حسن کریمی مزرعه شاهی

 حسن کریمی مزرعه شاهی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی هوافضا

حسن کریمی مزرعه شاهی

Hasan Karimi mazraehshahi

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی هوافضا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی حساسیت پارامترهای المان جاذب پوگو بر فرکانس طبیعی سامانه پیشران مایع (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه روشی جهت طراحی ضخامت جداره موتور موشک مبتنی بر حل تحلیلی خنک کاری چاه حرارتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
2 الزامات بکارگیری ونتوری کاویتاسیونی در سیستم سوخت رسانی موتورهای سوخت مایع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
3 امکانسنجی و تبیین سیستم دمش شیمیایی در فشار گذاری مخازن پیشران مایع خوداشتعال دیرجوش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
4 بررسی اثر تغییرات پارامترهای هندسی بر کارایی نازل همگرا- واگرا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
5 بررسی اثرات عملکردی و جانمایی سامانه جذب ارتعاشات پوگو بر فرکانس طبیعی سامانه پیشران مایع (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
6 بررسی تاثیر عملکرد پالسی سیستم فشار گدازی بر کارکرد موتور سوخت مایع خالص (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
7 بررسی تجربی عملکرد ونتوری کاویتاسیونی در کنترل آهنگ جرمی جریان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
8 بررسی تحلیلی و تجربی ارتفاع بحرانی در خروجی مخازن پیشران موشکهای سوخت مایع و تأثیر گردابشکنهای مختلف در بهبود پارامترهای بالستیکی یک موشک حامل ماهواره دومرحلهای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
9 بررسی تحلیلی, عددی و تجربی ارتفاع بحرانی در خروجی مخازن پیشران موشکهای سوخت مایع و تأثیر گرداب شکنهای مختلف در کاهش آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
10 بررسی روش‌های طراحی انژکتورهای پیچشی و طراحی یک نمونه انژکتور پیچشی هم‌محور دوپایه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
11 بررسی عددی و تجربی اثر زاویه خروجی ونتوری کاویتاسیونی روی میزان افت فشار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
12 تحلیل دینامیکی و غیر خطی موتور سوخت مایع با درنظر گرفتن تغییرات فشار بالشتک (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
13 حساسیتسنجی رگولاتور کاهنده فشار به پارامترهای فیزیکی و مشاهده عملکرد رگولاتور هنگام ایجاد اغتشاش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
14 شبیه سازی استاتیکی یک موتور با پیشران مایع سرمازا کرایوژنیک (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
15 شبیه سازی دینامیکی بالستیک داخلی استارتر یک موتور پیشران مایع و مقایسه نتایج با داده های تجربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
16 شبیه سازی دینامیکی شیر کنترل دبی سیستم دمش مولد گازی در موشک مایع (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
17 شبیه سازی دینامیکی و غیر خطی سیستم دمش گرم مخازن پیشران موتورهای مایع (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
18 شبیه سازی عملکرد سامانه تخلیه همزمان مخازن در یک سامانه فضایی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
19 شبیه سازی عملکرد سامانه تنظیم کننده سرعت ظاهری برای یک سامانه فضایی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
20 شبیه سازی فرآیند گازی سازی در محفظه اولیه نیروگاه پسماندسوز کهریزک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
21 شبیه سازی و مدلسازی رفتار رگولاتور کاهنده فشار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
22 طراحی مفهومی و مدلسازی ریاضی دمش شیمیایی مخازن پیشران مایع خود اشتعال دیرجوش (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
23 طراحی مفهومی و مدلسازی ریاضی دمش شیمیایی مخازن پیشران مایع خود اشتعال دیرجوش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
24 طراحی و شبیه سازی زیر سیستم کنترل دمای یک آنتن کامپوزیتی ماهواره مدار ژئو (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
25 طراحی ورودی هوا برای موشک مافوق صوت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
26 مد لسازی فرآیندهای جاری در مخازن پیشران یک موشک سوخت مایع به هنگام فشار گذاری مخازن (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
27 مدل سازی ریاضی و شبیه سازی دینامیکی سیستم فشار گذرای مخازن تحت فشار ومقایسه نتایج با داده های تجربی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
28 مدل سازی و حل تحلیلی فرآیندهای انتقال حرارت و جرم در مخازن پیشران مایع (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
29 مدلسازی و تحلیل کنترل فشار مخازن توسط تزریق واکنشگر خود اشتعال در مخازن اصلی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
30 مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی غیرخطی موتور سوخت مایع سیکل باز (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
31 مطالعه مدل سوزش فرسایشی سادرهلم در تحلیل بالستیک داخلی موتور سوخت جامد (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
32 ملاحظات پیشرانش رم جت در نرم افزار طراحی موشک های تاکتیکی (CMD) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک