لیلا صاعدی

 لیلا صاعدی رئیس باشگاه پژوهشگران ونخبگان جوان دانشگاه آزاد تهران شرق

لیلا صاعدی

Leila Saedi

رئیس باشگاه پژوهشگران ونخبگان جوان دانشگاه آزاد تهران شرق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Dechlorination of PCE and TCE by nano Particles of Zero-Valent Iron Supported on Graphen Oxide Sheets (دریافت مقاله) همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها
2 DensityFunctional Theory of Interaction ethylene Chloride (DCM) on Graphene Armchair Structural activated by Hydroxyl,Carboxyl and Amide (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران
3 Wastewater Purification Involved Nickel Ions by GO (Graphene Oxide) and GO-Glycine Nanocomposite as Adsorbents: A DFT Study (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران
4 بررسی تجربی فاضلابهای صنعتی حاوی یونهای فلزی سنگین توسط ساختار نانو و نانویی اصلاح شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
5 بررسی کلر زدایی هیدروکربن های کلر دار در روی سطوح گرافن اکساید دوپه شده با منگنز صفر ظرفیتی به روش مکانیک کوانتومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران
6 بررسی مکانیک کوانتومی محصولات برهمکنش TCE و PCE روی سطح GO دوپه شده با نانو ذرات آهن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران
7 مطالعه نظری خواص ترمودینامیکی یونهای فلزی سنگین، مس (II) ، کادمیم (II) ، سرب (II) توسط ساختارهای نانو و نانویی عامل دار شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین