دکتر محمدعلی بشارت

دکتر محمدعلی بشارت استاد دانشگاه تهران

دکتر محمدعلی بشارت

Dr. Mohammdali Besharat

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب های دلبستگی و افسردگی: نقش واسطه ای احساس خشم (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 2
2 اثربخشی الگوی زوج درمانگری تلفیقی خود تنظیم گری-دلبستگی بر رضایت زناشویی و سلامت روانی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 1
3 اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر - کودک بر افزایش ایمنی دلبستگی کودکان پیش‎دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 48
4 The Role of Psychological Risk Factors, Age, and Gender for the Incidence of Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Graft Surgery (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 20، شماره: 82
5 بررسی اثربخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم های دفاعی افراد ناگوهیجان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
6 بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 5
7 بررسی ساختار عاملی تاییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان ایشنباخ (YSR): دوقلوهای همسان و ناهمسان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی مروری مدل‌های نظری برای نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 6، شماره: 2
9 بررسی نقش تعدیل کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تاب آوری وسلامت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 17
10 بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم گری در نمونه ای از جامعه ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 2
11 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش اجرا و نمره گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
12 پیش بینی خودشناسی انسجامی فرزندان براساس ویژگی های فرزندپروری والدین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 10، شماره: 1
13 پیش بینی شاخص های دلبستگی فرزندان براساس شاخص های دلبستگی والدین: مطالعه بین نسلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 49
14 پیش بینی کارکرد خانواده و کیفیت زندگی بر پایه شیوه های دلبستگی زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده دوره: 3، شماره: 2
15 پیش بینی گرایش به عضلانی شدن برحسب نگرش عضلانی، وابستگی به تمرین و نگرش به مصرف مواد نیروزا در میان مردان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
16 پیش بینی مصرف مواد در نوجوانان بر اساس شاخص های خطرساز و محافظت کننده پیشگیری فردی، خانوادگی، همسالان و محل سکونت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 1
17 تاثیر شرکت در برنامه روان؛ آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی؛ رفتاری گاتمن در سازش یافتگی زوجی و احساسهای مثبت زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده دوره: 3، شماره: 1
18 تاثیر کمال گرایی معنوی/مذهبی بر شاخص های سلامت روانی و ابعاد کمال گرایی غیرمعنوی/غیرمذهبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
19 تاثیر مداخله روانی- آموزشی بر کیفیت زندگی، سلامت روانی و بهشیاری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 7، شماره: 2
20 تبیین آسیب پذیری های روانی براساس سبک های دلبستگی در دانشجویان دانشگاههای مختلط دولتی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 1
21 تمایزیافتگی و نشانه های اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده: طراحی و بررسی اثر بخشی مداخله ای بر اساس نظریه سیستم های خانواده بدون مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 1
22 خودمدیریتی دیابت: همبسته های اجتماعی، جمعیت شناختی و بیماری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
23 رابطه بین کنش وری ادراک شده خانواده و سبک های هویت: نقش واسطه ای استحکام من (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 13، شماره: 1
24 رابطه سبک های فرزندپروری والدین با کمال گرایی فرزندان در نمونه ای از خانواده های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 2
25 رابطه کارآیی خانواده با کمال گرایی مثبت و منفی دردانش آموزان شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 1
26 رابطه کمال گرایی والدین با سبک های فرزندپروری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 8
27 روابط ساده و چندگانه ویژگی های شناختی و نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و وسواس بی‎اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 41
28 ساختارعامیل مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 5
29 سنجش اثربخشی پارادوکس درمانی بر اختلال وسواس فکری- عملی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 4
30 شیوع و تنوع ناتوانی های ویژه یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 9
31 شیوه های مختلف مقابله با استرس در میان کشتی گیران نخبه و ماهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 5
32 مداخله شناختی - رفتاری - هیجانی زوج محور بر کاهش مشکلات جنسی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریتیک مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 53
33 مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی و سلامت قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 29
34 مدل یابی کیفیت رابطه مربی ورزشکار بر اساس کمال گرایی مربیان: نقش واسطه ای بخشش و رفتار کنترلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
35 مقایسه ابعاد کمالگرایی (خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 9
36 مقایسه اثربخشی زوج درمانی گاتمن و زوج درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان در زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 10، شماره: 1
37 مقایسه انعطاف پذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی در پرستشگران و غیرپرستشگران افراد مشهور (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 2
38 مقایسه راهبردهای مقابله ای و سبک های حل مسیله در دانشجوهای افسرده و عادی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 2، شماره: 2
39 مقایسه سبک های دفاعی من در افراد مبتلا به اختلال جسمانی سازی، اضطرابی و افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 4
40 مقایسه کمالگرایی، استحکام من، خشم و نشخوار خشم دربیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 26
41 مقایسه مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 1
42 مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر (IBS) و افراد غیر مبتلا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 1
43 مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی: پایایی، روایی و تحلیلی عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 14
44 مقیاس اهمال کاری ناب: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 64
45 مقیاس ترس از صمیمیت: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 61
46 مقیاس تنهایی اجتماعی: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 56
47 مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‎گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 60
48 مقیاس سلامت روانی‌ـ 28: پرسشنامه، روش اجرا و نمره ‌گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 65
49 مقیاس مشکلات بین شخصی-30 :پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 52
50 مقیاس نشخوار خشم: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 58
51 منابع استرس حاد کشتی گیران ماهر و نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 16
52 نقش انعطاف پذیری شناختی و مشکلات تنظیم هیجانی در پیش بینی پرستش افراد مشهور دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 1
53 نقش پیش بین خودتنظیم گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسه ورزش های برخوردی و غیربرخوردی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 18
54 نقش پیش بینی کننده حمایت اجتماعی در جهت گیری زندگی زنان مبتلا به HIV (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 9، شماره: 34
55 نقش تعدیل کننده بیش تمرینی ادراک شده بر رابطه کمال گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی در ورزشگاران حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
56 نقش تعدیل کننده خودتنظیم گری در رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اختلال های مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 3
57 نقش معنا، صلح و ایمان در ابعاد کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 59
58 نقش نگرانی، نشخوار خشم و تنهایی اجتماعی در پیش‌بینی سازگاری با بیماری قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 6، شماره: 4
59 نقش واسطه ای نظم جویی هیجانی در رابطه بین روان سازه های سازش نایافته اولیه و نشانه های اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 66
60 نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های اضطراب (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 2، شماره: 4
61 نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 51
62 نقش واسطه ای اهمال کاری در رابطه بین آسیب های کمال گرایی و نشانه های افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 55
63 نقش واسطه ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی در رابطه بین نوروزگرایی با همبودی اضطراب و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 3
64 نقش واسطه ای بخشش در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و مشکلات بین شخصی:مقایسه بر حسب جنس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 57
65 نقش واسطه ای ترس از صمیمیت در رابطه بین آسیب های دلبستگی و اختلال های جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 63
66 نقش واسطه ای خودشفقت ورزی و خودمهارگری در رابطه بین روان سازه های سازش‎نایافته اولیه و کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 44
67 نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 10، شماره: 2
68 نقش واسطه ای سلامت معنوی و استحکام من در رابطه بین کمال گرایی معنوی/مذهبی و سلامت روانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 5، شماره: 1
69 نقش واسطه ای مکانیزم های دفاعی در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های اضطراب و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 53
70 نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال های افسردگی مهاد و اضطرابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 2
71 نقش واسطه‎ای مشکلات بین شخصی در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 39
72 نقش ویژگی های شخصیتی و هویت یابی ایگو در مشارکت سیاسی دانشجویان بسیجی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 12، شماره: 46
73 ویژگی های تکانش گری دروازه بانان فوتبال در سطوح مختلف مهارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
2 اثر بخشی آموزش قبل از ازدواج با روش شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
3 بررسی رابطه باورهای غیر منطقی و ارزیابی تصویر بدنی در دو سن نوجوانی و جوانی دختران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
4 پیش بینی بهزیستی روانشناختی از طریق بررسی پرستش افراد مشهور در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
5 تبیین شاخصهای سازگاری با ناباروری بر حسب کیفیت رابطه، باورهای زوجین و حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
6 تحلیل مسیر نشخوار، نگرانی و منبع کنترل بر افسردگی و اضطراب: نقش تعدیل کنندگی جنس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
7 رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات زناشویی: نقش تعدیل کننده عواطف مثبت و منفی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
8 رابطه سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین با بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی فرزندان (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
9 رابطه ویژگی های شخصیتی و درماندگی روانشناختی در خواهر و برادرهای کودکان مبتلا به سرطان: نقش واسطهای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
10 علایم PTSD در دانش آموزان حادثه پارک شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
11 مقایسه شدت نشانه های افسردگی، اضطراب، وسواس، نوروزگرایی و برون گرایی در بیماران با بیماری پوستی و افراد عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
12 نقش تعامل فرا اجتماعی با افراد مشهور در پیش بینی پرستش افراد مشهور در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
13 نقش تعدیل کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک فرزند پروری والدین و رضایت زناشویی فرزندان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
14 نقش واسطهای استحکام من در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هویت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده