مهدی رضایی

 مهدی رضایی عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

مهدی رضایی

Mahdi Rezaii

عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی درمان فراشناختی بر اندیشه خودکشی بیماران افسرده تحت درمان دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 22
2 اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی (EST) بر اندیشناکی و شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 4
3 ارزیابی تنوع فنوتیپی اکوتیپ های یونجهMedicago sativa ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
4 اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تاکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 42
5 الزامات بودجه ریزی عملیاتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 18، شماره: 51
6 امنیت و حقوق شهروندی؛ تقدم یا تاخر (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 30
7 بایسته های حقوقی بودجه نهادگرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 48
8 برآورد نیازهای دمایی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
9 بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن رس و پلی اکریل آمید کاتیونی بر کاهش آبشستگی پایه های پل و گودال های ایجاد شده تحت اثر برداشت مصالح رودخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 3
10 بررسی ادبیات داستانی در قرآن کریم با تاکید بر داستان حضرت سلیمان (ع) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 38
11 بررسی ارتباط بین مهارت های سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 2
12 بررسی بازنمود واژه های زنانه در دو منظومه ویس و رامین و خسرو و شیرین ازمنظر زبان و جنسیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 17، شماره: 33
13 بررسی تاثیر دارایی های نامشهود بر سیاست های مالی و حاکمیتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 4
14 بررسی حرارتی لایی بستار چندلایه فلزی به روش تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 9، شماره: 48
15 بررسی ساختار نامه های سیاسی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 12
16 بررسی نقش داستان در ادبیات غنایی با تاکید بر داستان عاشقانه ی یوسف و زلیخا (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 38
17 تاثیر سلامت بانکی بر سودآوری بانک های تجاری: رویکرد رگرسیون پانل آستانه (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 1
18 تاثیر فساد بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه: رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 13، شماره: 1
19 تأثیر شوک قیمت نفت بر نوسانات قیمت طلا (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 10
20 تحلیل حساسیت پارامترهای معادله مانینگ کانال های هیدرولیکی باز با استفاده از معادلات دیفرانسیل (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 3
21 تخمین خواص اساسی بتن های با مقاومت بالا HSC با روش های آماری و شبکه های عصبی مصنوعی A.N.Ns و مقایسه آنها (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 1، شماره: 1
22 تست بازیابی نانو فوتوکاتالیست (TiO(2)/Fe(2)O(3 مورد استفاده در فرایند حذف یون سمی سرب موجود در آب آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 1
23 درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومی اقتصادی موردکاوی مفهوم تصاحب عمومی اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات متحده امریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 18، شماره: 53
24 دستورگرائی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 63
25 دگرگونی های نظارت اجتماعی در تمدن اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
26 رابطه بین غفلت ادارک شده کودکی و نشانه های افسردگی: بررسی نقش واسطه ای طرحواره های هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 3
27 سیر تطور مفهومی توسعه از منظر رادیکالیسم (دریافت مقاله) فصلنامه سپهر سیاست دوره: 6، شماره: 19
28 علت یابی رویگردانی مشتریان با ارزش صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 24
29 علل پای بندی پیروان مکتب عرفانی بغداد به رعایت شریعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 64
30 فمینیسم و عرفی شدن دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
31 کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در تحلیل عددی سرریز مستطیلی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 2
32 کیفیت آموزش و اعتباربخشی در دانشکده های کسب وکار و رشته ی حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 3
33 متنبی نابغه شعر عرب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 38
34 مدل سازی و بهینه کردن مقاومت روزن های زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
35 مدل های تصمیم گیری و نقش اخلاق در حیطه سیاست خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
36 مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 0
37 معرفت شناسی ثبوتی گزارههای حقوقی (با تکیه بر نظرگاه فلسفی حقوق اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 39
38 مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین براساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 2
39 مقایسه جاودانگی در اساطیر زرتشتی و سامی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 25
40 مقایسه خرد در شاهنامه با متون ایرانی پیش از اسلام بر اساس زبانشناسی متن (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 43
41 مقدمه ای بر بنیان های فلسفی و روش شناختی ریالیسم انتقادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
42 نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 61
43 نقد و تحلیل تعاریف صوفی و تصوف (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 69
44 نقش سود و ارزش دفتری در ارزیابی قیمت سهام و تعیین رابطه آن با سود پیش بینی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تغییرات هزینه سرمایه سهام عادی طی چرخه عمر شرکت های پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
2 آزمون آزمایشگاهی سیستم پایش تلفات محصول واحد تمیز کننده کمباین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
3 آسیب شناسی بخش اکتشاف معادن ایران و ارایه راهکارهای اجرایی جهت بهبود آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
4 آشکار سازی تابلوها با دوربین تلفن همراه جهت کمک به نابینایان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
5 آلودگی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
6 اثر نوع پایه بر درصد موفقیت پیوند رومیزی، استقرار و بقاء تاک در انگور رقم سفید بی دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
7 اثر نوع پایه بر درصد موفقیت پیوند سبز اسکنه، استقرار و بقاء تاک در انگور رقم سفید بی دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
8 اثر نوع پایه بر درصد موفقیت پیوند سبز، استقرار و بقاء تاک در انگور رقم سفید بی دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
9 اثرات اقتصادی و اجتماعی منابع طبیعی جنگل درایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
10 اثربخشی طرحواره درمانی هیجان (EST) بر طرحواره های هیجانی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
11 اثرکودهای بیولوژیک برعملکردکمی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اخلاق زیستی در نانوبیوتکنولوژی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 ارائه یک مدل جدید ریاضی جهت تعیین قیمت و طول دوره وارانتی محصولات نو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 ارایه مدلی بمنظور ارزیابی بهره وری ابرپروژه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
15 ارتباط بقای سه ماهه بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در دو گروه مصرف کننده اپیوئید و غیر مصرف کننده آن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
16 ارتباطات سیاسی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
17 ارتقا و بهبود شاخص های زیست محیطی سطوح دست خورده و دامپ های منطقه مس سرچشمه با ایجاد پوشش گیاهی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
18 ارزیابی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی بر تعهد سازمانی با میانجیگری بازاریابی داخلی (مورد مطالعه: گروه مدیران خودرو در شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
19 ارزیابی توان اکولوژیک با هدف مدیریت جامع کاربری های مختلف بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 ارزیابی روشهاَی مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتاوسیل در ایستگاه سینوپتیک بیارجمند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
21 ارزیابی عملکرد کمی و کیفی زیره سبز تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
22 ارزیابی وضعیت فرسایش در یک حوضه ی آبریز با استفاده از سنجش از دور و GIS ومدل ام پسیاک( مطالعه ی موردی حوضه آبریز کلاه دراز شهرستان گیلانغرب) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
23 ارزیاتی میزان آمادگی پیاد سازی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر TQM در سازمان فروش شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
24 استخراج چرخه رانندگی محدوده غربی شهر تهران برای خودروی با موتور پرخوران با استفاده از روش خوشه بندی ریزسفر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
25 استخراج یون کروم از پسابهای صنعتی توسط غشاء مایع توده ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 استفاده از آموزه های عرفان اصیل اسلامی به عنون گنجینه معنوی فرهنگ ایرانی برای تربیت نسل جدید جامعه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
27 استفاده از شیمی کانی آمفیبول در تعیین گرما- فشارسنجی تودههای گرانیتوئیدی شمالغرب ساوه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
28 استفاده از قابلیتهای GIS و RS در تهیه نقشه سیمای فرسایش آبی حوزه آبخیز امام چای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
29 انتخاب سقف بهینه تیرچه و بلوک، کامپوزیت، دال دوطرفه، تیرچه کرمیت با محاسبات و در نظر گرفتن متغیرهای مواد مصرفی و هزینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
30 اندازه گیری نیروی کشش تسمه موتور در حالت دینامیکی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
31 اولویت بندی سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
32 اولویت بندی عوامل موثردرزمین لغزش های استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
33 بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر با استفاده از هیستوگرامهای رنگ فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
34 برآورد مقاومت فشاری 28 روزه بتن با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی (ANFIS) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
35 برآورد نیاز سرمایی و گرمایی گلدهی چند واریته زردآلو در شاهرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
36 بررسی آثار تکانه های نامتقارن قیمت نفت برشاخص سهام صنایع مختلف (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
37 بررسی اثر نوسانات منحصر به فرد بر بازده مورد انتظار سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
38 بررسی ادبیات داستانی در قرآن کریم با تأکید بر داستان حضرت سلیمان (ع) (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
39 بررسی ارتباط رضایت مشتری و مشتری مداری با سودآوری مشتری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
40 بررسی ارتباط مولفه های موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
41 بررسی استفاده از آجرهای بازیافتی شکسته به عنوان شن در بتن های بازیافتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
42 بررسی الگوی آموزش خوشه ای داوطلبان در سازمان های مردم نهاد با تاکید بر اهداف توسعه پایدار در راستای توسعه اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
43 بررسی پارامترهای موثر بر درصد خلوص UF4 و میزان اورانیوم کل (دریافت مقاله) همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات
44 بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر فرهنگ پذیری جرم و خشونت در میان کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
45 بررسی تاثیر تعارض کار-خانواده بر بیگانگی کاری کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
46 بررسی تاثیر جنسیت برکاربرد فعل در داستان های مردی که برنگشت از دانشور و داش آکل از هدایت (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
47 بررسی تاثیر خاکستر پوسته برنج در مقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی
48 بررسی تاثیر دمای محیط بر جذب عناصر فسفر و نیتروژن در چند پایه تجاری پسته در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
49 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکت ها: رویکردها و نظریه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
50 بررسی تاثیر هیومیک اسید و دور آبیاری و اثر متقابل آن ها بر میزان ترک خوردگی میوه انار(Punica granatum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
51 بررسی تاثیر هیومیک اسید، دورآبیاری و اثر متقابل آنها بر ویژگی های کمی و کیفی میوه انار(Punica granatum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
52 بررسی تاثیرکودهای زیستی برصفات مورفولوژیک دوگونه ازگیاهان دارویی آویشن Thymus spp.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 بررسی تئوری های جاری شدن و ارائه برنامه کامپیوتری برای رسم دایره فوهر و محاسبه تنش سه بعدی در روی صفحات دلخواه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
54 بررسی تبخیروتعرق پتانسیل و واقعی حوزه آبخیز گیسور گناباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
55 بررسی تجربی عملکرد هر یک از اجزاء سامانه تسمه متعلقات در موتور احتراق داخلی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
56 بررسی تجربی و عددی تنش در میل لنگ موتور (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
57 بررسی تطبیقی آیین چله بدر ایل قشقایی با فرهنگ های دیگر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
58 بررسی تعاملات اقوام در شهر ماکو در سال 1393 (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
59 بررسی تنوع مورفولوژیکی توده های گردو (Juglans regia L) شهرستان آزادشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
60 بررسی حرارتی واشر سرسیلندر چندلایه فلزی به روش تجربی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
61 بررسی دو تیمار هورمونی جیبرلین، بنزیل آمینوپورین و دما و اثر متقابل آنها در تحریک جوانه زنی آویشن شیرازی (Thymus vulgaris) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
62 بررسی دوره های ترسالی و خشکسالی با استفاده از شاخص های مختلف در حوزه آبخیز میاندشت اسفراین (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
63 بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیر عادی و توان پیش بینی جریان های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
64 بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی رقابت در بازار محصول (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
65 بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و جمع گرایی کارکنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
66 بررسی رابطه حسابداری مدیریت استراتژیک بر عملکرد شرکتها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
67 بررسی رابطه سازگاری اجتماعی با تاب آوری و سبک های مقابله با استرس در دانش آموزان معلول جسمس حرکتی مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
68 بررسی ژئوشیمی سنگ درونگیر کانسار مس دیان(جنوب دامغان) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
69 بررسی ساختار بام سبز و تاثیر آن بر بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
70 بررسی عددی تاثیر ایجاد برش در بال بر روی ضریب دبی سرریزهای کنگره ای (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
71 بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقاطع دبیرستان شهر دیهوک در ده سال گذشته (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
72 بررسی عوامل موثردرتخریب برخی تالابهای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
73 بررسی کارایی 4 استان پرجمعیت ایران در برابر زلزله با مدل CRS (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
74 بررسی کارایی روش حجم محدود درتحلیل جریان روی سرریز اوجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
75 بررسی کارایی مدل های ریاضی تخمین اضافه فشار ناشی از انفجار مواد منفجره با استفاده از داده های میدانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
76 بررسی گردشگری سلامت در جزیره کیش بر اساس نیاز سنجی درمانی کشور های حاشیه خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس
77 بررسی لیست فلورستیک حوزه آبخیز گیسور گناباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
78 بررسی مدیریت دام و مرتع و ارائه راهکارهای مناسب جهت احیا ء پوشش گیاهی در حوزه آبخیز گیسور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
79 بررسی مراکز تست توربین بادی در دنیا با هدف مکانیابی و احداث مرکز تست توربین بادی پژوهشگاه نیرو (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
80 بررسی مشکلات موجود در حوزه آبخیز اصفاک از دیدگاه اقتصادی واجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
81 بررسی معیارها و ویژگی های بیابان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
82 بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی پودر سنگ گرانیت و ذرات بازیافتی لاستیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
83 بررسی مقایسه ای این محتوای اطلاعاتی سود و جریان نقدی افراطی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
84 بررسی مقایسه ای تلفات درایوهای القایی سه فاز با تکیه بر مبدلهای ماتریسی و اینورتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
85 بررسی میزان آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی در بین شهروندان ساکن سنندج و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
86 بررسی میزان ارتعاشات عقب کمباین در حوزه زمان در شرایط مختلف کاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
87 بررسی میزان عناصر عینی جزیره سرگردانی سیمین دانشور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
88 بررسی میزان عناصر عینی در داستان مدیر مدرسه آل احمد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
89 بررسی نقش افسانه های عامیانه و جدید در ادبیات کودک و نوجوان ایران زمین (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
90 بررسی نقش داستان در ادبیات غنایی با تأکید بر داستان عاشقانه ی «یوسف و زلیخا» (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
91 بررسی وضعیت ماشین های کشاورزی با استفادها ز آنالیز ذرات فرسایشی و روانکارها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
92 بررسی وضعیت موجود مکانیزاسیون و ارائه راهکارهای مناسب توسعه آن درمنطقه آباده فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
93 بررسی ومطالعات ژئوشیمیایی درقسمتی ازپهنه زون گرگان - رشت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
94 بررسی ویژگیهای معماری بناهای مذهبی خراسان در دوره تیموری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
95 بهینه سازی شرایط کشت بافت و باززایی درون شیشه ای ریزنمونه های هبپوکوتیل و کوتیلدون گیاه زردآلو (Prunus armeniaca L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
96 پایش وضعیت موتور در آزمونهای دوام، با استفاده از تحلیل روغن (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
97 پتانسیل استفاده از فناوری نانو در توسعه و تولید بهینه از مخازن گازی با رویکرد توسعه مخازن گازی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
98 پتانسیلهای شبه حل پذیر دوبعدی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
99 پتانسیلهای شبه هرمیتی شبه حل پذیر یک بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
100 پژوهشی در زندگی فریدالدین عطار نیشابوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی
101 پهنه بندی ضریب آبدهی ویژه دشت چمچمال با استفاده از نتایج مدل ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
102 پیش بینی تراوایی با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی و ترکیب تکنیک نوین الگوریتم تکامل تفاضلی و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
103 پیش بینی مقاومت کششی تیر های برق بتنی به کار رفته در خطوط توزیع برق با استفاده از شبکه فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
104 پیش پردازش داده های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد تبخیر روزانه با تبدیل موجکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
105 تاثیر اخلاق در کسب و کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
106 تاثیر استفاده از الیاف UPVC در مشخصات فیزیکی و دوام بتن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
107 تاثیر استفاده از پودر استخوان گاو بر مشخصات مکانیکی و دوام ملات سیمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
108 تاثیر الگوی سنجش یادگیری (تکوینی و تراکمی) بر میزان پیشرفت آمادگی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
109 تاثیر اندازه شرکت بر دانش حسابداری و استقرار سیستم حسابداری در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
110 تاثیر تکنیک اسموپرایمینگ بذر بر صفات جوانه زنی و سرعت جوانه زنی سورگوم دانه ای (کیمیا) جهت کاربرد در مناطق خشک و کم بازده ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
111 تاثیر فعل بر تکنیک های داستان پردازی هدایت با توجه به مجموعه داستان سگ ولگرد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
112 تاثیر معیارهای مالی و غیر مالی بر انگیزش کارکنان جهت مشارکت در هدف گذاری های سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
113 تاثیرنسبت جایگزینی سرامیک در مشخصات مکانیکی و دوام بتن های بازیافتی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
114 تاریخچه سنگسار در ادیان الهی و بررسی حکم سنگسار از دید فقه و حقوق بشر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
115 تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
116 تجزیه و مقایسه ویژگی های نحوی داستان های کوتاه سمنوپزان و شهری چون بهشت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
117 تحلیل تنش و کرنش بر روی غلتک کاری در فرآیند نورد گرم با استفاده از شیوه المان محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
118 تحلیل حساسیت پارامترهای معادله مانینگ با استفاده از معادلات دیفرانسیل (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
119 تحلیل خرابی استوانه موتور دیزل دریایی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
120 تحلیل خرابی استوانه موتور دیزل دریایی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
121 تحلیل خرابی ترک چندراهه خروجی موتور پرخوران دارای نواقص ساختاری تحت بارگذاری حرارتی بر اساس ضریب شدت تنش بحرانی با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
122 تحلیل و بررسی ساختار دو نثر ادبی و علمی معاصر از نظر کاربرد فعل با توجه به مجموعه داستان کوتاه سگ ولگرد هدایت و کتاب آناتومی انسان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
123 تحلیلی بر سنجش ابعادی اختلالات شخصیت در DSM-V و تأثیر پذیری آن از مدل پنج عاملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
124 تخصیص بهینه کمی ریسک با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
125 تخصیص بهینه کمی ریسک برخورد به زون ریزشی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
126 تخمین پتانسیل تولید پلت از منابع زیست توده چوبی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
127 تطابق ارزش از نگاه مشتری در مقابل ارزش از نگاه شرکت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
128 تعامل میان گزارش های زیست محیطی و تحول حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
129 تعیین زمان بهینه در روز جهت انجام تعیین موقعیت دقیق نقاط با استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
130 تعیین معیارها و روش انتخاب مکان مناسب جهت احداث مرکز تست و تحقیقات باد در کشور (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
131 تعیین مکان و ظرفیت بهینه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت (CHP) و جبران کننده استاتیک توان راکتیو (SVC) در هاب انرژی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی
132 تعیین و ارزیابی ثوابت و خطاها در توتال استیشنهای لایکا (مطالعه موردی دستگاه های(TS09,TS09+,ST06,TC407 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک
133 تکلیف(تعهد) دولت درآموزش حقوق شهروندی براساس اسناد و قوانین بین المللی حقوق بشری (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش حقوق شهروندی
134 توانمندسازی منابع انسانی: کلید ارتقای بهرهوری سازمانها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
135 توسعه زندگی روستایی در مناطق بیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
136 توسعه زندگی عشایری در مناطق بیابانی باتاکید بر یکجا نشینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
137 توسعه سطح زیر کشت پسته، تامین نهال: چالش ها و راهبردها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
138 تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی کود مرغی: اثر غلظت مواد جامد آلی در بازده بیوگاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)
139 جوانان و اشتغال مطالعه موردی بیکاری و علل و پیامدهای آن در استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران
140 چالش های ایزولاسیون و نقش آن در کنترل عفونت بیمارستان های دانشگاهی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی
141 حذف نویز تصاویر دیجیتال به روش تطبیق بلوک و فیلتر سه بعدی وبهبود آن به کمک تطبیق بلوک فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
142 حفاظت غیر سازه ای ساختمان ها در برابر انفجار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
143 حقوق طبیعی و قانونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
144 دادگاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی
145 درن هموواک جراحی اعصاب با قابلیت تزریق داروی اپیدورال (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
146 رابطه سواد فضای مجازی با سرمایه انسانی در سازمان ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
147 ردیابی اهداف پرنده در تصاویر دوربین متحرک با استفاده از تبدیل لاپلاس و مورفولوژی تطبیقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
148 روشی برای بهبود دگرسپاری عمودی در شبکه های ترکیبی WLAN/Cellular با استفاده از رله به روش مسیر یابی چندگانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
149 ریسک سود مازاد، ارز شهای ذاتی و قیمت های سهام در 30 شرکت بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
150 زمین شناسی، پترو گرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی الیگومیوسن شمال ایران مرکزی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
151 سبک شناسی نحوی نامه های سیاسی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
152 سبک شناسی واژگانی نامه های سیاسی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
153 سیمای مناطق بیابانی با تاکید بر بیابانهای ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
154 طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 1200 تن در روز از زباله شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
155 طراحی و ساخت دستگاه سنجش عملکرد جاذب ارتعاشی در سیستم پایش تفات دانه کمباین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
156 طراحی و ساخت سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از فناوری آرایه های فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
157 طراحی یک کشتی هوایی و بررسی رفتار دینامیکی آن در برابر اغتشاشات جوی (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
158 فراوانی گونه های تک یاخته های تیلریا و بازیا در نشخوارکنندگان بزرگ و کوچک کشتار شده در کشتارگاه سراب در سال 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
159 کاربرد فعل در داستان سمنو پزان جلال آل احمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
160 کنترل حملات سرگیجه وضعیتی خوش خیم در بیمار ترومای مغزی بستری در آی سی یو با استفاده از انفوزیون وریدی پروپوفول (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی
161 گازیسازی زیستتوده باگاس نیشکر در راکتور بستر ثابت فروکشند: مدل تعادلی و پتانسیل تولید گاز سنتز (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
162 گزارش های حقوقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
163 گزارشگری توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
164 لوله تنفسی با قابلیت تزریق دارو , جایگذاری استریل و کنترل فشار تنفسی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
165 مالکیت خصوصی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
166 متعادل کردن بار در رایانش ابری براساس الگوریتم قطره های هوشمند آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
167 مداخله در بافت های فرسوده با رویکرد تحلیلی تاریخی، در قالب طراحی کانون معنوی شهر کرمانشاه در بافت تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
168 مدل سازی عددی کمانش ستون در تیرها و قاب ها با فنرهای انتقالی و چرخشی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
169 مدلسازی سیستمهای فتوولتائیک مستقل از شبکه به کمک نرم افزار و بکارگیری آن در برق رسانی به روستاهای دورافتاده در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
170 مدلسازی کیفی فرآیند تخصیص ریسک با استفاده از تفکر سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
171 مدیریت ارزش سبز در هتل ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
172 مروری بر خواص اصلاح شده ی بتن های دوده سیلیسی با مقاومت بالا - بتن تازه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
173 مسئولیت اجتماعی محیطی شرکت ها و مسائل زیست محیطی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
174 مسیولیت مدنی و کارشناسان یاور دادگستری – جستاری کوتاه در مفاهیم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
175 مسیولیث درکسب و کار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی
176 مشخصات مکانیکی بتن های گوگردی ساخته شده از سنگدانه نامرغوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
177 معرفی مدل ریاضی برای تخمین اضافه فشار ناشی از انفجار مواد منفجره بر مبنای داده های میدانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
178 مقابله با خشکسالی با اجرای عملیات آبخیزداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
179 مقایسه اثر سبکسازی عناصر غیر سازهای ساختمان در رفتار، قیمت تمام شده و سرعت اجرای مصالح مختلف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
180 مقایسه تاثیرکودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر مواد موثره گیاه دارویی کتان روغنی (Linum usitatissimum) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
181 مقایسه عملکرد دو کنترل کنند ه ی PI وPI ریست شونده برای کنترل موقعیت یک سیستم الکتروپنوماتیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
182 مقایسه عملکرد لرزه ای مهاربندهای واگرا و زانویی در سیستم قاب خمشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
183 مقایسه میزان عناصرعینی درداستان مدیرمدرسه آل احمد و جزیره سرگردانی سیمین دانشور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
184 مقایسه میزان واقعیت سىجی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی با افراد عادی با استفاد از آزمون رورشاخ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
185 منابع آب و خاک در بهره برداری بهینه از کاربرد پرایمینگ برخصوصیات کیفی جوانهزنی و گیاهچههای ذرت ( 704 K.Sc ) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
186 مهندسی ابرشبکه های نوری دو بعدی برای بررسی افت و خیز ها در فرایند تولید هماهنگ دوم چند فرکانسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
187 مینیم سازی انتروپی مبدل حرارتی دولوله ای با نانو سیال هیبریدی به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز
188 ناآرامی های موجود در کشورهای همسایه غربی ایران و اثرات آن بر صنعت پایه سیمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری
189 نامسای مونوگمی برای درهم تنیدگی سیستم سه کیوتریت (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
190 نقش تامین انرژی و آب در توسعه پایدار مناطق روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
191 نقش شهرداریهادرکنترل ساخت وسازهای شهری پرونده های ساختمانی، کمسیون ماده 100 و 5 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
192 نقش هویت کالبدی در بازآفرینی محلات سنتی نمونه موردی : محله جوانشیر شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
193 نگاهی به مشکلات روانپزشکی دربیماران مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس)
194 نهان گذاری مقاوم تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل موجک با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
195 نهان نگاری مقاوم تصاویر رنگی دیجیتال با استفاده از تبدیلات مالتی روزولوشن و DCT (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران