فرشید پذیرا

 فرشید پذیرا

فرشید پذیرا

Farshid Pazira

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.