علی حائریان اردکانی

 علی حائریان اردکانی استاد،دانشگاه صنعتی سجاد

علی حائریان اردکانی

Ali Haerian Ardakani

استاد،دانشگاه صنعتی سجاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.