جواد شهرکی

 جواد شهرکی معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

جواد شهرکی

Javad Shahraki

معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی تخصیص آب بر پایه مبادلات مجوزهای آبی کشاورزان تحت عدم حتمیت (مطالعه موردی: روستای عباس آباد ، سد وشمگیر) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
2 ارزیابی اقتصادی استفاده از پساب فاضلاب شهری و هزینه کنترل آلودگی در آبیاری فضای سبز شهر زاهدان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 5
3 ارزیابی اقتصادی خسارات زیست محیطی ناشی از خشکی تالاب هامون بر اکوسیستم منطقه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
4 ارزیابی و رتبه بندی کارآیی زیست محیطی کشورهای نفتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 1
6 بررسی اثرات تغییراقلیم بر امنیت غذایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 22
7 بررسی رابطه نااطمینانی نرخ ارز و صادرات آب مجازی در ایران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 1
8 بررسی رویکردهای مدیریتی بهره برداری منابع آب منطقه سیستان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 31
9 بررسی کارآیی و اندازه ی بهینه ی نهاده ها در تولید برنج؛مطالعه ی موردی: شالی کاران بخش کامفیروز استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
10 پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب آشامیدنی شبکه توزیع شهر زابل در سال 92 (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 1، شماره: 1
11 پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب از منظر قوانین مالیاتی اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 3، شماره: 6
12 تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 11
13 تخصیص بهینه منابع آب چاه نیمه سیستان با تاکید بر سناریوی تثبیت ریزگردها: کاربرد الگوریتم ژنتیک* (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 4
14 تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه سیستان تحت سناریوهای مدیریتی آب و خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
15 کاربرد تجزیه و تحلیل دوگانه دو بعدی ارزشگذاری مشروط جهت بررسی امکان استفاده از انرژیهای نو در تولید انرژی برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 22
16 محاسبه کارآیی فنی چغندرقندکاران خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل مرزی تصادفی (SFA) (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 31، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون فرضیه ی مک کینون در ایران (طی سال های 1389-1338) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
2 اثرات خشکسالی هیرمند بر امنیت مرزی جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
3 ارزیابی اثربحران مالی و نسبت P/E برعایدی متراکم سهام درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات
4 ارزیابی تأثیر هدفمندی یارانه انرژی بر تجزیه شدت انرژی در صنعت سیمان مطالعه مورد سیمان بجنورد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
5 ارزیابی سرمایه گذاری داخلی و خارجی مناطق آزاد ایران در برنامه های چهارم و پنجم توسعه در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
6 استفاده از شاخص های RCSA و RCA در تعیین مزیت نسبی و بازارهای هدف صادرات خرمای ایران (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
7 بحران آب و راهبرد آب مجازی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 برآورد تابع تقاضای آب خانگی شهر شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
9 برآورد تابع تقاضای انرژی های تجدید پذیر در ایران با استفاده از روش ARDL (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
10 بررسی اثر تکانه های بهره وری بخش صنعت ایران بر سرمایه گذاری و اشتغال در بخش اقتصاد نفت و گاز ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
11 بررسی اثر هذفمنذ کردن یارانه ها بر بهره وری باغات پسته شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
12 بررسی اثرات اقتصادی یارانه آب بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
13 بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش در استان سیستان و بلوچستان با روش تحلیل وقوع منفعت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
14 بررسی رابطه علی عملکرد زیست محیطی و اقتصادی شرکت های نفت و پتروشیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
15 بررسی کارایی زیست محیطی محصول گندم در شهرستان چناران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
16 بررسی کارایی نسبی مصرف آب خرما (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
17 بررسی مکانهای مستعددارای سفره آب زیرزمینی با کیفیت شرب با استفاده ازgIS درآبخوان کارستی منطقه بیرگ سراوان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
18 بررسی میزان حذف فنل با استفاده از خاکستر برگ درخت موز در محیط آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
19 بررسی نقش مطالعات اجتماعی در پیشگیری از آسیب های فضای مجازی با تاکید بر نقش آموزش و پرورش درتربیت شهروند مطلوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
20 بررسی نگرش بهرهبرداران نسبت به اثرات اجتماعی و اقتصادی فعالیتهای آبخیزداری: مطالعه موردی حوزهی آبخیز کلستان شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
21 بررسی نوسانات حاصل از تاثیر پرتوهای کیهانی و بادهای خورشیدی و عملکرد متقابل سپر مغناطیسی زمین و تاثیرات آن برروی لایه اوزون و گرمایش زمین (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
22 تأثیر کارایی فنی بر اقتصادی کردن رفتار بهره برداران برنج با استفاده از تحلیل مرزی تصادفی، مطالعه موردی در شهرستان مرودشت استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
23 تأثیر هدفمند سازی یارانه ها روی کارآیی آب در بخش کشاورزی (مطالعه ی موردی گلخانه های منطقه خاش) (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
24 تأثیرات واردات نهاده های واسطه و کالاهای نهایی بر آب مجازی با تأکید بر بخش کشاورزی در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
25 تجزیه و تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سوم مقطع ابتدایی بر اساس فرمول ویلیام رومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
26 تحلیل آب چشمه های کارستی از نظر قابلیت شرب با استفاده از GIS در منطقه بیرک سراوان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
27 تحلیل اقتصادی تکنولوژی تولید خیار با استفاده از داده های مقطعی مطالعه موردی: گلخانه های خیار شهرستان خاش (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
28 تحلیل اقتصادی تکنولوژی تولید خیار با استفاده از داده های مقطعی مطالعه موردی: گلخانه های خیار شهرستان خاش (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
29 تحلیل و بررسی وضعیت سلامت در توسعه روستایی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
30 تخصیص اقتصادی منابع آب منطقه سیستان با استفاده ازمدلهای بهینه یابی پویا و نقش آن درتوسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
31 تعیین ارزش اقتصادی و تخصیص بهینه آب کشاورزی مطالعه موردی سد پیشین شهرستان سرباز (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
32 تعیین پتانسیل خورندگی یا رسوبگذاری آب آشامیدنی شبکه های توزیع شهر زاتل با استفاده از اندیسهای خوردگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
33 توسعه پایدار در صنعت پرورش میگو: کاربرد مدل غیرفراسنجشی تحلیل پوششی جمع پذیرAdditive Model) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
34 توسعه کشاورزی، راهبردی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
35 چینه نگاری سکانسی سازند چیلی در ناحیه کلمرد برش سنگ واریز (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
36 دیدگاه زارعین نسبت به عوامل تاثیر گذار کیفی برمدیریت آب کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
37 رابطه توسعه روستایی با توسعه کشاورزی از طریق پایدارسازی درآمدهای کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
38 شبیه سازی اثر متغیر افزایش جمعیت مشترکان ، بر میزان برق مصرفی و تاثیر آن بر توسعه ی اقتصاد انرژی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
39 شناسایی بخش های کلیدی اشتغال زای استان سیستان و بلوچستان با استفاده از جدول داده – ستانده با تأکید بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
40 گردشگری روستایی و توسعه پایدارباتاکید برتوسعه کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
41 لرزه خیزی و تحلیل خطر زلزله سد گلوگاه شورو استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
42 محیط رسوبی نهشته های پرمین زیرین سازند خان ناحیه کلمرد برش گدار گچال (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
43 مدل بهینه سازی سطوح آبیاری وپتاسیم برعملکرد سورگوم علوفه ای با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
44 مدل سازی اثرات بهداشتی آلودگی PM10 در ناحیه نیمه خشک: مطالعه موردی زابل، ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور
45 مدیریت استراتژیک درامدها و پرداختهای دولت در جهت بهبود وضعیت کسری بودجه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
46 مدیریت منابع آب و ارزشگذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
47 نقش ایجاد انگیزه، استعدادیابی ویاددهی مهارت های زندگی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان وتربیت نیروی کارآمد در نظام آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
48 هیدروپلیتیک و ژیواکونومیک رودخانه فرامرزی هیرمند در مناسبات ایران و افغانستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
49 هیدروژئولوژی و تغذیه مصنوعی دشت لادیز استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب