حسین زاهدی

 حسین زاهدی دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

حسین زاهدی

Hosein Zahedi

دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سیلیکات کلسیم بر مقاومت به تنش شوری در چهار رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
2 اثر متقابل زئولیت کلینوپتیلولیت و تنش شوری در مراحل زایشی بر چهار رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
3 برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 2
4 تاثیر انواع کودهای نیتروژن دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهنده (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 2
5 تاثیر محلول پاشی نانوکلات آهن و منگنز روی عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط کمبود آب آبیاری در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مدیریت پسمانددرشهرتهران باتمرکزبرمحور آموزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 اثر کود زیستی ورمی کمپوست بر عملکرد ارقام ذرت دانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 ارزیابی اثرکم خاکورزی برعملکرد ذرت رقم سینگل کراس در منطقه کرج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
4 ارزیابی اثرکم خاکورزی برعملکرد ذرت رقم سینگل کراس در منطقه کرج (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی اثرات خاک ورزی بر روی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در زراعت سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
6 بررسی تاثیر پدیده های ژیومورفولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر (نمونه موردی شهر بجنورد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
7 بررسی تاثیرخاک ورزی مرسوم و حفاطتی برعملکرد دانه ای و بیو لوژیک ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
8 بررسی تاثیرکم خاک ورزی حفاطتی برعملکرد ذرت در منطقه هشتگردکرج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
9 بررسی عوامل موثربرپایداری اجتماعی درمسکن امرورز (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
10 بررسی نتایج اعتباریابی مدل تاثیرات آموزش مبتنی بر شایستگی در سازمان های تولیدی، صنعتی کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
11 بررسی نتایج اعتباریابی مدل تاثیرات آموزش مبتنی برشایستگی درسازمان های تولیدی صنعتی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
12 بررسی و مقایسه عملکرد دانه و علوفه 20 ژنوتیپ برترارزن دم روباهی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
13 بررسی و مقایسه عملکرد دانه و علوفه 20 ژنوتیپ برترارزن دم روباهی (Setaria italica) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 بررسی ویژگی های توریستی پارک تفریحی بشقارداش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
15 بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی فسفات به منظور نیل به اهداف کشاورزی پایدار با نهاده کافی در زراعت ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
16 بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر با کاربردکودهای بیولوﮊیک در زراعت سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
17 تاثیر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و روغن ارقام کلزا با کاربرد زئولیت و سلنیوم (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
18 عکس العمل کیفی ارقام ذرت دانه ای به ورمی کمپوست (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 علل عدم تحقق بخش خصوصی در پروژه ارمغان بجنورد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
20 کاربرد کودهای بیولوژیک راهکاری به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی در زراعت سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
21 مدلسازی پدیده نفوذ-واکنش در واکنشهای کاتالیستی به روشCellular Automata (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 معرفی یک توپولوژی جدید به منظور بهبود عملکرد سیستم تبدیل انرژی باد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
23 مقایسه عملیات حرارتی آنیل انحلالی با فرتوت سازی در خواص آلیاژ آلومینیوم 0707 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
24 یررسی نقش نانو مواد در افزایش مقاومت مصالح ساختمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان