دانیال عباسی

 دانیال عباسی مدرس مدعو معماری گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور سنندج

دانیال عباسی

Danial Abasi

مدرس مدعو معماری گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور سنندج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کانال تغذیه مصنوعی دشت تاکستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
2 ارزیابی پتروفیزیکی سازند سروک در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
3 ازریابی اثرات زیست محیطی طرح انتقال آب دشت قزوین به رودخانه ابهررود (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)
4 بررسی راهکارهای حضور پذیری در فضاهای عمومی نمونه موردی خیابان ورزش (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
5 بررسی و آزمون عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی در پی شبینی دبی روزانه خروجی از حوضه آبریز دارای رژیم برفی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
6 بررسی و تعیین پارامترهای تخلخل و تراوایی سازند قم در ایران مرکزی برپایه نگاره های چاه پیمایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
7 مدلسازی و پیش بینی دبی روزانه رودخانه جاجرود بوسیله شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی
8 مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی- فازی در پی شبینی دبی متوسط ماهانه حوضه آبریز دارای رژیم برفی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
9 نقش کیفیت فضاهای عمومی شهربرحضورپذیری و بروز تعاملات جمعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی