بهرام ناصرنژاد

 بهرام ناصرنژاد رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

بهرام ناصرنژاد

Bahram Nasernezhad

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی استفاده از هیدروژل های نانو ساختار در دارو رسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دما بر حذف بخار بوتانول از هوا در یک بیوفیلتر با هوادهی نامداوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
2 استفاده ازحلال جهت استخراج لیپیداز ریزجلبک ها باهدف تولید بیودیزل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
3 اصلاح طیفی نور سبز به منظور افزایش رشد میکروجلبک سبز- آبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 بررسی اثر بارگذاری ناپیوسته بر حذف غلظت های بالای ترکیبات آلی فرار از هوا در یکبیوفیلتر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 بررسی اثر غلظت منبع کربن، نیتروژن و فسفر بر رشد سلول و تولید زانتان و بهینه سازی آن در محیط کشت صنعتی شیر خرما (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 بررسی تاثیر پارامتر های محیطی در جذب نفت خام از محیط آبی حاوی نمک توسط باگاس خام (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 بررسی توانایی میکروارگانیسم Rhodococcus erythropolis در تصفیه زیستی پساب های نفتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
8 بررسی رشد و تولید آنزیم های لیگنینولیتیک توسط قارچ فانروکایت کرایسسپوریوم در محیط های آبی حاوی نمک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 بررسی کارایی ترکیب روش انعقادسازی الکتریکی و اکسیداسیون الکتریکی برترکیبات آلی سمی خطرناک در پساب های پتروشیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
10 بررسی کاربرد سیالات فوق بحرانی در جداسازی محصولات بیووژیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 بررسی و تحقیق حذف آلاینده های توسط روش نانوفتوکاتالیستی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 بهینه سازی پارامترهای موثر در رشد گونه جلبکی H.pluvialis جهت افزایش جمعیت سلولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
13 بهینه سازی محیط کشت شیره خرما به منظور افزایش تولید بیوپلیمر زانتان همراه با تغییرات دما در طول فرآیند تخمیر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 بیوفیلتراسیون و کاربرد آن درتصفیه هوا (دریافت مقاله) سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
15 پتانسیل استفاده از باکتری های احیاء کننده سولفات (SRB) در محل آلودگی به منظور زیست پالایی منابع آبی آلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
16 پیش بینی و بهینه سازی بیولیچینگ کنسانتره کالکوپیریتی مس با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
17 تاثیر دما در بهینه سازی مرحله تخمیر اکسیداتیو در فرآیند تولید چای سیاه مقایسه روشهای موجود چایسازی در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 تاثیر نوع الکترولیت و جنس الکترودها در تصفیه پساب های صنعتی حاوی مواد آروماتیک به روش الکترواکسیداسیون (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 تأثیر روند پژمرده سازی در تشکیل تئافلاوین در فرآیند تولید چای سیاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 تصفیه پساب نفتی به روش انعقادسازی الکتریکی: مدلسازی سینتیکی و بهینه سازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 تصفیه زیستی فاضلاب کارخانه رنگرزی توسط سیستم بیهوازی/هوازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 جذب سرب از محلولهای آبی بر روی جاذب پوست نارنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 حذف استایرن به عنوان ماده آلی فرار ازپساب واحدهای پتروشیمی بااستفاده ازفرآیند تراوش تبخیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
24 حذف COD موجود در پساب واقعی نساجی با نمک بالا به روش ترکیبی انعقادسازی الکتریکی و اکسیداسیون الکتریکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 حذف پساب رنگی ازآبهای زیرزمینی به دوروش ناپیوسته و پیوسته توسط جاذب نانوکامپوزیت زئولیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
26 حذف فتوکاتالیستی متیلن بلو به وسیله 67-ZIF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
27 حذف فلز سرب از آب همراه سنتزی میادین نفتی با نمک بالا به روش انعقادسازی الکتریکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 حذف فلز کادمیم از آب تولیدی سنتزی میادین نفتی با نمک بالا به روش انعقادسازی الکتریکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 سنتز 1- بوتیل اولئات توسط قارچ رایزوپوس اوریزا تثبیت شده بر فیبرلیگنوسلولزی لوفا: بررسی اثر حلال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 شبیه سازی دینامیک مولکولی پایداری نانو ذرات کلوئیدی طلا متصل شده به لیگاند در حضور و عدم حضور بار منفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
31 شبیه سازی دینامیک مولکولی پایداری نانو ذرات کلوئیدی طلا متصل شده به لیگاند در حضور و عدم حضورآب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
32 مروری اجمالی بر بررسی جذب فلزات سنگین از محیط آبی به وسیلهچارچوب های آلی فلزی در راستای بهینه سازی فرآیند حذف فلزات ازنمونه پساب های صنعتی حاوی فلزات سنگین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
33 مقایسه فرآیندهای مختلف اکسیداسیون پیشرفته برای تجزیه فنل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی