دکتر محمدعلی بشارت

دکتر محمدعلی بشارت استاد دانشگاه تهران

دکتر محمدعلی بشارت

Dr. Mohammdali Besharat

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب های دلبستگی و افسردگی: نقش واسطه ای احساس خشم (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 2
2 اثر آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گروس، بر میزان سازگاری عاطفی و اجتماعی مردان جوان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 19، شماره: 1
3 اثربخشی الگوی زوج درمانگری تلفیقی خود تنظیم گری-دلبستگی بر رضایت زناشویی و سلامت روانی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 1
4 اثربخشی درمان پارادوکسی بر نشانگان وسواس فکری عملی رابطه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 4
5 اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر - کودک بر افزایش ایمنی دلبستگی کودکان پیش‎دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 48
6 اثربخشی یک مدل مداخله مبتنی بر دلبستگی مادر- کودک بر شاخص های سلامت مادران کودکان مبتلا به بیماری مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 3، شماره: 12
7 استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 21، شماره: 4
8 The Role of Psychological Risk Factors, Age, and Gender for the Incidence of Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Graft Surgery (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 20، شماره: 82
9 بررسی اثربخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم های دفاعی افراد ناگوهیجان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
10 بررسی پایایی و اعتبار مقیاس مشکلات بین شخصی *(IIP-۱۲۷) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 6، شماره: 1
11 بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم گری* (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 6
12 بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 5
13 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی رابطه اضطراب و کمال گرایی منفی والدین با اضطراب امتحان دانش آموزان سوم دبیرستان شهرستان ملایر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 8، شماره: 4
15 بررسی رابطه سبک های دل بسته گی و هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 1، شماره: 2
16 بررسی رابطه سبک های دلبستگی و استحکام من با سازگاری با ناباروری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر (بیمارستان امام خمینی تهران) در سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 14، شماره: 1
17 بررسی رابطه کمال گرایی و حرمت خود در دانش آموزان پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 1، شماره: 1
18 بررسی رابطه هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 2، شماره: 3
19 بررسی ساختار عاملی تاییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان ایشنباخ (YSR): دوقلوهای همسان و ناهمسان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
20 بررسی ساختار عاملی، اعتباریابی و روایی مقیاس استرس فرزندپروری ویژه والدین نوزاد نارس (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 162
21 بررسی مروری مدل‌های نظری برای نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 6، شماره: 2
22 بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و دختران غیرفراری (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 3، شماره: 1
23 بررسی نقش تعدیل کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تاب آوری وسلامت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 17
24 بررسی نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 10، شماره: 2
25 بررسی نقش تعدیل کننده ی خودکارآمدی بر رابطه بین ناگویی هیجانی، شدت درد و ناتوانی ناشی از درد در بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 6، شماره: 21
26 بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم گری در نمونه ای از جامعه ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 2
27 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس کمال گرایی معنوی/مذهبی- ۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 42
28 پایایی و اعتبار مقیاس سلامت روانی (MHI) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 4، شماره: 1
29 پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس استرس مزمن (CSS) در میان بستگان درجه یک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو۱ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 7
30 پایه های شکل گیری رفتارهای جنسی زنان سنین باروری در شهرستان کاشان: یک مطالعه پیمایشی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 15، شماره: 2
31 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش اجرا و نمره گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
32 پیش بینی خودشناسی انسجامی فرزندان براساس ویژگی های فرزندپروری والدین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 10، شماره: 1
33 پیش بینی سنکوپ وازوواگال براساس متغیرهای توجه درون ­پرداز و حساسیت اضطرابی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 2
34 پیش بینی شاخص های دلبستگی فرزندان براساس شاخص های دلبستگی والدین: مطالعه بین نسلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 49
35 پیش بینی کارکرد خانواده و کیفیت زندگی بر پایه شیوه های دلبستگی زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 3، شماره: 2
36 پیش بینی گرایش به عضلانی شدن برحسب نگرش عضلانی، وابستگی به تمرین و نگرش به مصرف مواد نیروزا در میان مردان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
37 پیش بینی مصرف مواد در نوجوانان بر اساس شاخص های خطرساز و محافظت کننده پیشگیری فردی، خانوادگی، همسالان و محل سکونت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 1
38 پیش بینی میزان موفقیت جراحی پیوند دورزننده عروق تاج مانند قلب بر اساس اضطراب، افسردگی، عوامل طبی و جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 21
39 پیش‎بینی صلاحیت پرستاری فجایع از طریق بررسی خودکارآمدی و تجارب مرتبط با فجایع در پرستاران (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 9، شماره: 1
40 تاثیر شرکت در برنامه روان؛ آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی؛ رفتاری گاتمن در سازش یافتگی زوجی و احساسهای مثبت زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 3، شماره: 1
41 تاثیر کمال گرایی معنوی/مذهبی بر شاخص های سلامت روانی و ابعاد کمال گرایی غیرمعنوی/غیرمذهبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
42 تاثیر مداخله روانی- آموزشی بر کیفیت زندگی، سلامت روانی و بهشیاری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 7، شماره: 2
43 تاثیر مصاحبه ی انگیزشی و آموزش گروهی شناختی- رفتاری بر بهبود شاخص های بهزیستی، کیفیت زندگی و مراقبت از خود در افراد مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 6، شماره: 23
44 تبیین آسیب پذیری های روانی براساس سبک های دلبستگی در دانشجویان دانشگاههای مختلط دولتی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 1
45 تبیین ضرورت مفهوم پردازی تاب آوری فرهنگی در دوران همه گیری کووید-۱۹ (مقاله مروری) (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 23، شماره: 2
46 تحلیل ساختاری ارتباط بین پرستش افراد مشهور و بهزیستی روانشناختی؛ نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
47 تمایزیافتگی و نشانه های اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده: طراحی و بررسی اثر بخشی مداخله ای بر اساس نظریه سیستم های خانواده بدون مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 1
48 خودمدیریتی دیابت: همبسته های اجتماعی، جمعیت شناختی و بیماری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
49 رابطه باورهای غیرمنطقی با کمال گرایی مثبت و منفی در دانش آموزان شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 6، شماره: 1
50 رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی: نقش واسطه ای استحکام من (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 44
51 رابطه بین سخت کوشی و مشکلات بین شخصی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 4
52 رابطه بین کنش وری ادراک شده خانواده و سبک های هویت: نقش واسطه ای استحکام من (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 13، شماره: 1
53 رابطه بین نشانگرهای زیستی و شدت تنگی عروق کرونری: نقش تعدیل کننده مزاج عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 10، شماره: 1
54 رابطه روان سازه های ناسازگار اولیه با همبودی اضطراب و افسردگی: نقش واسطه ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
55 رابطه سبک های دلبستگی و کمالگرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 5، شماره: 2
56 رابطه سبک های دلبستگی و کمالگرایی مثبت و منفی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 1
57 رابطه سبک های فرزندپروری والدین با کمال گرایی فرزندان در نمونه ای از خانواده های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 2
58 رابطه سبکهای دلبستگی و مشکلات جنسی در زوجین نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 2، شماره: 6
59 رابطه کارآیی خانواده با کمال گرایی مثبت و منفی دردانش آموزان شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 1
60 رابطه کمال گرایی با سلامت و بیماری جسمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
61 رابطه کمال گرایی و مشکلات بین شخصی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 2، شماره: 2
62 رابطه کمال گرایی والدین با سبک های فرزندپروری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 8
63 رابطه نارسایی هیجانی با اضطراب، افسردگی، درماندگی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 3، شماره: 10
64 رابطه نارسایی هیجانی و سبکهای مقابله با استرس (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 4
65 رابطه هوش هیجانی مادران با توانایی نظریه ذهن کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 2
66 روابط ساده و چندگانه ویژگی های شناختی و نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و وسواس بی‎اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 41
67 ساختارعامیل مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 5
68 سبکهای دلبستگی و مقابله با تنیدگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 3، شماره: 11
69 سخت کوشی و سبک های مقابله با استرس (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 2
70 سنجش اثربخشی پارادوکس درمانی بر اختلال وسواس فکری- عملی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 4
71 سواد سلامت، وضعیت هیجانی منفی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیالیزی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 17، شماره: 1
72 شخصیت و سبک های مقابله با استرس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 7
73 شیوع و تنوع ناتوانی های ویژه یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 9
74 شیوه های مختلف مقابله با استرس در میان کشتی گیران نخبه و ماهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 5
75 طراحی برنامه مداخلاتی ویژه مادران نوزاد نارس و ارزیابی اثربخشی آن براسترس فرزندپروری و بهبود رابطه مادر-نوزاد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
76 طراحی مدل تلفیقی بازی درمانگری خانوادگی برای درمان مشکلات برونی سازی شده کودکان: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 2
77 کمال گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 33
78 کمال گرایی و خشم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 5، شماره: 17
79 کمال گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 5، شماره: 17
80 کمال گرایی و سلامت جسمانی: اثر واسطه ای عواطف مثبت و منفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 26
81 مداخله شناختی - رفتاری - هیجانی زوج محور بر کاهش مشکلات جنسی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریتیک مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 53
82 مدل ساختاری پیش بینی رضایت زناشویی زوج های جوان براساس سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتار؛ نقش میانجیگر سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 5
83 مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی و سلامت قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 29
84 مدل مداخله مبتنی بر سبک زندگی اسلامی و سلامت قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 17
85 مدل یابی کیفیت رابطه مربی ورزشکار بر اساس کمال گرایی مربیان: نقش واسطه ای بخشش و رفتار کنترلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
86 مروری بر الگوها و نظریه های سازگاری با بیماری (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 6
87 مقایسه ابعاد کمالگرایی (خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 9
88 مقایسه ابعاد مشکلات بین شخصی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی تغییر جنسیت داده، تغییر جنسیت نداده و افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 3، شماره: 10
89 مقایسه اثربخشی درمان روابط بین شخصی و مدیریت هیجانی در کاهش وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 4، شماره: 15
90 مقایسه اثربخشی زوج درمانی گاتمن و زوج درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان در زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 10، شماره: 1
91 مقایسه انعطاف پذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی در پرستشگران و غیرپرستشگران افراد مشهور (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 2
92 مقایسه تکانشوری، استحکام من، ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در معتادان ادامه دهنده و رهاکننده درمان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
93 مقایسه راهبردهای مقابله ای و سبک های حل مسیله در دانشجوهای افسرده و عادی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 2، شماره: 2
94 مقایسه سبک های دفاعی من در افراد مبتلا به اختلال جسمانی سازی، اضطرابی و افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 4
95 مقایسه سبک های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 35
96 مقایسه کمالگرایی، استحکام من، خشم و نشخوار خشم دربیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 26
97 مقایسه مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 1
98 مقایسه ناگویی هیجانی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 11، شماره: 4
99 مقایسه نگرش به بهبود عملکرد و تمایل به عضلانی شدن در ورزشکاران با و بدون مصرف مواد نیروزای غیرمجاز به تفکیک رشته های تیمی و انفرادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 3، شماره: 2
100 مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر (IBS) و افراد غیر مبتلا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 1
101 مقایسه ویژگیهای شخصیتی کمال گرایی و مهارگری در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 10، شماره: 1
102 مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و جسمانی مشاغل مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
103 مقایسه ی ذهن آگاهی و خودتنظیم گری در زنان مبتلا به درد قفسه سینه غیرقلبی و عادی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 19
104 مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی: پایایی، روایی و تحلیلی عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 14
105 مقیاس اهمال کاری ناب: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 64
106 مقیاس ترس از صمیمیت: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 61
107 مقیاس تنهایی اجتماعی: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 56
108 مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‎گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 60
109 مقیاس دلبستگی بزرگسال: پرسشنامه، شیوه اجرا و کلید نمره گذاری(نسخه فارسی) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 35
110 مقیاس سلامت روانی‌ـ 28: پرسشنامه، روش اجرا و نمره ‌گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 65
111 مقیاس مشکلات بین شخصی-30 :پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 52
112 مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری (نسخه فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 37
113 مقیاس نشخوار خشم: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 58
114 منابع استرس حاد کشتی گیران ماهر و نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 16
115 نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 10، شماره: 39
116 نسخه فارسی مقیاسهای اعتباری فرم کوتاه MMPI (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 1، شماره: 4
117 نقش انعطاف پذیری شناختی و مشکلات تنظیم هیجانی در پیش بینی پرستش افراد مشهور دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 1
118 نقش پیش بین خودتنظیم گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسه ورزش های برخوردی و غیربرخوردی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 18
119 نقش پیش بینی کننده حمایت اجتماعی در جهت گیری زندگی زنان مبتلا به HIV (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 9، شماره: 34
120 نقش تجربه تعامل فرا اجتماعی، تعامل فرا اجتماعی و گسستگی فرا اجتماعی در پیش بینی پرستش افراد مشهور (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
121 نقش تعدیل کننده باورهای فراشناختی و نارسایی تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین تحمل ناپذیری بلاتکلیفی و نگرانی در بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 37
122 نقش تعدیل کننده بیش تمرینی ادراک شده بر رابطه کمال گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی در ورزشگاران حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
123 نقش تعدیل کننده خودتنظیم گری در رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اختلال های مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 3
124 نقش تعدیل کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی -هیجانی و مشکلات بین شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 4
125 نقش تعدیل کننده روان سازه های ناسازگار اولیه در رابطه بین سیستم های مغزی فعال ساز و بازدارنده با ولع مصرف مواد افیونی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 7، شماره: 2
126 نقش تعدیل کننده شخصیت نوع D در رابطه بین نشانگرهای زیستی و شدت تنگی عروق کرونری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
127 نقش تعدیل کننده ناگویی هیجانی در رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اختلال-های مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 33
128 نقش تعدیل کننده ی سبک های دلبستگی در رابطه ی بین ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 14، شماره: 56
129 نقش خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در سلامت روانی و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 8، شماره: 32
130 نقش معنا، صلح و ایمان در ابعاد کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 59
131 نقش نگرانی، نشخوار خشم و تنهایی اجتماعی در پیش‌بینی سازگاری با بیماری قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 6، شماره: 4
132 نقش واسطه ای نظم جویی هیجانی در رابطه بین روان سازه های سازش نایافته اولیه و نشانه های اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 66
133 نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های اضطراب (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 2، شماره: 4
134 نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 51
135 نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای نظم‎دهی شناختی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 46
136 نقش واسطه ای اهمال کاری در رابطه بین آسیب های کمال گرایی و نشانه های افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 55
137 نقش واسطه ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی در رابطه بین نوروزگرایی با همبودی اضطراب و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 3
138 نقش واسطه ای باورهای فراشناختی و نارسایی تنظیم شناختی هیجان در رابطه ی بین کمال گرایی شناختی و نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 17، شماره: 3
139 نقش واسطه ای بخشش در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و مشکلات بین شخصی:مقایسه بر حسب جنس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 57
140 نقش واسطه ای ترس از صمیمیت در رابطه بین آسیب های دلبستگی و اختلال های جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 63
141 نقش واسطه ای خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 5
142 نقش واسطه ای خودتنظیم گری در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 20، شماره: 2
143 نقش واسطه ای خودشفقت ورزی و خودمهارگری در رابطه بین روان سازه های سازش‎نایافته اولیه و کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 44
144 نقش واسطه ای خودشیفتگی در رابطه بین همدلی و کیفیت روابط بین شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 2
145 نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 10، شماره: 2
146 نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با ناگویی هیجانی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 8، شماره: 29
147 نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین آسیب پرهیزی و بهزیستی روان شناختی در والدین کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 17
148 نقش واسطه ای راهبردهای نظم‎دهی شناختی هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 37
149 نقش واسطه ای سلامت معنوی و استحکام من در رابطه بین کمال گرایی معنوی/مذهبی و سلامت روانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 5، شماره: 1
150 نقش واسطه ای مکانیزم های دفاعی در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های اضطراب و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 53
151 نقش واسطه ای مکانیسمهای دفاعی در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 2
152 نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 7، شماره: 28
153 نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال های افسردگی مهاد و اضطرابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 2
154 نقش واسطه‎ای مشکلات بین شخصی در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 39
155 نقش ویژگی های شخصیتی و هویت یابی ایگو در مشارکت سیاسی دانشجویان بسیجی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 12، شماره: 46
156 ویژگی های تکانش گری دروازه بانان فوتبال در سطوح مختلف مهارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 11
157 هنجاریابی مجدد مقیاس میزان، منابع و علائم استرس معلمان کایر یاکو و ساتکلیف (TSS) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
2 اثر بخشی آموزش قبل از ازدواج با روش شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
3 اثر بخشی زوج درمانی رفتاری - سیستمی بر افزایش مهارتهای ارتباطی زوجین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
4 اثربخشی پارادوکس درمانی بر علایم سوگ پیچیده زنان درگیر سوگ (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
5 بررسی رابطه باورهای غیر منطقی و ارزیابی تصویر بدنی در دو سن نوجوانی و جوانی دختران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
6 پیش بینی بهزیستی روانشناختی از طریق بررسی پرستش افراد مشهور در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
7 تاثیر نوشتن احساسات بر سلامت روان زنان باردار (دریافت مقاله) دومین کنگره سلامت زنان و خانواده
8 تبیین شاخصهای سازگاری با ناباروری بر حسب کیفیت رابطه، باورهای زوجین و حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
9 تحلیل مسیر نشخوار، نگرانی و منبع کنترل بر افسردگی و اضطراب: نقش تعدیل کنندگی جنس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
10 رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات زناشویی: نقش تعدیل کننده عواطف مثبت و منفی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
11 رابطه سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین با بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی فرزندان (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
12 رابطه ویژگی های شخصیتی و درماندگی روانشناختی در خواهر و برادرهای کودکان مبتلا به سرطان: نقش واسطهای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
13 علایم PTSD در دانش آموزان حادثه پارک شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
14 مقایسه شدت نشانه های افسردگی، اضطراب، وسواس، نوروزگرایی و برون گرایی در بیماران با بیماری پوستی و افراد عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
15 نارضایتی جنسیتی: مروری بر سیر تاریخی و مولفه های تشخیصی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
16 نقش تعامل فرا اجتماعی با افراد مشهور در پیش بینی پرستش افراد مشهور در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
17 نقش تعدیل کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک فرزند پروری والدین و رضایت زناشویی فرزندان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
18 نقش واسطهای استحکام من در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هویت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده