سیدمرتضی حسینی شاهرودی

 سیدمرتضی حسینی شاهرودی دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

سیدمرتضی حسینی شاهرودی

Seyed Morteza Hoseini Shahroudi

دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا درباره لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 11، شماره: 24
2 بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفان (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 45، شماره: 2
3 بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن سینا و مصباح یزدی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 20، شماره: 55
4 بررسی نظریه حشر صدرالمتالهین در عرفان ابن عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 14، شماره: 25
5 بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحی (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 45، شماره: 1
6 بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 47، شماره: 2
7 برهان جهانشناختی کلامی در مغرب زمین (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 42، شماره: 2
8 برهان حدوث در مغرب زمین (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 41، شماره: 1
9 تبیین نظریه انکشاف در مسیله علم (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 2
10 تحلیل انتقادی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در مسیله اتحاد عاقل و معقول (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 7، شماره: 4
11 تحلیل معناداری زبان دین ازدیدگاه فراپوزیتویستی (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 44، شماره: 1
12 تولید و عرضه معنویت در بازار مصرف سرمایه داری (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 21، شماره: 83
13 جایگاه هستی شناختی و نفس شناختی خیال در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 3
14 خطاپذیری علم حضوری و مکاشفات عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 2، شماره: 4
15 دوتقریر ازبرهان جهان شناختی درمغرب زمین (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 40، شماره: 2
16 ذهن ازمنظرابن سینا (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 42، شماره: 1
17 رابطهی اول ، آخر ، ظاهر و باطن با انسان کامل (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 41، شماره: 2
18 سنخیت از دیدگاه غزالی و ابن سینا (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 44، شماره: 2
19 شهود در فلسفه، استدلال در عرفان (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 43، شماره: 1
20 صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی) (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 46، شماره: 2
21 ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 48، شماره: 1
22 عدم تناهی عالم طبیعت و نسبت آن با عدم تناهی خداوند (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های نوین کلامی دوره: 2، شماره: 2
23 فهم و اثبات بساطت حق تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 10، شماره: 21
24 گفتگوی خداوند با جهنم؛ واقعیت یا تمثیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 15، شماره: 23
25 مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 10، شماره: 20
26 نسبت کمال عقلانی (اتحاد با عقل فعال)با کمالات اخلاقی از نظر ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 2
27 واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 24، شماره: 94