دکتر نعمت حسنی

دکتر نعمت حسنی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور

دکتر نعمت حسنی

Dr. Nemat Hasani

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل ریاضی جهت در نظر گرفتن تاثیر زلزله های پالس گونه در طیف های طراحی لرزه ای با توجه به داده های شتاب نگاشتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 4، شماره: 4
2 ارایه مدل مدیریت توانبخشی فیزیکی معلولان، سالمندان و مصدومین در شرایط اضطراری (زلزله) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
3 ارزیابی لرزه ای پل های قوسی بتنی غیرمسلح راه آهن براساس مشخصات هندسی و مکانیکی آنها (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 2
4 افت سطح آب های زیرزمینی و مدیریت عوارض ناشی از آن (مطالعه موردی: دشت چهاردولی اسدآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 2
5 انتخاب بهترین روش توسعه فضای سبزآبی با رویکرد احیاء و توسعه رودخانه های شهری براساس روش AHP (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 50
6 اهمیت تحلیل روند دبی های پیک سالانه د ر سامانه های هشدار سیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 1
7 Comparing the Accessibility of Rescue Centers in the Districts of Tehran Municipality after Catastrophic Earthquakes (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
8 بانک داده شتاب نگاشت های حوزه نزدیک گسل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 10، شماره: 2
9 بررسی آسیب پذیری لرزه ای شبکه آبرسانی منطقه 11 تهران جهت مقاوم سازی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 5، شماره: 4
10 بررسی تغییرات آبهای زیرزمینی تحت تأثیر تغییر میدان های الکترومغناطیس زمین با رویکرد پیش بینی وقوع زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 3
11 بررسی عددی و مقایسه ای رفتار دینامیکی و لرزه ای برج توربین بادی به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 10، شماره: 3
12 بررسی عملکرد سازه های سبک فولادی (LSF) در مناطق لرزه خیز (مطالعه موردی شهر اهر) (دریافت مقاله) نشریه مهندسی عمران و فناوری های نوین دوره: 2، شماره: 2
13 بررسی عوامل موثر بر رفتارهای مدیریت منابع آب کشاورزان(مطالعه ی موردی: دشت همدان-بهار) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 10، شماره: 34
14 تأثیر تغییرات طولی ساختار خاک در رفتار لرزه ای لوله های مدفون (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 4
15 تبیین توسعه سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران آب شهری با استفاده از روش تحلیل عاملی(مطالعه موردی: شهرکرج) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 71
16 تعیین خطرپذیری قابل قبول با ملاحظه خسارت غیر مستقیم قابل قبول ناشی از حادثه زلزله در شریان حیاتی (حمل ونقل جاده ای) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 4
17 تعیین معیارهای موثر د ر جانمایی مخازن اضطراری آبرسانی و محاسبه ضریب وزنی اهمیت آنها به روش AHP (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 3
18 رابطه ی پیش بینی حرکت زمین رابطه ی کاهندگی برای شتاب طیفی زلزله های ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 2
19 راهبردهای مدیریتی کاهش پیامدهای مخاطرات سیل با روش تحلیلی SWOT (مطالعه موردی: دشت همدان-بهار) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
20 شناسایی ریسک های ناشی از شکست سدها و بررسی راه کارهای نیروهای مسلح در مواجهه با آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 18، شماره: 62
21 طراحی الگوی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت بحران های طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 75
22 کاربرد آینده پژوهی در مدیریت ریسک زلزله با تقسیم دوره بازگشت به انواع آینده (مطالعه موردی :زلزله شهر ری) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 1
23 مدل دسترسی حمل و نقل به مراکز درمانی براساس سناریوی زلزله گسل روی (مطالعه موردی: محدوده طرح ترافیک شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
24 مدل های آتش سوزی با رویکرد ایمنی در نیروگاه های هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Appropriate Pattern In Evaluating Disaster Exposed Systems by Using Modified Balance Theory (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 آسیب شناسی و پیشنهاد روش ساده تعیین آسیب پذیری پیاده روها در تخلیه اضطراری (با تاکید بر زلزله) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
3 آنالیز دینامیکی طیفی در سازه های بتن مسلح میان مرتبه دارای طبقه نرم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 اثر ضخامت لوله های فولادی مدفون بر پاسخ اندرکنش خاک و لوله تحت اثر گسلش راستالغز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
5 ارائه روش پیشنهادی برای طراحی مخازن فروسیمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
6 ارزیابی رکوردهای نزدیک گسل و شناسایی انواع پالس های موجود در آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب فولادی خمشی با مهاربند همگرای ویژه دارای میراگر ویسکوزتحت زلزله حوزه ی نزدیک و دور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
8 ارزیابی نقش ملاحظات معماری بر عملکرد لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
9 ارزیابی و تحلیل لرزه‌ای پست‌های فوق توزیع شبکه برق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
10 Solutions for sloshing phenomenon in liquid-storage tank with Floating roof under earthquake excitation (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
11 بتن ژئوپلیمری و کاربردهای آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
12 بررسی اندرکنش سیال- سازه در تحلیل لرزه ای مخازن آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
13 بررسی انسداد شبکه معابر اضطراری ناشی از فروریزش ساختمان در اثر زلزله ( مطالعه موردی محدوده طرح ترافیک تهران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
14 بررسی تاثیر اجرای روشهای مختلف مدیریت عرضه و تقاضا بر کاهش مصرف آب در کلانشهرها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب
15 بررسی تاثیر استفاده از شیره خرما و سبوش برنج در خواص فیسیکوشیمیایی کیکروغنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
16 بررسی تاثیر جانمایی مصالح هوشمند در طبقات مختلف بر رفتار لرزه ای سازه های بتنی تحت زلزله اصلی و پس لرزه های متوالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
17 بررسی تاثیر زلزله های پالس گونه بررفتار دینامیکی خاکها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
18 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر ضایعات کمی و کیفی چغندرقند مصرفی در کارخانه قند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
19 بررسی تغییرات آبهای زیرزمینی تحت تأثیر میدانهای الکترومغناطیسی زمین بارویکرد پیشبینی وقوع زلزله (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
20 بررسی ضوابط بارگذاری لرزه ای مخازن فولادی در آیین نامه ژاپن و بومی سازی پارامترهای مربوطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
21 بررسی علل تغییر در خواص فیزیکی و شیمیایی آب های زیرزمینی تحت تأثیر میدان های الکترومغناطیس زمین با رویکردپیش بینی وقوع زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 بررسی عوامل موثر بر بهبود مدیریت تابآوری سازمانها در زمان بحران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
23 بررسی عوامل موثردرتعیین ابعاد مش بندی درریزپهنه بندی آسیب پذیری خطوط لوله مدفون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی مولفه های مؤثر بر تابآوری سازمانی در زمان بحران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
25 بررسی نیم قرن فعالیت بهره برداری از سدهای بزرگ ایران، کاستی‌ها و ضرورت‌ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
26 بهسازی لرزهای مدارس و مقایسه روشهای بکار رفته با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش آور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
27 پایش سلامتی سازه سدهای بتن غلتکی بااستفاده ازحسگرهای هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه های بتن مسلح میان مرتبه دارای طبقه نرم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 تحلیل چرخه ای مدل عددی دیوار بنایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
30 تحلیل خطر لرزه ای شهرستان رفسنجان و بدست آوردن طیف شتاب در دوره بازگشت 475 و 2475 سال برای سامانه های برق رسانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
31 تعیین ماکزیمم کرنش لولههای فولادی پیوسته مدفون تحت اثرات انتشار امواج بر حسب معیارهای انرژی شدت طیفی، شدت آریاس و پارامتر بی بعد پیشنهادی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 چارچوب مفهومی ارزیابی تاب آوری شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
33 خسارات سازه ای و شریانهای حیاتی زمین لرزه بزرگ هانشین (ژاپن) ۱۷ ژانویه ۱۹۹۵ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
34 راهکارهای مدیریت اضطرار در شرایط حریق در مترو با رویکرد تخلیه اضطراری بهینه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 روش برآورد منحنی های خسارت ناشی از زلزله برای شهرهای بزرگ با استفاده از متودولوژی نرم افزار HAZUS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
36 روش دهانه مجاز (Allowable Span) در طراحی لرزه ای لوله کشی گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
37 شناسایی چالش های موجود در عملکرد مدیریت بحران شرکت توزیع نیروی برق بر اساس مدل تیری و میتراف مطالعه موردی شرکت های توزیع نیروی برق مازندران ،غرب مازندران،جنوب کرمان و آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
38 شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر تاب آوری شبکه بانکی و بررسی نحوه تاثیر آن ها در حوزه فروش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
39 شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر تاب آوری شبکه بانکی و بررسی نحوه تاثیر آنها در حوزه فروش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
40 طرح بهینه آلیاژ حافظه دار شکلی SMA در سازه های بتنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
41 کاربرد نانوتکنولوژی برای کنترل آلودگی هوای ناشی از تخریب سازه های بتن مسلح دارای طبقه نرم تحت زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
42 کهولت در سدهای ایران چالشهای ایمنی و پایداری آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
43 گامی موثر در تحقق اهداف زیست محیطی طرحهای عمرانی HSE Plan (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
44 مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های عمرانی و تاثیر آن در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
45 مدلسازی و تحلیل رفتار زنجیره ای مخازن آبرسانی اضطراری چدن داکتایل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
46 مدیریت بحران آب در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
47 مطالعه چگونگی اعمال اثر مرز لایزمر بر ماکزیمم کرنش خطوط لوله های فولادی پیوسته مدفون بر حسب معیارهای انرژی و پارامتر بی بعد پیشنهادی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 مطالعه رفتارهای پیشگیرانه و کنترل زمین لغزش جهت کاهش خسارات خطوط لوله مدفون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
49 مطالعه زمین لرزه های القایی و ارایه راهکارهایی به منظور پیش بینی آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
50 مقاوم سازی دیوارهای بتنی با ورقهای FRP دربرابر بارانفجار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
51 مقاوم سازی لرزه ای سازه ای بتن مسلح بااستفاده ازمهاربند ACM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
52 مقایسه دسترسی نسبی به مراکز آتش نشانی واقع در محلات محدوده طرح ترافیک شهر تهران بر اساس تلفات سناریوی زلزله مدل گسل ری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
53 ملاحظاتی پیرامون موثرترین عوامل دستیابی ژاپن به کمترین هدررفت فیزیکی سامانه های آبرسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
54 نقش ارتقاء ارتباطات مردمی و مشارکت عمومی در کاهش اثرات زلزله بر سامانه برق رسانی شهر تهران، مطالعه موردی منطقه سعادت آباد تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
55 نکات آیین نامه ای پیرامون طبقه نرم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران