رویا دارابی

 رویا دارابی دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

رویا دارابی

Roya Darabi

دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط مسئولیت اجتماعی و پاداش هیات مدیره (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 9، شماره: 4
2 بررسی تأثیر مخاطرات بازار در قالب رقابت در بازار محصولات بر ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی رابطه میان ساختار سرمایه و بازده غیرعادی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 4، شماره: 1
4 بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی های حسابرسی با مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
5 بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
6 بومی سازی الگوهای ارزیابی ریسک سیستماتیک برپایه متغیر های مالی و غیر مالی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 41
7 پیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت با ترکیب روش های آنالیز مولفه های اصلی و رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 25
8 تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر روش های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 4
9 تحلیل رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و سود شرکت بر چسبندگی هزینه و محافظه کاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 1
10 جایگاه اخلاق در پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دوره: 1، شماره: 1
11 حسابداری و حسابرسی محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 1
12 رابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
13 رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 1
14 رویکرد مدل معادلات ساختاری در تحلیل سه سطحی درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 3
15 مقایسه توانایی الگوریتم های یادگیری ماشین آدابوست و طبقه بندی احتمالی بیزین در پیش بینی بیش اطمینانی مدیران شرکت های بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 39
16 مقایسه دقت پیش بینی سطح افشا با استفاده از الگوریتم های کلونی مورچه ها و تکامل تفاضلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 4
17 نقش حسابداران در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 10
18 وجوه افتراق استاندارد حسابداری شماره 28 با آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه شورای عالی بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An overview of the theoretical Activity-based costing (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
2 An overview of the theory of organizational silence (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
3 ارتباط اطمینان بیش از حد مدیریت و ساختار سررسید بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
4 ارتباط بین استقلال کمیته حسابرسی و درماندگی مالی در بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
5 ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیریت بر رابطه ی کیفیت و اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 ارتباط بین اعتماد به نفس مدیریت و میزان اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده کل سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
8 ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری و بازده کل سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
9 ارتباط بین اقلام تعهدی غیر اختیاری و بازده کل سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
10 ارتباط بین پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با ارزش آتی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
11 ارتباط بین تمرکز مالکیت نهادی بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
12 ارتباط بین دقت پیش بینی فروش شرکتها با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
13 ارتباط بین دقت پیش بینی فروش شرکتها با خطای پیش بینی سود آنها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
14 ارتباط بین دقت پیش بینی فروش شرکتها با خطای پیش بینی سود و ارزش شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
15 ارتباط بین رشد شرکت و بازده کل سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
16 ارتباط بین ریسک پذیری و ارزش آتی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
17 ارتباط بین سهامداران عمده و همزمانی قیمت سهام در بازار سرمایه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
18 ارتباط بین محافظه کاری و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
19 انتخاب سبدی بهینه از پروژه ها با استفاده از مدل تعدیل شده مارکویتز (مطالعه موردی بنیاد تعاون آجا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
20 انتظارات مربوط به سودآوری با پایداری اجزای نقدی سود ازدیدگاه سرمایه گذاران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
21 اندازه گیری کارایی نسبی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار با رویکرد تحلیل پوششیدادهها (مطالعه موردی: صنعت بانکداری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
22 Relationship Between The Economic Growth and Monetary Policy (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
23 بررسی اثر اندازه صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر تعدیل ریسک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
24 بررسی اثر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
25 بررسی ارتباط بین پایداری مالی و کارایی سرمایه گذاری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
26 بررسی ارتباط بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و درماندگی مالی در بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
27 بررسی ارتباط بین تسهیلات اعطایی و عملکرد اقتصادی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
28 بررسی ارتباط بین تعداد جلسات کمیته حسابرسی و درماندگی مالی در بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
29 بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری در موجودی ها، فروش نامتقارن و توان مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
30 بررسی ارتباط بین عملکرد شرکت و حاکمیتی شرکتی (با رویکرد معادلات ساختاری) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
31 بررسی ارتباط بین کیفیت افشا اختیاری، عدم تقارن اطلاعاتی و ادراک کیفیت حاکمیتی شرکتی (با رویکرد معادلات ساختاری) در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
32 بررسی استاندارد اجاره ایران در برابر استاندارد اجاره بین المللی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
33 بررسی تاثیر استاندارد حسابداری 82 بر سرمایه گذاری شرکتهای بیمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
34 بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکتها (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
35 بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
36 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر خوشبینی مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
37 بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
38 بررسی تاثیر شاخص سودآوری و اندازه شرکت بر نسبت تغییرات بدهی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
39 بررسی تاثیر شاخص سودآوری و اندازه شرکت بر نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
40 بررسی تاثیر فرصت های رشد شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت تغییرات بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
41 بررسی تاثیر فرصت های رشد شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
42 بررسی تاثیرکمیته حسابرسی بربهبود فرایندگزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
43 بررسی تأثیر اجزای نقدی و تعهدی سود بر استمرار اجزای نقدی آن و ارائه راهکار برای تثبیت این استمرار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
44 بررسی تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
45 بررسی تسهیلات اعطایی در بانکهایی با سطح پایین و سطح بالای عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
46 بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل داده های ترکیبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
47 بررسی رابط بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
48 بررسی رابطه بین جریانهای نقدی آزادوهزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
49 بررسی رابطه بین سرمایه گذاری شرکتی و نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
50 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد تجاری در شرکت پویندگان پزشکی پردیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
51 بررسی رابطه ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
52 بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر مدیریت وجوه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
53 بررسی رابطه ی محیط انحصاری و رقابتی صنایع با مدیریت وجوه نقد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
54 بررسی ریسک پذیری بانکی در بانکهایی با سطح پایین و سطح بالای عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
55 بررسی عوامل سیاستی تاثیر گذار برانتخاب روشهای تامین مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
56 بررسی عوامل سیاستی تاثیرگذار بر انتخاب روش های تامین مالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
57 بررسی کیفیت حسابرسی داخلی و نقس حسابرس مستقل بر حق الزحمهحسابرسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
58 پایداری اجزای نقدی سود نسبت به بخش تعهدی سود (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
59 پیش بینی قیمت نفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
60 پیش بینی نقدینگی شرکت بر اساس روش شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
61 پیش بینی نقدینگی شرکت بر اساس روش ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
62 پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در صنعت سیمان) با روش مدل الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
63 پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدل تحلیل پوششی داده ها ورودی ها و خروجی ها (در صنعت سیمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
64 تاثیر احساسات سرمایه گذار و نوسان جریان نقد بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
65 تاثیر اشتباهات سهوی حسابرسان با استفاده از تخصص حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
66 تاثیر ترکیب شاخصه های هیات مدیره در شفافیت وپاسخگویی شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
67 تاثیر درصد سهام شناور آزاد بر روابط سقوط آتی قیمت سهام و گزارشگری مالی غیر شفاف (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
68 تاثیر دقت پیش بینی فروش بر روی خطای پیش بینی سود و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
69 تاثیر دوره وصول مطالبات بر سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع شیمیایی و دارویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
70 تاثیر رابطه سهامداران نهادی بر احتمال آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
71 تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
72 تاثیر مسوولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین قدرت مدیران و ارزش شرکت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
73 تاثیر مولفه های حاکمیت شرکتی بر دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
74 تاثیر نسبت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره وکیفیت اطلاعات مالی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
75 تاثیر نقدشوندگی سهام بر سودپرداختی با استفاده از معیار آمیهود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
76 تاثیر هزینه های اداری و پشتیبانی بر بهای تمام شده خدمات بخش آی سی یو بیمارستان دکتر سپیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
77 تاثیر هزینه های واسطه ای بر بهای تمام شده خدمات بخش آی سی یو بیمارستان دکتر سپیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
78 تاثیرترکیب شاخصه های هیات مدیره درشفافیت و پاسخگویی شرکت ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
79 تاثیردانش مالی هیأت مدیره به عنوان شاخصی ازحاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
80 تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و تاثیر آن بر مدیریت سود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
81 تخصیص بهینه منابع اعتباری درسازمان جنگلها مراتع وآبخیزداری کشوربامدل برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
82 تعیین عددی و تجربی نمودار حد شکل دهی Al 3105 - St14 با استفاده از معیارهای شکست نرم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
83 تفاوت کیفیت گزارش گری از دید حسابرسان با مقایسه استاندارد ضعیف تر در برابر استاندارد قوی تر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
84 تقلب و حسابرسی تقلب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
85 حسابداری سرمایه فکری با تأکید بر رویکرد حسابداری منابع انسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
86 حسابداری محیط زیستو منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
87 حساسیت سرمایه گذای به جریان نقدی تحت خوش بینی مدیریتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
88 رابطه بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
89 رابطه بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
90 رابطه بین فرصت رشد شرکت ها و نسبت تغییرات بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
91 رابطه بین فرصت رشدوپایداری ساختارسرمایه درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
92 رابطه بین فرصت های رشد شرکت ها و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
93 روش های مختلف تامین مالی و مبانی نظری ساختار سرمایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
94 سرمایه گذاری پایدار،تاثیرگذار و مسیولانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
95 عوامل موثر بر ضریب واکنش سود:مطالعه تجربی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
96 کاربرد فناوری اطلاعات درتصمیم گیری های حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
97 کشف مدیریت سود با استفاده از الگوریتم آدابوست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
98 مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
99 مدیریت ریسک ، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمان ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
100 مروری بر ارتباط افشاء و کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
101 مروری بر مبانی نظری ارزش سهام و همزمانی قیمت سهام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
102 مروری بر مبانی نظری بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
103 مروری بر مبانی نظری پایداری سود (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
104 مروری بر مبانی نظری پایداری مالی و کارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
105 مروری بر مبانی نظری حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
106 مروری بر مفهوم حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
107 مقایسه مدلهای مدیریت سود و هموارسازی سود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
108 نقش حبابق یمتید ر ا کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
109 نقش حسابداری مدیریت دربهبود برنامهریزی استراتژیکدرسازمانها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
110 یکپارچه سازی رو شهای هوش مصنوعی جهت ارائه (گسترش) مدل پیش بینی قیمت سهام (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران