سید امیر امین یزدی

 سید امیر امین یزدی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

سید امیر امین یزدی

Seyed Amir Amin Yazdi

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 1
2 اثربخشی بازی درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 4، شماره: 2
3 الگوی رشد یکپارچه در تعلیم و تربیت افراد آسیب دیده شنوایی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 2
4 بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 35
6 پویش الزام های تحولی تعاملی در آموزش دانش آموزان با آسیب شنوایی : پژوهش موردی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
7 تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 2
8 رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 1
9 عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 3
10 کارکرد تحولی خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده های دارای فرزند سالم (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 1
11 مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 2
12 نقش تیوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Attachment style and experience of abuse in childhood in suicide attempters (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
2 بررسی اثر بخشی بازی درمانی (فلورتایم) مبتنی بر طبیعت برارتقای تفکر منطقی(مرتبط ساختن ایده هابا یکدیگر) در کودکان طیف اوتیسم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
3 ررسی اثر بخشی بازی درمانی (فلورتایم) مبتنی بر طبیعت بر کاهش مشکلات ارتباطیکودک طیف اوتیسم (یک مطالعه تک آزمودنی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی