دکتر محمد بهرام زاده

دکتر محمد بهرام زاده معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی

دکتر محمد بهرام زاده

Dr. Mohammad Bahramzadeh

معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اجمالی پیشینه واژه «صوفی » و خاستگاه های تصوف ایران در چهار قرن اول هجری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ایران شناسی دوره: 6، شماره: 2
2 بررسی معماری مذهبی اقلیت های دینی و رویت پذیری آن ها در بافت شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 4، شماره: 14
3 بررسی وضعیت تدارکات نظامی (لجستیک) و مدیریت استراتژیک در ایران باستان (مطالعه موردی امپراتوری هخامنشیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 7، شماره: 26
4 تجزیهوتحلیل ژئوماتیک و خوشهبندی سه دوره باستانشناختی شهرستان خنج با استفاده از مدل VARIOGRAM (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
5 تحلیل باستان شناختی سازه نقر شده بر سکه های شاهان محلی پارس (فرترکه ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ایران شناسی دوره: 4، شماره: 3
6 تحلیل موانع و ارائه الگوی راهبردی عملیاتی جهت توسعه گردشگری و موزه های دفاع مقدس در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 7، شماره: 1
7 تحلیل نشانه شناختی فمینیسم رسانه ای در رویکرد بی بی سی فارسی به مسائل زنان ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 6، شماره: 1
8 ساختار نظام اداری - مالی دوران صفوی و مقایسه آن با دوران قاجاریه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ایران شناسی دوره: 3، شماره: 4
9 سفرنامه ها و سفرنامه نویسان دوره صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ایران شناسی دوره: 5، شماره: 4
10 شواهد باستان شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان(ایلام تا ساسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 42
11 قلمرو و مفهوم سیاسی ایران در نیمه نخست حکومت صفوی بر مبنای نقشه های تاریخی اروپایی (۱۵۱۱-۱۶۰۰م/ ۹۰۷-۱۰۰۸ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 14، شماره: 54
12 نظام اداری و سیاسی حاکم بر ایالت کرمان از دوره قراختائیان تا صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش غنی سازی زندگی زناشویی با رویکرد متمرکز بر هیجان بر صمیمیت همسران ناسازگار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
2 ارزیابی نقش عوامل طبیعی و جغرافیایی در شکل گیری سکونت گاه های انسانی دوره اسلامی شهرستان آشتیان در جی آی اس (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
3 بادگیر، هویت معماری ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
4 باز آفرینی سبک های شهرسازی و معماری باستانی با کاربرد کامپیوتر و هوش مصنوعی در حوزه علم باستان شناسی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
5 بررسی رابطه ی تمایز یافتگی و سازگاری زناشویی در معلمان شاغل در آموزش و پرورش بخش صیدون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
6 بررسی رابطه ی تمایز یافتگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
7 بررسی کاربرد زبان در تربیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
8 بررسی معماری و شهرسازی سنتی در مناطق گرم و خشک ایران با ارائه راهکارهای کاربردی در راستای بهبود معماری و شهرسازی معاصر (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
9 پژوهشی در معماری و آرایه های تزئینی حمام عمارت ملا لطف الله شیخ الاسلام سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
10 پژوهشی در معماری و هنرهای تزئینی حمام عمارت مشیر دیوان سنندج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
11 پیش بینی تعارضات زناشویی از روی مولفه های تمایز یافتگی و طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه ی بریدگی و طرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
12 تجلی اعتقاد در طراحی معماری و تزیینات نقاشی در معماری با مطالعه ی موردی سقاتالار (سقانفار) در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
13 تحلیل جغرافیایی - باستان شناسی محوطه های اسلامی شهرستان آشتیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
14 تزیینات و الحاقات چوبی در خانه های قاجاری نمونه مطالعاتی خانه امیرقاسمی در روستای اسک لاریجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
15 تعامل فرم بصری ازمنظرزیبایی شناسی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
16 توسعه همگونسازی دینی در سایه شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 جایگاه آثار معماری مرتبط با راه های دوران اسلامی کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
18 سهم خراسان بزرگ در تکامل هنرو معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
19 شاخصه های بصری تاثیرگذار در زیبایی شناسی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
20 کاربرد چوب در تزیینات وابسته به معماری اسلامی مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
21 کاربرد چوب در سازه ی معماری دوران اسلامی مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
22 کاربرد رون شهری در شهرسازی بومی و تاریخی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
23 کنکاشی پیرامون تیپولوژی گونه شناسی ومورفولوژی ریخت شناسی سراهای ایران دردوره قاجاریه نمونه موردی سرای کاظمی تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 مطالعه سیر تکوین و تحول مسجد جامع اردستان با استناد به مدارک و مستندات موجود (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
25 مطالعه و بررسی امکان توسعه در بافت های فرسوده شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
26 مطالعه ی سیمای شهر قزوین در سده های متاخر اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
27 مطالعه ی مقایسه ای گرمابه های اقلیم سرد و اقلیم گرم در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
28 معرفی آثارمعماری و عوامل رونق روستای خسروآباد گروس کردستان در قرون متأخر اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
29 میراث باستانی منظر شهرهای اسلامی و پیوند کالبدی مسجد با آن (مطالعه موردی مسجد کبودتبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
30 نور طبیعی و زیبایی شناسی فرمی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
31 همگرایی فرهنگی برای صلح و دوستی از طریق گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت