محمدعلی رضایی

 محمدعلی رضایی استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة

محمدعلی رضایی

Mohamad Ali Rezaei

استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و غلظت روی و آهن دانه در گیاه گندم (.Triticum aestivum L) تحت تاثیر برهمکنش منابع تامین نیتروژن و روی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آسکوربات اگزوژن بر رشد و نمو گیاه اسفرزه (Plantago ovata) تحت استرس شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
2 ارزیابی کارایی سرم همستر به عنوان جانشین سرم جنین گاو برای کشت لیشمانیا ماژور در محیط مونوفازیک 1640-RPMI (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
3 استفاده از سرم حیوانات آزمایشگاهی با هدف حذف سرم جنین گاو از محیط کشت مونوفازیک لیشمانیا ماژور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
4 ایجاد پوشش گوگردی روی دانه با استفاده ازمحلول مالیک و تاثیر آن برزودکاشتی پنبه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 بررسی اثر آسکوربات و گلیسین بتائین و اثر توام آنها بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه نخود (Cicer arietinum L) تحت تنش شوری خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 بررسی اثر منابع تامین نیتروژن و روی و برهمکنش این دو عنصر بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه گندم (.Triticm aestivum L) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
7 بررسی اثرات اللو پاتیک اندام های مختلف شلمی روی خصوصیات جوانه زنی سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی اثرگلایسین بتائین برونزاد بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) رقم PS درسطوح مختلف خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بربرخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی گیاه برنج رقم طارم (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
10 بررسی تاثیر باکتریهای سودوموناس با توانایی حلالیت فسفات برغلظت عناصر غذایی، پروتئین و عملکردگیاه برنج (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
11 بررسی رابطه بین رفتار فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه گندم (Triticm aestivum L.) با استفاده از منابع تامین نیتروژن و روی و برهمکنش این عناصر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 بررسی مصرف کودهای بیولوژیکی سودوموناسه محرک رشد در برنج گامی در راستای افزایش محصول و حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
13 بررسی میانکنش سولفات کلسیم ونمک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه سویا( Glycine max L. ) رقم DPX (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
14 پوشش دار کردن بذرپنبه درتاریخ کاشت های مختلف برخصوصیات فیزیولوژیکی گیاه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 پیش بینی کوتاه مدت بار ترانسفورماتورهای توزیع با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
16 تاثیر متونین و چرخه متیلاسیون بر نقص لوله ی عصبی در جنین موش (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 تأثیر مالکیت نهادی بر نوسانات غیر سیستماتیک بازده سهام هر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
18 سیاه و تلخ، اما واقعی نقدی روانکاوانه بر آثار صادق چوبک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
19 کاهش الودگی محیط زیست از طریق استفاده از کودهای بیولوژیک جهت افزایش محصول برنج رقم خزر (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
20 لزوم بازنگری قوانین موضوعه در حوزه آلودگی هوا (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
21 مقایسه فلور قارچی پوست گربه های خانگی ولگرد در شهر کرج (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران