صادق بختیاری

 صادق بختیاری استاد،دانشگاه اصفهان

صادق بختیاری

Sadegh Bakhtiari

استاد،دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اشتغال در بازار کار غیر رسمی و عوامل موثر بر آن در ایران (1351-1385) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 8، شماره: 15
2 بررسی مزیت نسبی صنعت سیمان:مطالعه موردی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 10
3 تحلیل تاثیر اجزاء مخارج دولتی بر توسعه و رفاه: مقایسه تطبیقیکشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 8
4 شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی واندازه گیری آن برای منتخبی ازکشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
5 مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی وکاهش فقر روستایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 30
6 نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اطلاع رسانی شغلی پویاترین سیاست فعال بازار کار با نگاهی به نقش خدمات اشتغال دولتی(PES) (دریافت مقاله) همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال
2 بازشناخت تاثیر سلسه مراتب خانواده بر سلسله مراتب فضایی در خانه های سنتی (نمونه موردی: خانه سهرابی شهرستان دزفول) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
3 بررسی اثر حذف یارانه ها بر اصلاح الگوی مصرف گاز طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه بین المللی CNG
4 بررسی ارتباط میان مخارج تحقیقات و پژوهش با توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش
5 بررسی اقتصادی سرمایه گزاری در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
6 بررسی خط آسمان جداره های شهری نمونه موردی: میدان پل قدیم دزفول (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
7 بررسی و تحلیل مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
8 تحلیل رابطه مخارج دولت و رشد اقتصادی در سطح استان ها با تکیه بر الگوی بارو( با نگاهی به درآمد های نفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
9 تحلیلی از وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
10 تخمین الگوی پوایی مصرف برق و لزوم اصلاح ایرانه های انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
11 چالشهای جدید بازار کار: تاثیر ICT بر اشتغال (دریافت مقاله) همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال
12 راهنمایی و مشاوره شغلی سیاستی فعال در تعادل بازار کار (دریافت مقاله) اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار
13 شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی، اندازهگیری و مقایسه روند آن با تولید ناخالص داخلی برای ایران طی دوره زمانی 2002-2007 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»
14 فرصت ها و چالش های تجاری سازی پژوهش (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش
15 گردشگری فرهنگی و طبیعی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامیOIC (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
16 نقش و اهمیت تحقیق و توسعه اقتصادی : نگرشی بر وضعیت موجود و مشکلات آن (دریافت مقاله) اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن