سالار بردبار

 سالار بردبار دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران

سالار بردبار

Salar Bordbar

دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.