محمد بخشوده

 محمد بخشوده استاد

محمد بخشوده

Mohamad Bakhshoudeh

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزادسازی قیمت ها و تغییرات الگوی مصرف خانوار درایران: یکی کردن جدول های داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
2 آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان قبل و پس از وقوع خشکسالی: رهیافت اقتصاد سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
3 اثر رشد اقتصادی بر پایداری محیط زیست در ایران: کاربرد شاخص ردپای بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 3
4 اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 31
5 استراتژی جایگزینی بهینه گاوهای شیری با ظرفیت های مختلف تولید شیر در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
6 امنیت آب در حوضه آبریز سد کوثر در شرایط تغییر اقلیم:کاربرد روش سیستم دینامیک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
7 اندازه گیری میزان و چگونگی کمک محصولات زراعی به بهره وری مناطق عمده ی زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
8 برداشتن موانع غیرتعرفه یی اقتصاد ایران و اثر آن برکشاورزی و رفاه روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
9 بررسی ابعاد کمبود آموزشی در جامعه ی روستایی ایران با تمرکز بر دانش اطلاعاتی و اولویت های رویارویی با آن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
10 بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر تقاضای نهاده های موثر بر کیفیت محیط زیست در تولید گندم استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی اثر پذیرش تسطیح لیزری بر مدیریت تقاضای آب در شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
12 بررسی اثرات توسعه ی بازار حراج گل و گیاهان زینتی برمنافع عوامل بازاریابی در ایران:مطالعه ی موردی بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
13 بررسی ارتباط تقاضای روبروی واحدهای تولیدی با تقاضای مصرف کنندگان گوشت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
14 بررسی اعتبارات بر اشتغال زایی و تقاضای اعتبارات در کشاورزی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
15 بررسی تاثیر آزادسازی تجاری کشاورزی بر سهم صادرات و واردات بخش های کشاورزی و خدمات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
16 بررسی چگونگی انتقال قیمت جهانی غلات به بازارهای داخلی این محصولات در ایران: کاربرد کشش جانشینی آرمینگتون و کشش ارزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
17 بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
18 بررسی قدرت بازار و کارایی ناشی از تمرکز در بازار فروش گوشت قرمز استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
19 بررسی کاهش رفاه تغذیه ای مصرف کنندگان خشکبار ناشی از انفجار قیمت آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
20 بررسی مزیت نسبی و برآورد پتانسیل تجاری ایران باکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
21 بررسی میزان آسیب پذیری در برابر فقر در مناطق روستایی شهرستان فسا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
22 تاثیر مصرف برنج ارگانیک بر مطلوبیت خانوارها در شیراز: گرایش به پرداخت مازاد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
23 تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
24 تحلیل الگوی مصرفی کالاهای مشمول یارانه: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه 2 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
25 تحلیل تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه تولیدگندم در استان فارس: کاربرد سیستم عرضه تقریبا ایده آل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
26 تحلیل رفاهی مداخلات دولت در بازار گندم و اثرات آن بر بازار جو در قالب تیوری بازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 2
27 تغییرات امنیت غذایی ناشی از سیاست حذف یارانه انرژی در بازار گوشت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 1
28 عوامل موثر بر تخریب زیست محیطی کشورهای منا متغیرهای ابزاری داده های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 1
29 کاربرد آزمون تقریب میانگین برای تعیین خانوارهای مشمول کمک های نقدی دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
30 کاربرد شبیه سازی تصادفی و رتبه بندی گزینه های خطرپذیر:یک ره یافت تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
31 کاربرد فرضیه ی بازی ها در تعیین پایداری الگوهای زراعی منطقه بوانات استان فارس با توجه به هدف های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
32 مطالعه قراردادهای همکاری خانوارهای روستایی در تولید محصولات زراعی دشت فیروزآباد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
33 مطالعه ی عوامل موثر بر زمان پذیرش هموارسازی لیزری زمین در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
34 نقش حمایت های دولت در درآمد تولید کنندگان و مخارج مصرف کنندگان گندم و برنج در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 10، شماره: 34
35 هزینه های جنبی برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر توزیع درآمد بر الگوی مصرف خانوارهای روستایی ایران کاربرد مدل سیستم تقاضای تقریبأ ایده آل - درجه ٢ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
2 اثرات خاک ورزی حفاظتی بر بهره وری تولید گندم در شهرستان دزفول (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
3 اثرات رفاهی کاهش یارانه کود شیمیایی بر تولید کنندگان گندم استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
4 اثربخشی آموزش مهارت های اساسی زندگی بر تعادل روانشناختی مددجویان زندان شهرستان بافت (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
5 اثربخشی آموزش مهارت های اساسی زندگی بر تنظیم هیجانات مددجویان زندان شهرستان بافت (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
6 ارائه الگویی برای بکارگیری دولت سیار (موبایل) در کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
7 ارتقاء کارایی استفاده از آب آبیاری در شرایط ریسک تولید : مزارع گندم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
8 ارزشگذاری گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک از دیدگاه مصرف کنندگان (کاربرد روش دو مرحله ای هکمن) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 ارزیابی و انتخاب سیستم بهینه آبیاری در شهرستانهای فریدون و سمیرم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
10 الگوی انتقال قیمت درساختار بازار شیلات شمال ایران؛ مطالعه موردی: ماهی سفید (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 انتقال قیمت های جهانی به بازارهای داخلی محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
12 اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در مناطق روستایی استان فارسبا استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
13 بررسی اثر تغییر قیمت برنج بر رفاه خانوارهای استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
14 بررسی اقتصادی واحدهای بهره برداری چوب جنگلهای استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
15 بررسی تاثیر سناریوهای مختلف تغییر قیمت کالاهای یارانه ای بر پروتئین دریافتی خانوارهای ایرانی:کاربرد مدل تقاضای تقریبا ایده آل- درجه دو سانسور شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
16 بررسی تأثیر بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی باغداران آذربایجان (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
17 بررسی تقاضای صادرات پسته و خرمای ایران به کشور های مختلف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
18 بررسی خدمات قابل ارائه در پورتال های کشاورزی به همراه مقایسه پورتال هایی از کشورهای آمریکا، مالزی و ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
19 بررسی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید خرما و انگور در استان‌های بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
20 بررسی عوامل موثر بر مصرف غذاهای راحت و آماده در خانوارها: مروری بر مطالعات (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 بررسی مزیت نسبی صادرات سیب در ایران و تغییرات آن (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 بررسی ویژگی های گروههای فقیر و تعیین درصد افراد زیر خط فقر در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
23 بهبود مدیریت تقاضای آب آبیاری با تاکید بر استفاده پایدار از آب درحوضه رودخانه کر: مساعدت سیستم حمایت تصمیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
24 تدوین و انتخاب استراتژی های بهینه توسعه زعفران در افغانستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
25 تعیین الگوی کشت محصولات کشاورزی با تأکید بر تجارت آب مجازی در منطقه مرودشت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
26 تعیین ذینفعان برنامه پرداخت نقدی پس از هدفمندی یارانه ها در مناطق شهری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
27 عوامل مؤثر بر مشارکت بهره برداران در مدیریت مراتع در استان فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
28 قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر اساس روش افزایش بها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
29 مدیریت تقاضای آب کشاورزی در سطح مزرعه مطالعه موردی: دشت فیروز آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
30 مطالعه عوامل مؤثر بر زمان پذیرش تسطیح لیزری در استان فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
31 مطالعه میزان حمایت از محصولات کشاورزی در استانهای منتخب کشور با استفاده از معیار نرخ حمایتی حاشیه فروش MPR (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
32 مقایسه روشهای مختلف پیش بینی : مطالعه موردی قیمت پیاز و سیب زمینی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
33 مقایسه فقر و ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و شهری استان خراسان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران