سید عبدالکریم سجادی

 سید عبدالکریم سجادی استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

سید عبدالکریم سجادی

Seyed Abdolkarim Sajadi

استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دما و نانو ذرات کربنات کلسیم برخواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فرایندهای مختلف پراکند هسازی بر ساختار پوشش نانوکامپوزیتی پلی اکریلیک تقویت شده با نانوالماس (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
2 استفاده از مدل بهبود یافته آنالیز فاکتور کوینچ در پیش بینی سختی فولاد CK60 کوینچ شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
3 بررسی اثر حجمی SiCp و نیروی فشرده سازی پودربر فرآیند اکستروژن مستقیم کامپوزیت متالورژی پودر Al/SiCp (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
4 بررسی اثر نرخ کرنش بر مکانیزم تغییر شکل و شکست در فولاد 52St (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
5 بررسی اثر نسبت طول به قطر الیاف کربن روی خواص کششی ماده مرکب زمینه آلومینیوم تقویت شده با درصدهای مختلف حجمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
6 بررسی پارامترهای موثر بر تولید همزمان ژل TiO2/SiO2 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
7 بررسی تاثیر پارامترهای ریخته گری روی سختی و ریز ساختار پره های دستگاه شات بلاست از جنس چدن سفید پرکروم مقاوم به سایش (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
8 بررسی تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی روی سختی و ریز ساختار چدن سفید پرکروم مقاوم به سایش (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
9 بررسی تاثیر پوشش اسید استئاریک روی پایداری ابعادی نانو کامپوزیت زمینه پلی اتیلن تقویت شده با ذرات نانوکربنات کلیسم (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
10 بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بر خواص مغناطیسی در نانوفریت Co(1-x) Ni(x)Fe2O4 سنتز شده به روش مایسل معکوس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
11 بررسی تاثیر تقویت کننده دو اندازهای بر رفتار تغییر شکل گرم کامپوزیت AZ91-SiC تولیدشده به روش ریخته گری همزدنی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
12 بررسی تاثیر عمق شیار روی میزان تغییر استحکام فولادهای ساده کربنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
13 بررسی تاثیر فعال سازی سطح ذرات Al2O3 به روی ریز ساختار نانو کامپوزیت های Al-Al2O3 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
14 بررسی تأثیر دما و زمان آنیل بر رفتار استحاله آلیاژ حافظه دار NiTi (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
15 بررسی رفتار تبلور مجدد دینامیکی فولاد ابزار سردکار 310K در طول دوره تغییر فرم داغ (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
16 بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر 2 نیروگاه توس (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
17 بررسی فرفتار خزشی نانو کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
18 پیش بینی سرعت سرد شدن نقاط مختلف فولاد 1040 و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
19 تاثیر دمای تف جوشی و میزان ذرات نانوکاربید تنگستن روی خواص فیزیکی و مشخصات ریزساختاری نانو سخت فلز گرادیانی WC-Co (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
20 تأثیر نرخ کرنش بر رفتار سوپرالاستیک آلیاش حافظه دار NiTi تحت کرنش بالا (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
21 تعیین سیکل عملیات حرارتی بهینه جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش طول عمر قالب های فورج (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
22 تولید فوم سخت پلی یورتان تقویت شده با نانو ذرات SiO2 و بررسی رفتار مکانیکی و حرارتی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
23 تولید نانو کمپوزیت Al – Al2O3 با استفاده از تکنیک آسیا کاری و بررسی پارامترهای موثر بر خواص مکانیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
24 ساخت ماده ترموالکتریک Bi0.5Sb1.5Te3 به روش تفجوشی پلاسمای جرقه ای SPS 3 و بررسی تاثیر زمان آسیاکاری روی خواص ساختاری ماده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
25 شرایط تشکیل و حذف باندینگ ریز ساختاری در فولاد کربن متوسط CK40 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
26 مطالعه ی خواص مکانیکی نانو سخت فلزهای گرادیانی WC-Co ساخته شده به روش تف جوشی پلاسمای جرقه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری