت فشاری و بتن سخت شده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست
18 بررسی ابعاد مختلف استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم پزشکی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت
19 بررسی اثر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر میزان مطالبات غیر جاری بانک کشاورزی: مورد مطالعه استان های کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
20 بررسی اثر برش در رفتار دیوارهای برشی با استفاده ازتابع تنش ایری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی اثر ریزجلبک دونالیلا ماریتیما بر روی جوانه زنی بذر استبرق در رویشگاه های مختلف استبرق در جزیره قشم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 بررسی اثر متغیر های تصادفی و احتمال خرابی مجاز اعضا بر ضریب اطمینان سازه های قابی فلزی براساس نظریه قابلیت اعتماد و به کمک الگوریتم وراثتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
23 بررسی اثر محتوی فرکانسی زمین لرزه در ضریب شکل پذیری سازه ها با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی اثر میراگرهای ویسکوز خطی در کنترل سازه های بتنی با دیوارهای برشی کوپل (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
25 بررسی اثربخشی آموزش ریاضی به شیوه بازی محور بر کارکردهای اجرایی براساس علم روانشناسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
26 بررسی اثرغلظت های مختلف ریزجلبک دونالیلاماریتیمابرروی جوانه زنی استبرق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 بررسی برخی تیمارهای شکستن خواب در پنج جمعیت بذری گونه دارویی علف چای (Hypericum perforatum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
28 بررسی بعضیعوامل خرابی بتن تحت موقعیت جغرافیایی و شرایط محیطی خاص (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
29 بررسی بهترین روش استخراج ترکیبات فلانوئیدی موجود در گیاه مرزه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
30 بررسی تاثیر دما و نور بر جوانه زنی بذر گیاه علف چای (Hypericum perforatum L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
31 بررسی تاثیر دما و نور بر جوانه زنی بذر گیاه علف چای Hypericum perforatum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
32 بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر فرسودگی شغلی معلمان با واسطه فضای اخلاقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی
33 بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی بر عملکرد دپارتمان زنان: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
34 بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و گرایش به بازار مدیران برخلق مزیت رقابتی در چهارچوب پایش هوشمندی رقابتی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
35 بررسی تاثیر مبرد های گوناگون بر عملکرد سیکل تبرید مرکزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
36 بررسی تاثیر متیل جاسمونات دربالا بردن توان تحمل شوری ازطریق تغییر برخی صفات مورفولوژیکی و آناتومیکی درگیاه گاوزبان دارویی Boragoofficinalic L. (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
37 بررسی تأثیر سیلیسیم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی گاو زبان ایرانی (بوراژیناسه) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 بررسی تشریحی برگ و ساقه گونه های جنس Agriophyllum و Corispermum از تیره اسفناج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
39 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهایی ازگونه L. Gartn. Agropyron cristatum درایران ازطریق الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
40 بررسی تنوع مورفولوژیکی و شیمیایی چای کوهی در استان های چهار محال و بختیاری و اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
41 بررسی خشک کنهای پاششی در صنعت پنیر سازی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
42 بررسی درس پژوهی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
43 بررسی رابطه پراکنش گونه Desmostachya bipinnata با مشخصات خاک در استان هرمزگان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
44 بررسی زمینه های احیاء معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی در دوره ی معاصر با بازخوانی مکتب اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
45 بررسی ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
46 بررسی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی مشهد در سال های 1391-92 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
47 بررسی فلوریستیکی تیره نعناعیان در استان هرمزگان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
48 بررسی کاربردهای سیستم های اطلاعات بالینی (CIS)در بیمارستان (دریافت مقاله) اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت
49 بررسی کیفی آب رودخانه تجن مازندران از جنبه مصرف کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
50 بررسی گیاهان آبزی و نیمه آبزی تالاب چغاخور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
51 بررسی مروری تاثیر ژئوسنتتیک ها بر افزایش ظرفیت باربری و نشست پی های نواری روی خاک های ماسه ای و رسی تحت نیروهای لرزه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
52 بررسی مقایسه ای آناتومی برگ جمعیتهایی ازدوگونه Cardaria draba L. Desv. وCheiranthus cheiri L. ازتیره شب بوBrassicaceae درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
53 بررسی مقایسه ای میکرومورفولوژی دانه گرده ی جمعیتهای از دو گونه ی Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus. و Cardaria draba (L.) Desv. از تیره ی شب بو (Brassicaceae) درایران (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
54 بررسی مقایسه ای میکرومورفولوژی دانه گرده ی جمعیتهای از دو گونه ی Cardaria draba (L.) Desv و Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus از تیره ی شب بو (Brassicaceae) در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
55 بررسی مقایسه ای میکرومورفولوژی دانه گرده ی جمعیتهای از دو گونه ی Cardaria draba (L.) Desv و Eruca sativa Miller ,Gard. از تیره ی شب بو (Brassicaceae) در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
56 بررسی مقایسه ای میکرومورفولوژی دانه های گرده ی جمعیتهایی ازدوگونه Cardaria draba L. Desv. Cheiranthus cheiri L. ازتیره شب بوBrassicaceae درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
57 بررسی مورفولوژی و بیماری زایی جدایه های عامل بوته میری فلفل چند استان کشور (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 بررسی مهاجرت پرتگاه های گسلی در پهنه شکرآب(شمال بیرجند) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
59 بررسی نقش شورای حل اختلاف در آسایش عمومی و عدالت ترمیمی (جبران خسارت زیان دید ه گان) با رویکرد نوین حقوقی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف
60 بررسی نقش مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی در نظام سلامت و تاثیرآن بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
61 بررسی و مطالعه مقاومت بذرهای جمعیت های مختلف گیاه دارویی علف چای نسبت به شرایط پیری زودرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
62 بررسی و مقایسه پاسخ سازه های بتنی با دیوارهای برشی کوپل به دو روش تحلیل تاریخچه پاسخ مودهای غیروابسته و روش تحلیل دینامیکی غیرخطی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
63 بررسی وضعیت مستندسازی پرونده های پزشکی بیماران قبل و بعد از پیاده سازی طرح ترخیص الکترونیک: مطالعه موردی در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا(ع) (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت
64 بررسی وضعیت نظام ارزشی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد: بر اساس شاخص نظام ارزشی شوارتز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
65 بهینه سازی کیفی و کمی آمیزه های تایر و تیوببا استفاده از ریکلیم تایر و بیوتیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
66 بهینه کردن اجزاء اصلی بتن با استفاده از اصول بهینه سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
67 پیش بینی درماندگی مالی شرکت های قابل پذیرش در بورس برق و انرژی با استفاده از کلونی مصنوعی زنبور عسل (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
68 پیش بینی شاخص کیفی مواد محلول TDS رودخانه تجن با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن GEP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
69 تاثیر استفاده از استارترهای سیترات مثبت روی ویژگی های کیفی دوغ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
70 تاثیر تسطیح لرزی بر بانک بذرپویایی جمعیت علف هرز علف شور در سه مزرعه با سابقه تناوبی متفاوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
71 تاثیر تسطیح لیزری بربانک بذر و پویایی جمعیت علف هرز خردل وحشی Sinapis arvensis در دو مزرعه با سابقه تناوب زراعی متفاوت (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
72 تاثیر غلظت های مختلف اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذور گیاه دارویی علف چای (Hypericum perforatum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
73 تاثیرتسطیح لیزری بربانک بذرعلف های هرز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
74 تأثیر اختلاط کاربری بر بعد همه شمول بودن اجتماعی نمونه موردی (خیابان امام خمینی آمل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
75 تأثیر افزودن آهک به خاک رمبنده جهت کاهش پتانسیل رمبندگی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
76 تأثیر تسطیح لیزری بر بانک بذر، همبستگی مکانی و پویایی جمعیت علف های هرز در مزرعه تحت تناوب زراعی گندم- ذرت- آیش- پنبه (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
77 تأثیر فرض همسانگردی ورق FRP بر رفتار واقعی یک دال بتنی دوطرفه تقویت شده با FRP (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
78 تثبیت خاک با آهک جهت بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک و کاهش پتانسیل رمبندگی آن، با مطالعه موردی (خاک مسیر یاسوج- یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
79 تجزیه و تحلیل تئوری و تجربی تنش و کرنش در کشش عمیق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
80 تحقق هدف پاسخگویی نظام سلامت در خدمات تله مدیسین: چالش پیشروی پزشکی نوین (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
81 تحلیل اگزرژواکونومیک پیشرفته ی سیکل توربین گازی به منظور شناسایی پتانسیل بهبود اقتصادی سیستم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
82 تحلیل اگزرژی پیشرفته ی سیکل توربین گازی به منظور حذف بازگشت ناپذیری های ممکن از سیستم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
83 تحلیل عددی شمع با استفاده از نرم افزار اجزا محدود Plaxis 3D (مطالعه موردی: خاک زیر پی مدرسه شهیدرجایی یاسوج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
84 تخمین بار سقف در تونلهای معدن زغال سنگ طبس با استفاده از اندازه گیری برجا (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
85 تعیین انرژی ورودی زمین لرزه با استفاده از تبدیل موجک‌ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
86 تفاوت شیوه ی قانون گذاری قانون به معنای خاص در دو کشور ایران و انگلستان و شناسایی نهاد های صالح برای وضع قانون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
87 تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
88 تنوع کاریوتیپی برخی از گونه های جنس Nepeta L. Lamiaceae در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
89 توزیع مناسب نیروی انسانی راهکاری برای تحقق عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
90 داکینگ مولکولی و آنالیز بیوانفورماتیکی جایگاه فعال آنزیم کلسترول اکسیداز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
91 رابطه بین جوانه زنی و آزمایشات ویگوربذر درجمعیت های مختلف گیاه دارویی علف چای Hypericum perforatum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
92 رتبه بندی تامین کننده گان با استفاده از تکنیک چند شاخصه در شرکت پارس کارتن شهرک صنعتی ساری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
93 ررسی پایه های فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی در حقوق اسلامی با امعاء نظری به حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف
94 روز کاری از دست رفته در مصدومین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 96 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
95 سنجش تاثیر عوامل خانوادگی بر بزهکاری نوجوانان در کانون اصلاح تربیت (مطالعه موردی شهر شیراز در سال 1389) (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان
96 شبکه منطقه ای انتقال گازطبیعی، بستری برای همگرائی منطقه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
97 شبیه سازی عددی پایداری شیبهای خاکی با استفاده از مسلح کننده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
98 شمارش کروموزومی و تعیین سطح پلوئیدی در 4 جمعیت ارزن معمولی از ایران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
99 شناسایی خصوصیات پلاسما با استفاده از روش طیف سنجی نشری، تشکیل شده در مایع توسط الکترود طلا (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
100 طب سنتی ایران، رشته ای پایه یا بالینی (دریافت مقاله) همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده
101 طراحی و ساخت فلوم و کاربردی کردن آن در آزمایشگاه ژئوتکنیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
102 طراحی هرم سطح خدمات، ضرورتی اجتناب ناپذیر در ادغام طب ایرانی در نظام سلامت (دریافت مقاله) همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده
103 طرح و پیاده سازی سیستم اتوماسیون تامین انرژی خورشیدی در صنعت دامداری و کشاورزی (مطالعه موردی در دامداری واقع در شهرستان سراوان) (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
104 ظرفیت باربری و نشست الاستیک پی های سطحی تحت بارهای توام استاتیکی و لرزه ای بازبینی روش های موجود و مطالعه موردی پی سطحی پل بزرگ مهریان یاسوج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
105 ظرفیت باربری و نشست الاستیک پی های سطحی تحت بارهای توام استاتیکی و لرزه ای بازبینی روش های موجود و مطالعه موردی پی سطحی پل بزرگ مهریان یاسوج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
106 مدل چرخه عمر سازمانها و کاربرد آن درمدیریت استراتژیک HSE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
107 مدیریت مبتنی بر عمکلرد(PBM) در حوزه پرستاران همراه با امکان اجرای تعرفه گذاری داخلی خدمات پرستاری و امکان حذف ارزیابی عملکرد از طریق تایمیکس (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
108 مدیریت منابع از طریق اصلاح فرآیند درخواست ها در حوزه مدیریت پروژه ها با هدف افزایش کنترل همراه با چابک سازی: یک تجربه در یک بیمارستان بزرگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
109 مروری بر گیاهان با خاصیت افزایش ترشح صفرا (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل
110 مروری بر گیاهان دارویی کاربردی در اختلالات عملکرد جنسی مردان بر اساس منابع طب ایرانی (دریافت مقاله) همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده
111 مسلح کردن شیب خاکی با مهار و میخکوبی و تحلیل آنها با نرم افزار Plaxis و SlopW (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
112 مشتری مداری در بیمارستان: بررسی اهمیت و سطح شاخص های مربوطه از نظر مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
113 مصایب اجرایی بومی سازی مجازات خدمات عام المنفعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
114 مطالعه آزمایشگاهی تأثیر پرده آب بند بر میزان گرادیان هیدرولیکی و دبی نشت در زیر سازه های آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
115 مطالعه تاثیر پارامترهای اساسی برای بهینه سازی اقتصادی سازه های پنج،ده و چهارده طبقه فلزی با مهاربند شورون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
116 مطالعه تقارن کاریوتیپی در چهارجمعیت های ارزن دم روباهی (Setaria italica (L.) P. Beauv ) در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
117 مطالعه گیاهان آبزی ، نیمه آبزی و ساحل زی تالاب بین المللی پریشان در استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
118 معرفی تعدادی از مهمترین گیاهان دارویی مراتع مشجر و ییلاقی منطقه سنگده (دودانگه ساری) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
119 مقایسه آزمون جوانه زنی هدایت الکتریکی و تترازولیوم درارزیابی قدرت بذرگیاه دارویی علف چای Hypericum perforatum L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
120 مقایسه روش های ارائه شده در تعیین ضرائب ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی تحت بارهای لرزه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
121 مقایسه هزینه تمام شده ارائه خدمات دندانپزشکی مرکز بهداشت شماره یک مشهد با قیمت خدمات بخش خصوصی در سال 1395 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
122 مکانیسم سهمیه بندی : عملکرد آن در بازار نفت و تأثیر آن بر امنیت انرژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
123 میکرومورفولوژی فندقه و اهمیت تاکسونومیکی آن درارزیابی زیرطایفه های سیکورینه تیره آفتابگردان درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
124 نتایج تحقیقات مختلف روی خشک کن های خورشیدی در الجزیره با بیان روش های مختلف طراحی خشک کن های خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
125 نقش احتمال خرابی گره ها در بهینه سازی سازه های قابی صفحه ای و فضایی براساس نظریه قابلیت اعتماد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
126 نقش بیوفیلمها در فیلترهای بیولوژیکی برای حذف آلودگی از محیط آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
127 نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری، تعالی و تربیت نیروی انسانی در منطقه عسلویه باتاکید بر سال جهاد اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
128 نقش فرآیند اولتراسونددرفرآوری آب پرتقال (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
129 نقش فناوری اطلاعات در توسعه صنعت گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
130 نگرشی آماری برای شناخت و سوء مصرف مواد مخدربا بررسی آسیبهای اجتماعی وروانی آن در بین دانشجویان دانشگاههای شهرستان قروه و سنندج (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی
131 نگرشی بر کارکرد شورای حل اختلاف از حیث معایب و محاسن آن به عنوان نهاد قضایی در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف
132 نگرشی برشناسایی مشکلات و آسیب های زندگی خوابگاهی و تاثیر آن از حیث آسیبهای اجتماعی بر رفتار و زندگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاههای دانشگاههای پیام نور و آزاد اسلامی استان کردستان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی
133 نگرشی برنقش شورای حل اختلاف در صلح و سازش و میانجی گری از گذشته تاکنون (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف
134 یک دهه فعالیت آکادمیک طب ایرانی، چهار سند چهار رویکرد (دریافت مقاله) همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده