مرضیه شاهدایی

 مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مرضیه شاهدایی

Marziyeh Shahdaii

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.