بیژن حاتمی

 بیژن حاتمی استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان

بیژن حاتمی

Bijan Hatami

استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Comparison of Intensity of Infestation of Gossyparia spuria (Modeer) on Elm Trees in Various Microclimates of Isfahan (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 6، شماره: 2
2 بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک (Green (halli Mercetaspis روی درختان بادام و هلو در شهرستان سامان چهارمحال وبختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 4
3 بررسی ویژگی های زیستی و نوسانات فصلی شته نارون Tinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae) در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
4 ترجیح تخم گذاری زنجرک Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) روی رقم های مختلف مو در اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 1
5 تغییرات فصلی زنجرک مو، Arboridia kermanshah، و درصد پارازیتیسم تخم آن روی نه رقم مو در اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A survy on Deletion and Insertions presented in MRJP3(Major royal jelly protein 3) gene in Isfahan persian hony bee (Apis mellifera meda)(Hymenoptera: Apidae, Apis) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
2 Comparison of three different methods extraction of DNA from Apis mellifera meda (Hymenoptera: Apidae, Apis) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
3 Industrialized vs Traditional Agriculture:Organic Farming Pest Management (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
4 INDUSTRIALIZED VS TRADITIONAL AGRICULTURE:ORGANIC FARMING PEST MANAGEMENT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
5 Integrated control of aphid by predator bug Orius albidipeenis and confidor pesticide and effects of pesticide on predator in green house (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
6 THE STUDY OF POPULATION DYNAMICS OF DOMINANT LEAFHOPPERS IN CEREAL FIELDS IN SHAHREKORD PROVINCE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
7 بررسی اثر تنش های رطوبتی بر جمعیت و خسارت آفات سیب زمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
8 بررسی اثر تنش های رطوبتی بر جمعیت و خسارت تریپس(Thrips tabaci Thys: Thripidae ) روی پیاز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
9 بررسی بیمارگری قارچ (Beauveria bassiana (bals) علیه شته روسی گندم Diuraphis noxia (Mordvilko) روی ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
10 بررسی رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پیاز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
11 تاثیر ازن محلول در آب روی سفید بالک خیار گلخانه ای در اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
12 تاثیر کایولین (دور کننده) و مویان (صابون محلول پاشی) همراه با سم کنفیدور و تله فرمونی در کنترل پروانه کرم خراط Zeuzera pyrina(Lepidoptera:Zeozeridae) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 تاثیر ماده فرار دهنده کائولن با سم ولیام تارگو (Voliam targo) در کنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی(Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
14 تاثیر ماده فرار دهنده کائولین با سم ایندوکساکارب (Indoxacarb) در کنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
15 تاثیر مویان به عنوان یک سورفاکتانت با سم ولیام تارگو(Voliamtargo) در کنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta(Lepidoptera:Gelechiidae) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
16 تاثیر مویان به عنوان یکسورفاکتانت همراه با سم اویسکت (Wvisect) در کنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
17 تاثیرماده ی فراردهنده کائولن باسموم آوانت avant و ولیام تارگوvoliam targo درکنترل پروانه ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absolut Lepidoptera: Gelechiidae (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
18 تاثیرمویان به عنوان یک سورفاکتانت باسموم ولیام تارگو Voliamtargo واویسکت Evisect درکنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Lepidoptera:Gelechiidae (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 تأثیر تلفیقی یک دورکننده (کائولین) یک جلب کننده (تله فرمون جنسی) همراه با مویان بر تراکم جمعیت کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.:Pyrallidae) با استفاده از استراتزی پوش پول (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
20 عنوان تأثیر سطوح مختلف کود ازت همراه با سم گرانول دیازینون بر تغییرات جمعیت شته مومنی کلزا Brevicoryne brassicaeL روی سه رقم کلزا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
21 کنترل بیولوژیکآبدزدک چمن با استفاده از نماتدهای انگل حشرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها