زهرا آوجیان

 زهرا آوجیان عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان

زهرا آوجیان

Zahra Avajian

عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.